Dokument & lagar (18 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:1734 av Hägg, Carina (s)

den 1 juni Fråga 2005/06:1734 av Carina Hägg s till statsrådet Carin Jämtin s SRHR-policy Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter har ingen åldersgräns och berör alla, men är trots sin angelägenhet ett politiskt område som alltför ofta fått stå tillbaka. Under senare år har ett politiskt motstånd internationellt

Inlämnad: 2006-06-01 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1660 av Hägg, Carina (s)

den 19 maj Fråga 2005/06:1660 av Carina Hägg s till statsrådet Carin Jämtin s Könsstympning FN har tagit ställning mot könsstympning av flickor och kvinnor. Könsstympning innebär en hälsorisk i samband med övergreppet och vid förlossning. Könsstympning begränsar kvinnors sexuella rättigheter. Många länder har tagit

Inlämnad: 2006-05-19 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Interpellation 2005/06:343 av Ullenhag, Erik (fp)

den 10 april Interpellation 2005/06:343 av Erik Ullenhag fp till statsrådet Ylva Johansson s Fler ombud för psykiskt sjuka Socialstyrelsens utvärdering av reformen med personliga ombud för psykiskt funktionshindrade från december 2004 har visat att människor med psykiska funktionshinder har stor nytta av reformen.

Inlämnad: 2006-04-10 Besvarare: Berit Andnor (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Fler ombud för psykiskt sjuka

Interpellation 2005/06:342 av Qarlsson, Annika (c)

den 10 april Interpellation 2005/06:342 av Annika Qarlsson c till statsrådet Ylva Johansson s Förmånssystem för glutenintoleranta I januari frågade jag statsrådet när ett förmånssystem för speciallivsmedel för barn och vuxna kommer. Svaret från statsrådet den 22 februari var att det bereds nu inom Regeringskansliet

Inlämnad: 2006-04-10 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Förmånssystem för glutenintoleranta

Skriftlig fråga 2005/06:1405 av Hägg, Carina (s)

den 10 april Fråga 2005/06:1405 av Carina Hägg s till statsrådet Ylva Johansson s Könsspecifika dosrekommendationer Äldre kvinnor är den grupp som ordineras flest läkemedel. Kostnaden för läkemedel är totalt sett högre för kvinnor men kostnaden per recept är högre för män. Män får oftare nyare och dyrare läkemedel

Inlämnad: 2006-04-10 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1361 av Hägg, Carina (s)

den 4 april Fråga 2005/06:1361 av Carina Hägg s till utrikesminister Carin Jämtin s Stöd till Global Safe Abortion Fund Den transnationella organisationen IPPF International Planned Parenthood Federation som arbetar för sexuell och reproduktiv hälsa har tagit initiativ till Global Safe Abortion Fund. Denna fond

Inlämnad: 2006-04-04 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1310 av Ullenhag, Erik (fp)

den 27 mars Fråga 2005/06:1310 av Erik Ullenhag fp till statsrådet Ylva Johansson s Screening för tjocktarmscancer försöksverksamhet i Uppsala I Sverige dör ca 2 500 personer varje år på grund av cancer i tjocktarmen eller i ändtarmen. Sjukligheten och dödligheten skulle kunna minskas om sjukdomen upptäcktes tidigare

Inlämnad: 2006-03-27 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:890 av Hägg, Carina (s)

den 30 januari Fråga 2005/06:890 av Carina Hägg s till socialminister Berit Andnor s Funktionella handikapphjälpmedel Med individen i centrum och genom ett samspel mellan anhöriga, kommun och landsting kan vård och omsorg utvecklas ytterligare. De anhöriga som vårdar en närstående har utifrån inte minst olika vårdtyngd

Inlämnad: 2006-01-30 Besvarare: Berit Andnor (S)

Interpellation 2005/06:210 av Ullenhag, Erik (fp)

den 20 januari Interpellation 2005/06:210 av Erik Ullenhag fp till statsrådet Ylva Johansson s Äldres psykiska ohälsa Äldre människor med psykiska problem får inte alls den uppmärksamhet av vården som de förtjänar. Detta trots att befolkningsundersökningar visar att förekomsten av psykisk ohälsa ökar med stigande

