Dokument & lagar (16 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:1890 av Sidén, Anita (m)

den 29 juni Fråga 2005/06:1890 av Anita Sidén m till statsrådet Ylva Johansson s Benskörhet som måste behandlas i tid Frekvensen av antalet fallolyckor är alarmerande hög. Dessa olyckor leder ofta till frakturer, funktionshinder och lidande med förtida död. Dessutom ökar kostnaderna för sjukvården och samhället

Inlämnad: 2006-06-29 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1734 av Hägg, Carina (s)

den 1 juni Fråga 2005/06:1734 av Carina Hägg s till statsrådet Carin Jämtin s SRHR-policy Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter har ingen åldersgräns och berör alla, men är trots sin angelägenhet ett politiskt område som alltför ofta fått stå tillbaka. Under senare år har ett politiskt motstånd internationellt

Inlämnad: 2006-06-01 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1660 av Hägg, Carina (s)

den 19 maj Fråga 2005/06:1660 av Carina Hägg s till statsrådet Carin Jämtin s Könsstympning FN har tagit ställning mot könsstympning av flickor och kvinnor. Könsstympning innebär en hälsorisk i samband med övergreppet och vid förlossning. Könsstympning begränsar kvinnors sexuella rättigheter. Många länder har tagit

Inlämnad: 2006-05-19 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1417 av Sidén, Anita (m)

den 12 april Fråga 2005/06:1417 av Anita Sidén m till socialminister Berit Andnor s FN:s barnkonvention Riksdagen beslutade år 1999 om en strategi för att uppfylla FN:s barnkonvention. Beslutet innebar bland annat att konsekvensanalyser ska genomföras vid alla statliga beslut som rör barn. Vid Barnombudsmannens

Inlämnad: 2006-04-12 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1405 av Hägg, Carina (s)

den 10 april Fråga 2005/06:1405 av Carina Hägg s till statsrådet Ylva Johansson s Könsspecifika dosrekommendationer Äldre kvinnor är den grupp som ordineras flest läkemedel. Kostnaden för läkemedel är totalt sett högre för kvinnor men kostnaden per recept är högre för män. Män får oftare nyare och dyrare läkemedel

Inlämnad: 2006-04-10 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1361 av Hägg, Carina (s)

den 4 april Fråga 2005/06:1361 av Carina Hägg s till utrikesminister Carin Jämtin s Stöd till Global Safe Abortion Fund Den transnationella organisationen IPPF International Planned Parenthood Federation som arbetar för sexuell och reproduktiv hälsa har tagit initiativ till Global Safe Abortion Fund. Denna fond

Inlämnad: 2006-04-04 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1342 av Sidén, Anita (m)

den 31 mars Fråga 2005/06:1342 av Anita Sidén m till socialminister Berit Andnor s Rättspsykiatrin I dag saknas möjligheter att göra behövliga insatser för dem som är dömda till rättspsykiatrisk vård om dessa patienter till exempel misstänks för drogmissbruk. Personalen har viss rätt att göra visitation efter en

Inlämnad: 2006-03-31 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:942 av Sidén, Anita (m)

den 6 februari Fråga 2005/06:942 av Anita Sidén m till statsrådet Ylva Johansson s Unga flickor och pojkar som skär sig Flickor och pojkar som sticker, skär, rispar eller bränner sig på kroppen mår dåligt. Det är uppenbart att ungdomar behöver mer hjälp än vad som finns att få i dag. Uppenbart är också att samhället

Inlämnad: 2006-02-06 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:890 av Hägg, Carina (s)

den 30 januari Fråga 2005/06:890 av Carina Hägg s till socialminister Berit Andnor s Funktionella handikapphjälpmedel Med individen i centrum och genom ett samspel mellan anhöriga, kommun och landsting kan vård och omsorg utvecklas ytterligare. De anhöriga som vårdar en närstående har utifrån inte minst olika vårdtyngd

Inlämnad: 2006-01-30 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2005/06:646 av Hägg, Carina (s)

den 15 december Fråga 2005/06:646 av Carina Hägg s till statsrådet Carin Jämtin s Budgetstöd till samarbetsländer Finansiellt bidrag till ett lands budget får inte sudda ut de ställningstaganden som riksdagen slagit fast. Det förs fram oro för att sektorsprogramstöd och budgetstöd försvårar prioriteringar som kan

Inlämnad: 2005-12-15 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2005/06:564 av Hägg, Carina (s)

den 7 december Fråga 2005/06:564 av Carina Hägg s till statsrådet Carin Jämtin s Reproduktiv hälsa och millenniemålen Det är angeläget att regeringen fortsätter verka för att säkerställa ett mål om reproduktiv hälsa inom de av FN åtta uppsatta millenniemålen. Det är även av värde att regeringen informerar riksdagens

Inlämnad: 2005-12-07 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2005/06:494 av Sidén, Anita (m)

den 29 november Fråga 2005/06:494 av Anita Sidén m till statsrådet Ylva Johansson s Blödarsjuka I mer än två decennier har virussmittade blödarsjuka kämpat mot fördomar, mot sjukdomar, mot myndigheter och även mot läkemedelsbolagens försäkring. Många smittades för 20 år sedan av hiv och hepatit C. Smittan kom rent

Inlämnad: 2005-11-29 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:381 av Sidén, Anita (m)

den 16 november Fråga 2005/06:381 av Anita Sidén m till finansminister Pär Nuder s Jämlika skatteregler mellan diesel- och bensinbilar En gång i tiden var dieselbilar ett sämre val, men under senare år har de blivit allt bättre med bland annat renare förbränning och bättre partikelfilter. En modern dieselbil släpper

Inlämnad: 2005-11-16 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2005/06:307 av Sidén, Anita (m)

den 7 november Fråga 2005/06:307 av Anita Sidén m till justitieminister Thomas Bodström s Tydlig lagstiftning i fråga om alkoholinförsel Förutsägbarhet och en tydlig lagstiftning fri från godtyckliga bedömningar är grundläggande principer för en rättsstat. När det gäller alkoholinförsel från andra EU-länder har

Inlämnad: 2005-11-07 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2005/06:283 av Sidén, Anita (m)

den 1 november Fråga 2005/06:283 av Anita Sidén m till finansminister Pär Nuder s Fastighetsskatt vid ån Taxeringsvärdet sätts utifrån en rad faktorer, bland annat kostnadsläget i grannskapet, närhet till strand och vattendrag etcetera. När det gäller närhet till vattendrag verkar Skatteverket ha genomfört en särskild

Inlämnad: 2005-11-01 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2005/06:54 av Sidén, Anita (m)

den 27 september Fråga 2005/06:54 av Anita Sidén m till statsrådet Ylva Johansson s Yrkeslegitimation för dietister En yrkeslegitimation inom sjukvården är ett uttryck för att en yrkesutövare står under samhällets tillsyn och har godkänts för yrkesverksamhet inom det område legitimationen avser. Legitimationen är

Inlämnad: 2005-09-28 Besvarare: Ylva Johansson (S)