Dokument & lagar (11 träffar)

Skriftlig fråga 2003/04:1256 av Astudillo, Luciano (s)

den 26 maj Fråga 2003/04:1256 av Luciano Astudillo s till utbildningsminister Thomas Östros om anslag till Malmö högskola Malmö högskola har varit en väldigt viktig del i stadens positiva utveckling under senare år. Utbildningsnivån har ökat samtidigt som man lyckats med sitt mål att minska den etniska och sociala

Inlämnad: 2004-05-26 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1093 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 20 april Fråga 2003/04:1093 av Lars-Ivar Ericson c till utbildningsminister Thomas Östros om invandrares utbildning för hantverksyrken Bristen på hantverkare gör sig alltmer påmind i Sverige och det tycks vara svårt att få ungdomar att påbörja olika hantverksutbildningar. Samtidigt så har Sverige under många år

Inlämnad: 2004-04-20 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1054 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 7 april Fråga 2003/04:1054 av Lars-Ivar Ericson c till utbildningsminister Thomas Östros om högskoleinformation till personer med funktionshinder Vid en undersökning av 50 högskolors hemsidor är det bara 20 som har information om vad som gäller för studenter med funktionshinder. Många stora högskolor har ingen

Inlämnad: 2004-04-07 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:801 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 19 februari Fråga 2003/04:801 av Lars-Ivar Ericson c till utbildningsminister Thomas Östros om fusk på högskolor och gymnasier Det har blivit allt vanligare att svenska studenter fuskar sig till högskolepoäng och betyg genom att plagiera texter rakt av. Genom Internet finns det fri tillgång till texter av olika

Inlämnad: 2004-02-19 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:700 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 5 februari Fråga 2003/04:700 av Lars-Ivar Ericson c till utbildningsminister Thomas Östros om skolornas beredskap mot självmord I samband med samtal och en filmvisning om suicid som visades här i riksdagen den 28 januari i Skandiasalen, framkom att det i snitt är två unga människor i veckan som begår självmord.

Inlämnad: 2004-02-05 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:259 av Astudillo, Luciano (s)

den 14 november Fråga 2003/04:259 av Luciano Astudillo s till utbildningsminister Thomas Östros om forskningsanslag till Malmö högskola De nya forskningsstrategierna för Malmö högskola överlämnas till regeringen i veckan. De kommer, tillsammans med forskningsstrategier från alla högskolor och universitet, ligga till

Inlämnad: 2003-11-14 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:160 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 29 oktober Fråga 2003/04:160 av Lars-Ivar Ericson c till utbildningsminister Thomas Östros om medicinsk forskning Statens anslag till medicinsk forskning går till stor del till andra yrkesgrupper än läkare. Det visar en undersökning som gjorts för tidskriften Sjukhusläkaren. Den har granskat den medicinska forskningen

Inlämnad: 2003-10-29 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:158 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 29 oktober Fråga 2003/04:158 av Lars-Ivar Ericson c till utbildningsminister Thomas Östros om högskoleprovets tillgänglighet för synskadade Under de senaste fem åren har Högskoleverket bara översatt två prov till ljudkasetter och blindskrift. Detta innebär att de synskadade alldeles för sällan får möjlighet att

Inlämnad: 2003-10-29 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:135 av Astudillo, Luciano (s)

den 23 oktober Fråga 2003/04:135 av Luciano Astudillo s till statsrådet Carin Jämtin om återuppbygganden av Irak Irak står inför är många och svåra utmaningar. Ockupationsmakten har inte lyckats skapa stabilitet och trygghet. Det råder kaos. Kvinnor vågar inte gå ut ensamma, många tidigare förvärvsarbetande har tvingats

Inlämnad: 2003-10-23 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2003/04:97 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 16 oktober Fråga 2003/04:97 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Carin Jämtin om FN:s millenniedeklaration och millenniemålen I samband med ett seminarium i Malmö om millenniedeklarationen gavs information om denna viktiga milstolpe på vägen in i ett nytt århundrade. Dokumentet är ett uttryck för 191 nationers

Inlämnad: 2003-10-16 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2003/04:2 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 18 september Fråga 2003/04:2 av Lars-Ivar Ericson c till utbildningsminister Thomas Östros om rekryteringen till högskolan Antalet ungdomar som söker sig till högskolan fortsätter att öka. Det råder dock fortfarande stora regionala och sociala skillnader i rekryteringen. Regeringen har som mål att 50 av en årskull

Inlämnad: 2003-09-18 Besvarare: Thomas Östros (S)