Inlämnad: 2006-01-20 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Äldres psykiska ohälsa

Interpellation 2005/06:184 av Ullenhag, Erik (fp)

den 4 januari Interpellation 2005/06:184 av Erik Ullenhag fp till statsrådet Ylva Johansson s Patientens rätt till kontinuitet och samordning Alla patienter behöver en egen lots i sjukvårdssystemet. Kontinuitet i kontakterna med vårdpersonalen är särskilt viktigt för kroniskt sjuka patienter och äldre med många

Inlämnad: 2006-01-04 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:646 av Hägg, Carina (s)

den 15 december Fråga 2005/06:646 av Carina Hägg s till statsrådet Carin Jämtin s Budgetstöd till samarbetsländer Finansiellt bidrag till ett lands budget får inte sudda ut de ställningstaganden som riksdagen slagit fast. Det förs fram oro för att sektorsprogramstöd och budgetstöd försvårar prioriteringar som kan

Inlämnad: 2005-12-15 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Interpellation 2005/06:164 av Ullenhag, Erik (fp)

den 12 december Interpellation 2005/06:164 av Erik Ullenhag fp till socialminister Berit Andnor s Nationella handikapplanens mål I maj 2000 antog riksdagen en nationell handlingsplan, Från patient till medborgare I handlingsplanen fastställs ett antal mål. Vissa av målen ska vara uppfyllda senast till utgången

Inlämnad: 2005-12-12 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2005/06:605 av Ullenhag, Erik (fp)

den 12 december Fråga 2005/06:605 av Erik Ullenhag fp till finansminister Pär Nuder s Utökade medel till äldreomsorgen Under Socialdemokraternas partikongress presenterades en satsning på äldreomsorgen. Det var oklart hur mycket pengar som ingick i satsningen medierna rapporterade om en nivåhöjning på 10 miljarder

Inlämnad: 2005-12-12 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:564 av Hägg, Carina (s)

den 7 december Fråga 2005/06:564 av Carina Hägg s till statsrådet Carin Jämtin s Reproduktiv hälsa och millenniemålen Det är angeläget att regeringen fortsätter verka för att säkerställa ett mål om reproduktiv hälsa inom de av FN åtta uppsatta millenniemålen. Det är även av värde att regeringen informerar riksdagens

Inlämnad: 2005-12-07 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Interpellation 2005/06:144 av Ullenhag, Erik (fp)

den 28 november Interpellation 2005/06:144 av Erik Ullenhag fp till statsrådet Ylva Johansson s Nedskärningshoten mot äldrevården Äldreforskningen bör förstärkas med, jämfört med dagsläget, 10 miljoner kronor år 1999, 20 miljoner kronor år 2000 och 30 miljoner kronor årligen fr.o.m. år 2001.Riksdagen fattade det

Inlämnad: 2005-11-28 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2005/06:143 av Ullenhag, Erik (fp)

den 28 november Interpellation 2005/06:143 av Erik Ullenhag fp till statsrådet Ylva Johansson s Bättre läkemedel för äldre Bristen på dokumentation av läkemedels effekt och säkerhet på barn har uppmärksammats av bland annat EU-kommissionen på senare tid och glädjande nog resulterat i ny lagstiftning. Lagstiftningen

Inlämnad: 2005-11-28 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2005/06:101 av Ullenhag, Erik (fp)

den 9 november Interpellation 2005/06:101 av Erik Ullenhag fp till statsrådet Ylva Johansson s Tidigare och nya löften till landets äldre Många äldre känner oro för om det finns ett äldreboende den dag man inte längre klarar av att bo hemma. Tyvärr är oron berättigad. 4 0005 000 personer har beviljats plats på

Inlämnad: 2005-11-09 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2005/06:5 av Ullenhag, Erik (fp)

den 13 september Interpellation 2005/06:5 av Erik Ullenhag fp till statsrådet Ylva Johansson s Förbättrat stöd till anhöriga De anhörigas insatser inom framför allt äldreomsorgen är ovärderliga. Det är nästan 70 000 personer som varje dag får omvårdnad av anhöriga, och 140 000 får hjälp med vissa vardagssysslor.

Inlämnad: 2005-09-14 Besvarare: Ylva Johansson (S)