Dokument & lagar (58 träffar)

Interpellation 2003/04:548 av Krantz, Tobias (fp)

den 21 maj Interpellation 2003/04:548 av Tobias Krantz fp till statsrådet Pär Nuder om regeringens strategi och prioriteringar i författningspolitiken Statsminister Göran Persson deklarerade i regeringsförklaringen i september 2003 att det var dags för en översyn av den svenska författningen. Därefter har, i början

Inlämnad: 2004-05-21 Besvarare: Pär Nuder (S)

Interpellation 2003/04:175 av Wigström, Cecilia (fp)

den 2 december Interpellation 2003/04:175 av Cecilia Wigström fp till statsrådet Carin Jämtin om situationen i Vitryssland Vitryssland är den enda kvarvarande diktaturen i Europa. Sedan våren 2003 har den vitryska regimen ytterligare stärkt det politiska greppet om samhället. Detta har bland annat tagit sig uttryck

Inlämnad: 2003-12-02 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Interpellation 2003/04:165 av Sellén, Birgitta (c)

den 27 november Interpellation 2003/04:165 av Birgitta Sellén c till statsrådet Carin Jämtin om Folke Bernadotteakademin Jag har tidigare i höst ställt en fråga till statsrådet Jämtin om Folke Bernadotteakademin på Sandö i Kramfors kommun. Det svar som jag fick var väldigt positivt om verksamheten som pågår där. Svaret

Inlämnad: 2003-11-27 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Interpellation 2003/04:207 av Axén, Gunnar (m)

den 16 december Interpellation 2003/04:207 av Gunnar Axén m till statsrådet Pär Nuder om det framtida samarbetet med Vänsterpartiet År 2000 anförde statsrådet i sitt förstamajtal i Södertälje följande uppmaning till Vänsterpartiet: Vill ni fortsätta att samarbeta med socialdemokratin efter nästa års val måste ni en

Inlämnad: 2003-12-16 Besvarare: Pär Nuder (S)

Interpellation 2003/04:145 av Ohly, Lars (v)

den 21 november Interpellation 2003/04:145 av Lars Ohly v till utrikesminister Laila Freivalds om samstämmighet i fattigdomsbekämpningen Den svenska regeringen har i en rad dokument fast slagit att målet för dess politik i Afrika ska vara att man inriktar sig på de fattigaste människornas behov. Den gör det i den så

Inlämnad: 2003-11-21 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Interpellation 2003/04:233 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 20 januari Interpellation 2003/04:233 av Yvonne Ruwaida mp till statsminister Göran Persson om Stockholm Internationel Forum om att förebygga folkmord I diskussionen kring Dror Feilers och Camilla Sköld Feilers installation på Historiska museet hävdar företrädare för den israeliska regeringen att det finns ett

Inlämnad: 2004-01-20 Besvarare: Pär Nuder (S)

Interpellation 2003/04:263 av Nordmark, Gunnar (fp)

den 30 januari Interpellation 2003/04:263 av Gunnar Nordmark fp till statsrådet Pär Nuder om vallokalernas öppethållande I minst en av landets kommuner har valnämnden i syfte att spara pengar fattat beslut om att begränsa öppethållande av samtliga vallokaler i kommunen under valet till Europaparlamentet den 13 juni

Inlämnad: 2004-01-30 Besvarare: Pär Nuder (S)

Interpellation 2003/04:496 av Wikström, Cecilia (fp)

den 14 maj Interpellation 2003/04:496 av Cecilia Wikström fp till statsrådet Carin Jämtin om Sida och den palestinska myndigheten Efter externa påstötningar släpptes docent Sune Perssons hemligstämplade rapport om den palestinska myndigheten PA i januari i år av Sida. Sedan dess har rapporten gett eko i medierna och

Inlämnad: 2004-05-14 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Interpellation 2003/04:326 av Björling, Ewa (m)

den 3 mars Interpellation 2003/04:326 av Ewa Björling m till statsrådet Carin Jämtin om svenskt bistånd Den senaste tiden har det framkommit att Sida sedan flera år tillbaka har givit hemliga miljonbidrag till en palestinsk propagandacentral vid namn The Palestinian Negotiation Support Unit NSUNSU ligger under Palestinian

Inlämnad: 2004-03-03 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: svenskt bistånd

Skriftlig fråga 2003/04:1420 av Nordmark, Gunnar (fp)

den 9 juli Fråga 2003/04:1420 av Gunnar Nordmark fp till statsrådet Carin Jämtin om bistånd till Sudan Sedan drygt ett år pågår det etniska rensningar i Darfurprovinsen i Sudan. Över en miljon människor har genom omfattande terrorhandlingar tvingats på flykt, mer än tiotusen har dött och biståndsorganisationer är eniga

