Dokument & lagar (27 träffar)

Interpellation 2015/16:764 av Jenny Petersson (M)

Interpellation 2015/16:764 Regionutredningens tillvägagångssätt av Jenny Petersson M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Regeringen står envist fast vid sin plan att regionalisera hela Sverige, oavsett den lokala folkviljan och i vissa fall på helt felaktiga grunder. En regionalisering av Sverige kan vara någonting positivt,

Inlämnad: 2016-08-23 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2015/16:764 av Jenny Petersson (M) (pdf, 82 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regionutredningens tillvägagångssätt

Interpellation 2015/16:736 av Michael Svensson (M)

Interpellation 2015/16:736 Lärarlösa lektioner av Michael Svensson M till Statsrådet Aida Hadzialic S Det har under en tid framkommit att antalet lärarlösa lektioner har ökat på skolor runt om i landet. Skolverket har genomfört en undersökning som visar att enligt en av fem lärare hade undervisningstiden ställts in någon

Inlämnad: 2016-06-15 Besvarare: Statsrådet Anna Ekström (S)

Interpellation 2015/16:736 av Michael Svensson (M) (pdf, 75 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Lärarlösa lektioner

Interpellation 2015/16:721 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2015/16:721 Regionindelningens bevekelsegrunder av Lotta Finstorp M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Regionfrågan har utretts ett flertal gånger, senast av Ansvarskommittén och Utredningen om den statliga regionala förvaltningen. Dessa utredningar har haft arbetsmarknad och tillväxt som utgångspunkt,

Inlämnad: 2016-06-08 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2015/16:721 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regionindelningens bevekelsegrunder

Interpellation 2015/16:651 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:651 Statliga jobb i Västerbotten av Edward Riedl M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S I början av året deklarerade statsrådet Ardalan Shekarabi att statliga jobb kan komma att utlokaliseras från landets större städer till mindre orter. Detta för att möta en allt starkare urbanisering och för att

Inlämnad: 2016-05-17 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2015/16:651 av Edward Riedl (M) (pdf, 66 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Statliga jobb i Västerbotten

Interpellation 2015/16:650 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:650 Statliga jobb på mindre orter av Edward Riedl M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Flera regeringsföreträdare har understrukit vikten av att staten har en närvaro i hela landet. Statsrådet Ardalan Shekarabi har sagt sig vilja utlokalisera statliga jobb till mindre orter. Enligt statsrådet ska

Inlämnad: 2016-05-17 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2015/16:650 av Edward Riedl (M) (pdf, 66 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Statliga jobb på mindre orter

Interpellation 2015/16:638 av Lena Asplund (M)

Interpellation 2015/16:638 Regionindelning av Lena Asplund M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S I en skriftlig fråga till statsrådet Ardalan Shekarabi frågade jag: Vilka inom sjukvården har uttryckt ett önskemål om en annan regionindelning, och då speciellt inom de fyra nordligaste länenDetta gjorde jag med anledning

Inlämnad: 2016-05-10 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2015/16:638 av Lena Asplund (M) (pdf, 82 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regionindelning

Interpellation 2015/16:631 av Eva Lohman (M)

Interpellation 2015/16:631 Västernorrlands betydelse för Stornorrland av Eva Lohman M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Nyligen presenterade den statliga indelningskommittén sitt förslag till nya storregioner. I Västernorrlands fall innebär det ett ingående i region Stornorrland, med Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens

Inlämnad: 2016-05-10 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2015/16:631 av Eva Lohman (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Västernorrlands betydelse för Stornorrland

Interpellation 2015/16:629 av Saila Quicklund (M)

Interpellation 2015/16:629 Regionbildning av Saila Quicklund M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Nyligen presenterade den statliga indelningskommittén sitt förslag till nya storregioner. I Jämtlands och Härjedalens fall innebär det ett ingående i region Stornorrland, med Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens

Inlämnad: 2016-05-10 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2015/16:629 av Saila Quicklund (M) (pdf, 75 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regionbildning

Interpellation 2015/16:539 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2015/16:539 Utvärdering av Västra Götalandsregionen av Sten Bergheden M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Civilminister Ardalan Shekarabi har tidigare i år meddelat att dagens landsting senast år 2019 ska ersättas med nya, större regioner. Innan statsrådet går vidare med att se över landstingen och eventuellt

Inlämnad: 2016-04-08 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2015/16:539 av Sten Bergheden (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Utvärdering av Västra Götalandsregionen

Interpellation 2015/16:482 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2015/16:482 Utvärdering av Västra Götalandsregionen av Sten Bergheden M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Civilminister Ardalan Shekarabi har tidigare i år meddelat att dagens landsting senast år 2019 ska ersättas med nya, större regioner. Innan statsrådet går vidare med att se över landstingen och eventuellt

