Dokument & lagar (2 träffar)

Interpellation 2015/16:82 av Mats Persson (FP)

Interpellation 2015/16:82 Ett vinstförbuds förenlighet med EU-rätten av Mats Persson FP till Statsrådet Ardalan Shekarabi S En majoritet av svenska folket ser mångfalden av aktörer inom välfärden som något naturligt. Att kunna välja mellan en fristående eller kommunal skola handlar som elev och förälder om att kunna välja

Inlämnad: 2015-10-20 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2015/16:82 av Mats Persson (FP) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ett vinstförbuds förenlighet med EU-rätten

Skriftlig fråga 1997/98:332 av Jonsson, Elver (fp)

Fråga 1997/98:332 av Elver Jonsson fp till socialministern om spritsmuggling I en dom i Hovrätten över Skåne och Blekinge nyligen dömdes en man endast till bötesstraff efter att ha smugglat in drygt 100 flaskor starksprit och ett tjugotal flaskor vin från Tyskland. Domstolen angav som skäl till att fängelsestraff ej

Inlämnad: 1998-01-20 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)