Dokument & lagar (39 träffar)

Interpellation 2000/01:454 av Lilliehöök, Anna (m)

den 27 april Interpellation 2000/01:454 av Anna Lilliehöök m till försvarsminister Björn von Sydow om skador och risker vid värnpliktstjänstgöring Att göra värnplikten innebär risk. Statistiken visar att under värnpliktstjänstgöring är skador än mer vanliga än i de farligaste yrken. Försvarets arbete med säkerhet,

Inlämnad: 2001-04-27 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 2000/01:452 av Gerdin, Viviann (c)

den 27 april Interpellation 2000/01:452 av Viviann Gerdin c till miljöminister Kjell Larsson om översvämningar Många jord- och skogsägare har drabbats hårt av de stora översvämningarna runtom i Värmland. Det finns på sina håll stora markområden som fortfarande står under vatten. Detta är ett stort problem miljömässigt

Inlämnad: 2001-04-27 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: översvämningar

Interpellation 2000/01:451 av Jonsson, Göte (m)

den 27 april Interpellation 2000/01:451 av Göte Jonsson m till miljöminister Kjell Larsson om klimatfrågan och skogssänkor Skogen är vår värdefullaste naturtillgång, den är viktig som råvara när det gäller träprodukter och likaså när det gäller energiframställning. I skogen finns också stora miljövärden utifrån varierande

Inlämnad: 2001-04-27 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: klimatfrågan och skogssänkor

Interpellation 2000/01:419 av Lindström, Olle (m)

den 26 april Interpellation 2000/01:419 av Olle Lindström m till försvarsminister Björn von Sydow om förtroendet för utbildningen i försvaret Det är nu uppenbart att försvarsbeslutet från våren 2000 inte ryms inom den i förväg beslutade anslagsramen. På samma sätt som efter 1996 års försvarsbeslut har nya svarta hål

Inlämnad: 2001-04-26 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 2000/01:395 av Berglund, Rune (s)

den 20 april Interpellation 2000/01:395 av Rune Berglund s till miljöminister Kjell Larsson om deponering av avfall lokalt I EU-direktiv Rådets direktiv 1999/31/EG 26 april 1999 om deponering av avfall har man skrivit in att nationella undantag i detta s.k. deponeringsdirektiv kan göras. Som exempel på undantagen nämner

Inlämnad: 2001-04-20 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Interpellation 2000/01:378 av Patriksson, Runar (fp)

den 9 april Interpellation 2000/01:378 av Runar Patriksson fp till miljöminister Kjell Larsson om överklaganderegler Rätten till överklagande av offentliga beslut är en tung del av det svenska rättssamhället. Men med överklagandeprocesser följer att ärenden riskerar att bli försenade. Detta är dock också något som

Inlämnad: 2001-04-09 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: överklaganderegler

Interpellation 2000/01:371 av Berglund, Rune (s)

den 6 april Interpellation 2000/01:371 av Rune Berglund s till miljöminister Kjell Larsson om deponering av avfall lokalt I EU-direktiv Rådets direktiv 1999/31/EG 26 april 1999 om deponering av avfall har man skrivit in att nationella undantag i detta s.k. deponeringsdirektiv kan göras. Som exempel på undantagen nämner

Inlämnad: 2001-04-06 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Interpellation 2000/01:345 av Stenberg, Hans (s)

den 29 mars Interpellation 2000/01:345 av Hans Stenberg s till miljöminister Kjell Larsson om bunkerolja miljöklass 1 Utsläppen av dieselavgaser från sjöfarten är ett stort miljöproblem. De allra flesta fartyg saknar katalysator för avgasrening och använder bunkerolja av mycket dålig kvalitet ur miljösynpunkt. Vissa svenska

Inlämnad: 2001-03-29 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: bunkerolja miljöklass 1

Interpellation 2000/01:341 av Ek, Lena (c)

den 28 mars Interpellation 2000/01:341 av Lena Ek c till statsminister Göran Persson om Sveriges åtagande enligt Kyotoprotokollet I dag, den 28 mars 2001, inviger statsministern en ny etanolfabrik i Norrköping. Det är ett välkommet och viktigt steg i omställningen av de svenska transport- och energisystemen. Jag och

Inlämnad: 2001-03-28 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Sveriges åtagande enligt Kyotoprotokollet

Interpellation 2000/01:314 av Lantz, Kenneth (kd)

den 12 mars Interpellation 2000/01:314 av Kenneth Lantz kd till miljöminister Kjell Larsson om insamling av miljöfarliga batterier I Sverige används ca 90 miljoner lösa batterier om året. Det innebär drygt 10 batterier per svensk och år. 10 av alla sålda batterier är miljöfarliga. Sedan den 1 januari 1998 gäller förordning

Inlämnad: 2001-03-12 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: insamling av miljöfarliga batterier

Interpellation 2000/01:305 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 8 mars Interpellation 2000/01:305 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Björn von Sydow om hemvärnets rekrytering Först talades det om 125 000 personer inom hemvärnet. Sedan 90 000, nu 69 000, en siffra som anges som regeringens mål i den årsredovisning som försvaret nyligen presenterat för oss i försvarsutskottet.