Inlämnad: 2016-03-10 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2015/16:482 av Sten Bergheden (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2015/16:477 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:477 Umeå som regionhuvudstad av Edward Riedl M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Efter att förslaget till de nya storregionerna har presenterats återstår bland annat att peka ut regionhuvudstäderna i respektive storregion. I fallen Stockholm och Västra Götaland är valet av regionhuvudstad givet,

Inlämnad: 2016-03-10 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2015/16:477 av Edward Riedl (M) (pdf, 69 kB)

Interpellation 2015/16:465 av Michael Svensson (M)

Interpellation 2015/16:465 Effekter på demokratin av ny regionindelning av Michael Svensson M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Regeringen har tillsatt en indelningskommitté, vars syfte är att se över Sveriges regionindelning. Detta kan vara av värde. Mycket har hänt sedan Axel Oxenstiernas dagar, även om vissa justeringar

Inlämnad: 2016-03-04 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2015/16:465 av Michael Svensson (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Effekter på demokratin av ny regionindelning

Interpellation 2015/16:460 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2015/16:460 Öppna data av Erik Ottoson M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Svensk tillväxt och välfärd blir i allt större utsträckning beroende av den digitala utvecklingen och möjligheterna till digital innovation. Även våra statliga verksamheter behöver följa med i utvecklingen och understödja den.

Inlämnad: 2016-03-02 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2015/16:460 av Erik Ottoson (M) (pdf, 74 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Öppna data

Interpellation 2015/16:422 av Maria Malmer Stenergard (M)

Interpellation 2015/16:422 Fördelningen av tillfälligt stöd till kommuner och landsting av Maria Malmer Stenergard M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Regeringen och allianspartierna träffade under hösten en migrationsuppgörelse. I den ingick ett tillskott till kommuner och landsting om närmare 10 miljarder kronor att

Inlämnad: 2016-02-18 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2015/16:422 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2015/16:337 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Interpellation 2015/16:337 Offentlig upphandling av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Varje år köps det offentliga tjänster för stora summor pengar. Summor som inte motsvarar tjänster som ska utföras. Det är därför av stor vikt att kommuner, landsting, regioner och myndigheter använder

Inlämnad: 2016-01-27 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2015/16:337 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 75 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Offentlig upphandling

Interpellation 2015/16:325 av Per Åsling (C)

Interpellation 2015/16:325 Nytt regelverk om upphandling av Per Åsling C till Statsrådet Ardalan Shekarabi S I Sverige genomförs årligen offentliga upphandlingar för i storleksordningen 500-600 miljarder kronor. Det motsvarar nästan en femtedel av vår bnp. Nästan 20 000 upphandlingar genomförs årligen. Offentlig upphandling

Inlämnad: 2016-01-21 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2015/16:325 av Per Åsling (C) (pdf, 94 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Nytt regelverk om upphandling

Interpellation 2015/16:284 av Maria Malmer Stenergard (M)

Interpellation 2015/16:284 Regeringens utredning om offentlig upphandling och villkor enligt kollektivavtal av Maria Malmer Stenergard M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Den 1 september i år kom Utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal med sitt delbetänkande SOU 2015:78I utredningens kommittédirektiv

Inlämnad: 2015-12-17 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2015/16:284 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens utredning om offentlig upphandling och villkor enligt kollektivavtal

Interpellation 2015/16:254 av Anette Åkesson (M)

Interpellation 2015/16:254 Fördomar om företag i välfärden av Anette Åkesson M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S År 2013 köpte den offentliga sektorn enligt tidningen Dagens Samhälle varor och tjänster av det privata näringslivet för 900 miljarder kronor. Byggmarknaden var störst men kommunernas och landstingens köp

Inlämnad: 2015-12-04 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2015/16:254 av Anette Åkesson (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Fördomar om företag i välfärden

Interpellation 2015/16:253 av Anette Åkesson (M)

Interpellation 2015/16:253 Riktade statsbidrags effekter på kommunerna av Anette Åkesson M till Finansminister Magdalena Andersson S Kommunerna står inför stora utmaningar både på kort och på lång sikt. På kort sikt är det framför allt flyktingsituationen som ska hanteras med boenden för familjer och ensamkommande barn,

Inlämnad: 2015-12-04 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2015/16:253 av Anette Åkesson (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Riktade statsbidrags effekter på kommunerna

Interpellation 2015/16:231 av Maria Malmer Stenergard (M)

Interpellation 2015/16:231 Beräkningen bakom fördelningen av kommunmiljarderna av Maria Malmer Stenergard M till Finansminister Magdalena Andersson S Regeringen och allianspartierna har under hösten ingått en migrationsuppgörelse. I den ingår ett tillskott till kommuner och landsting som ska fördelas enligt vissa principer.

Inlämnad: 2015-11-26 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2015/16:231 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 94 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Beräkningen bakom fördelningen av kommunmiljarderna
Paginering