Dokument & lagar (11 träffar)

Skriftlig fråga 2015/16:1428 av Maria Malmer Stenergard (M)

Fråga 2015/16:1428 Lagrådets kritik gällande ny upphandlingslagstiftning av Maria Malmer Stenergard M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Den 12 februari 2016 yttrade sig Lagrådet över en remiss om ett nytt regelverk för upphandling. Lagrådets kritik var synnerligen omfattande. Den 19 maj 2016 överlämnade regeringen en

Inlämnad: 2016-06-30 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1428 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 93 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:986 av Maria Malmer Stenergard (M)

Fråga 2015/16:986 Kollektivavtal och den svenska modellen av Maria Malmer Stenergard M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Den svenska modellen går ut på att arbetsmarknadens parter själva bestämmer villkoren på arbetsmarknaden, utan statlig inblandning. Ofta sker det genom kollektivavtal, men i den svenska modellen ingår

Inlämnad: 2016-03-15 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2015/16:986 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:889 av Maria Malmer Stenergard (M)

Fråga 2015/16:889 Missgynnande av svenska företag vid offentlig upphandling av Maria Malmer Stenergard M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Varje år upphandlar stat, landsting och kommuner varor och tjänster för ca 600 miljarder kronor. Det är en viktig marknad, inte minst för svenska små och medelstora företag. Därför

Inlämnad: 2016-03-01 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2015/16:889 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 93 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:841 av Maria Malmer Stenergard (M)

Fråga 2015/16:841 Krav enligt kollektivavtal vid offentlig upphandling av Maria Malmer Stenergard M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Regeringen skickade nyligen ett utkast till lagrådsremiss gällande miljö-social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling på remiss. Av förslaget framgår att En upphandlande myndighet

Inlämnad: 2016-02-22 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2015/16:841 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2015/16:422 av Maria Malmer Stenergard (M)

Interpellation 2015/16:422 Fördelningen av tillfälligt stöd till kommuner och landsting av Maria Malmer Stenergard M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Regeringen och allianspartierna träffade under hösten en migrationsuppgörelse. I den ingick ett tillskott till kommuner och landsting om närmare 10 miljarder kronor att

Inlämnad: 2016-02-18 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2015/16:422 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:665 av Maria Malmer Stenergard (M)

Fråga 2015/16:665 Upphandlingsmyndighetens uppdrag av Maria Malmer Stenergard M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Upphandlingsmyndigheten är en ny svensk myndighet som bildades den 1 september 2015. Myndighetens uppgifter framgår av förordning 2015:527 med instruktion för Upphandlingsmyndigheten och de inkluderar

Inlämnad: 2016-01-21 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2015/16:665 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 100 kB)

Interpellation 2015/16:284 av Maria Malmer Stenergard (M)

Interpellation 2015/16:284 Regeringens utredning om offentlig upphandling och villkor enligt kollektivavtal av Maria Malmer Stenergard M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Den 1 september i år kom Utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal med sitt delbetänkande SOU 2015:78I utredningens kommittédirektiv

Inlämnad: 2015-12-17 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2015/16:284 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens utredning om offentlig upphandling och villkor enligt kollektivavtal

Interpellation 2015/16:231 av Maria Malmer Stenergard (M)

Interpellation 2015/16:231 Beräkningen bakom fördelningen av kommunmiljarderna av Maria Malmer Stenergard M till Finansminister Magdalena Andersson S Regeringen och allianspartierna har under hösten ingått en migrationsuppgörelse. I den ingår ett tillskott till kommuner och landsting som ska fördelas enligt vissa principer.

Inlämnad: 2015-11-26 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2015/16:231 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 94 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Beräkningen bakom fördelningen av kommunmiljarderna

Interpellation 2015/16:157 av Maria Stockhaus (M)

Interpellation 2015/16:157 Kvinnligt företagande av Maria Stockhaus M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S I går, den 4 november, deltog statsrådet och jag på samma mingel hos Företagarna. Fokus var kvinnligt företagande. I paneldiskussionen deltog tre entreprenörer, varav två kvinnliga. Frågan var hur får

Inlämnad: 2015-11-05 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2015/16:157 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 75 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kvinnligt företagande

Interpellation 2015/16:88 av Maria Malmer Stenergard (M)

Interpellation 2015/16:88 Utredning av välfärdstjänster av Maria Malmer Stenergard M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Den 5 mars 2015 tillsatte regeringen utredningen Ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster, som leds av Ilmar Reepalu. Den 16 juni 2015 uppmanade riksdagen i ett

Inlämnad: 2015-10-22 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2015/16:88 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2015/16:73 av Maria Malmer Stenergard (M)

Interpellation 2015/16:73 Utredning av välfärdstjänster av Maria Malmer Stenergard M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Den 5 mars 2015 tillsatte regeringen utredningen Ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster, som leds av Ilmar Reepalu. Den 16 juni 2015 uppmanade riksdagen i ett

Inlämnad: 2015-10-14 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2015/16:73 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 79 kB)