Inlämnad: 2001-03-08 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: hemvärnets rekrytering

Interpellation 2000/01:298 av Gennser, Margit (m)

den 7 mars Interpellation 2000/01:298 av Margit Gennser m till statsminister Göran Persson om arbetsfördelningen i regeringen En av riksdagens viktigaste uppgifter är att utöva sin kontrollmakt över regeringen. Diskussionen om Apoteket AB:s beslut att inrätta logistiska centra, numera omdöpta till distansapotek, har

Inlämnad: 2001-03-07 Besvarare: vice statsminister Lena Hjelm-Wallén (S)

Interpellation 2000/01:290 av Järrel, Henrik S (m)

den 28 februari Interpellation 2000/01:290 av Henrik S Järrel m till försvarsminister Björn von Sydow om försvarsmaterielaffärer med andra länder Sedan jag i maj 1997 interpellerade dåvarande näringsministern i rubricerade ärende synes dessvärre inte mycket ha hänt i själva sakfrågan trots hans då tämligen ambitiösa

Inlämnad: 2001-02-28 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: försvarsmaterielaffärer med andra länder

Interpellation 2000/01:288 av Axén, Gunnar (m)

den 27 februari Interpellation 2000/01:288 av Gunnar Axén m till statsminister Göran Persson om försenade svar på interpellationer Enligt riksdagsordningen 6 kap. 1 ska interpellationer besvaras av statsråden inom två veckor, plenifria veckor borträknade. Kan en interpellation inte besvaras inom två veckor ska berört

Inlämnad: 2001-02-28 Besvarare: vice statsminister Lena Hjelm-Wallén (S)

Interpellation 2000/01:249 av Hägg, Carina (s)

den 14 februari Interpellation 2000/01:249 av Carina Hägg s till vice statsminister Lena Hjelm-Wallén om kirunasvenskarna I Sverige använder vi begreppet kirunasvenskar. Men det lär även ha varit bortemot 10 000 emigranter som samtidigt med kirunasvenskarna värvades av Stalins utsända i USA och Kanada. Detta debatteras

Inlämnad: 2001-02-14 Besvarare: vice statsminister Lena Hjelm-Wallén (S)

Interpellation 2000/01:235 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 5 februari Interpellation 2000/01:235 av Ulla-Britt Hagström kd till miljöminister Kjell Larsson om åtgärder för att förhindra dödsbränder Under år 2000 inträffade 100 dödsbränder med sammanlagt 106 omkomna människor i Sverige. Det är en obetydlig minskning jämfört med år 1999 då det inträffade 100 dödsbränder

Inlämnad: 2001-02-05 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Interpellation 2000/01:217 av Nisser, Per-Samuel (m)

den 19 januari Interpellation 2000/01:217 av Per-Samuel Nisser m till miljöminister Kjell Larsson om avfallsförbränning Med deponiskatt och hårdare krav på deponier planerar nu många kommuner att bygga nya förbränningsanläggningar för avfall. Att ta till vara den energi som finns i avfallet är i dag den vanligaste

Inlämnad: 2001-01-19 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Interpellation 2000/01:202 av Thalén Finné, Ewa (m)

den 22 december Interpellation 2000/01:202 av Ewa Thalén Finné m till miljöminister Kjell Larsson om översyn av miljöbalken Miljöbalken trädde i kraft den 1 januari 1999, med, som jag tror, en mycket god intention, nämligen att skapa översiktlighet och tydlighet. Dock har redan några stora problem uppstått, som jag

Inlämnad: 2000-12-22 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Interpellation 2000/01:190 av Jonsson, Elver (fp)

den 14 december Interpellation 2000/01:190 av Elver Jonsson fp till försvarsminister Björn von Sydow om räddningsverksamheten vid översvämningar De stora vattenmassor från översvämningskatastrofen i Värmland och Dalsland har nu fyllt Vänern till nya rekordnivåer, och flera städer kring Värnen kan komma att hotas av

Inlämnad: 2000-12-15 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 2000/01:155 av Lager, Per (mp)

den 28 november Interpellation 2000/01:155 av Per Lager mp till miljöminister Kjell Larsson om formalinspridning vid begravningar Kremering är en allt vanligare metod för att ta hand om den som avlidit. Fortfarande finns dock många kistbegravningar där kroppen långsamt får brytas ned två meter under jord. Mellan dödsfall

Inlämnad: 2000-11-28 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Paginering