Inlämnad: 2004-07-09 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1452 av S Järrel, Henrik (m)

den 21 juli Fråga 2003/04:1452 av Henrik S Järrel m till statsminister Göran Persson om regeringens utnämningspolitik Riksdagens utredningstjänst RUT har nyligen presenterat en studie rörande regeringens utnämningspolitik. Liknande studier av andra har gjorts tidigare. Av 36 granskade företag 18 statliga företag med

Inlämnad: 2004-07-21 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1512 av Runegrund, Rosita (kd)

den 10 augusti Fråga 2003/04:1512 av Rosita Runegrund kd till utrikesminister Laila Freivalds om utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete Vi kristdemokrater har under lång tid påtalat nödvändigheten av en självständig funktion för utvärdering av det internationella utvecklingssamarbetet. I proposition 2002/03:122

Inlämnad: 2004-08-10 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1567 av Johansson, Lars (s)

den 26 augusti Fråga 2003/04:1567 av Lars Johansson s till statsrådet Pär Nuder om ändrad valkretsindelning Regeringen har nyligen lämnat direktiv till en kommitté med uppgift att göra en samlad översyn av regeringsformen. Bland annat framgår att kommittén ska se över valkretsindelningen för riksdagsval. Regionstyrelsen

Inlämnad: 2004-08-26 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1580 av Lundström, Nina (fp)

den 30 augusti Fråga 2003/04:1580 av Nina Lundström fp till statsrådet Carin Jämtin om slutsatser i Human Development Report FN:s utvecklingsprogram UNDP har presenterat Human Development Report i juli 2004, där huvudbudskapet var att kulturell frihet är en mänsklig rättighet och en nödvändighet för utveckling i

Inlämnad: 2004-08-30 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1579 av Lundström, Nina (fp)

den 30 augusti Fråga 2003/04:1579 av Nina Lundström fp till statsrådet Carin Jämtin om ökning av biståndet för att nå milleniemålet Stats- och regeringschefer från hela världen har förpliktat sig att uppfylla FN:s millenniemål att halvera andelen fattiga människor i världen före utgången av år 2015. FN har ett globalt

Inlämnad: 2004-08-30 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1266 av Jonsson, Annica (v)

den 28 maj Fråga 2003/04:1266 av Annica Jonsson v till statsrådet Carin Jämtin om naturkatastrofen i Haiti och Dominikanska republiken Under den senaste veckan har dagliga rapporter kommit om situationen på den karibiska ön Hispaniola. Det kraftiga regnovädret har fört med sig en i dag uppskattad dödssiffra på över

Inlämnad: 2004-05-28 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1237 av Andrén, Gunnar (fp)

den 21 maj Fråga 2003/04:1237 av Gunnar Andrén fp till statsrådet Pär Nuder om Regeringskansliets behjälplighet och tillgång till dokument Vid senaste sammanträdet med styrelsen för Riksrevisionen den 12 maj rapporterade Riksrevisorerna att några granskningsprojekt på den granskningsplan som Riksrevisionens styrelse

Inlämnad: 2004-05-21 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1291 av Ohlsson, Birgitta (fp)

den 2 juni Fråga 2003/04:1291 av Birgitta Ohlsson fp till statsrådet Carin Jämtin om EU:s biståndspolitik Regeringen lade förra året fram en proposition om sin politik för global utveckling 2002/03:122Där står att Sverige ska arbeta för en större samstämmighet och bättre styrning och kvalitet i EU:s biståndspolitik

Inlämnad: 2004-06-02 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1354 av Wahlgren, Marie (fp)

den 21 juni Fråga 2003/04:1354 av Marie Wahlgren fp till statsrådet Pär Nuder om oegentligheter vid röstning I Sverige räcker det oftast med ett röstkort för att få rösta. Väljare avkrävs sällan legitimation i röstlokalen, vilket förvånar många, särskilt de yngre väljarna. Det är uppenbart att detta öppnar för möjligheten

Inlämnad: 2004-06-21 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1092 av Wigström, Cecilia (fp)

den 20 april Fråga 2003/04:1092 av Cecilia Wigström fp till statsrådet Carin Jämtin om sänkt egenavgift för demokratiutveckling Det är av stor vikt att förbättra situationen i Vitryssland, den enda kvarvarande diktaturen i Europa. Det är angeläget att utöka samarbetet och skapa ytterligare kontakter mellan föreningslivet

Inlämnad: 2004-04-20 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Paginering