Dokument & lagar (12 träffar)

Skriftlig fråga 2006/07:1548 av Nylander, Christer (fp)

den 13 augusti Fråga 2006/07:1548 Skärpta straff mot mutor av Christer Nylander fp till justitieminister Beatrice Ask m Sverige ligger ofta väl till i internationella undersökningar som jämför hur utbredd korruptionen är i samhället. Trots detta påminns vi gång på gång om att Sverige inte på något sätt är skyddat

Inlämnad: 2007-08-13 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1504 av Ohlsson, Birgitta (fp)

den 30 juli Fråga 2006/07:1504 Omvänd kommunarrest och andra åtgärder vid grov kvinnofridskränkning av Birgitta Ohlsson fp till justitieminister Beatrice Ask m Varje år mördas i snitt 16 kvinnor i Sverige av en man som de har eller har haft ett nära förhållande med. I 85 procent av dödsfallen är brottsplatsen det

Inlämnad: 2007-07-30 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1228 av Nylander, Christer (fp)

den 24 maj Fråga 2006/07:1228 Fontänhusens framtid av Christer Nylander fp till socialminister Göran Hägglund kd De så kallade fontänhusen i Båstad, Helsingborg och Malmö erbjuder evidensbaserade verksamheter för att rehabilitera patienter med psykisk sjukdom. Fontänhusen är mycket viktiga delar av den psykiska

Inlämnad: 2007-05-24 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2006/07:995 av Ohlsson, Birgitta (fp)

den 4 april Fråga 2006/07:995 Filter mot barnpornografi av Birgitta Ohlsson fp till socialminister Göran Hägglund kd Barnpornografi, barnsexturism och barnvåldtäkter är något av det vidrigaste de flesta av oss kan tänka sig. Barnpornografin är samtidigt en lukrativ bransch. Den omsätter enligt Interpol 3 miljarder

Inlämnad: 2007-04-04 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2006/07:851 av Nylander, Christer (fp)

den 14 mars Fråga 2006/07:851 Tillgång till grannlands-tv av Christer Nylander fp till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Tillgången till grannlands-tv har varit viktig för kontakten och förståelsen i Öresundsregionen. Danskar och svenskar har lärt sig att förstå varandras språk, kultur och samhälle via tv.

Inlämnad: 2007-03-14 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2006/07:692 av Ohlsson, Birgitta (fp)

den 21 februari Fråga 2006/07:692 Svensk implementering av Romstadgan av Birgitta Ohlsson fp till justitieminister Beatrice Ask m Den internationella brottmålsdomstolen ICC utgör kulmen på en rättslig utveckling. I kampen för att upprätthålla respekten för de mänskliga rättigheterna förtjänar domstolen ett starkt

Inlämnad: 2007-02-21 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2006/07:675 av Ohlsson, Birgitta (fp)

den 21 februari Fråga 2006/07:675 Svenska åtgärder mot könsstympning av Birgitta Ohlsson fp till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Tisdagen den 6 februari ägde den femte internationella dagen mot kvinnlig könsstympning rum. Internationell statistik beräknar att fler än 130 miljoner kvinnor

Inlämnad: 2007-02-21 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Interpellation 2006/07:327 av Nylander, Christer (fp)

den 20 februari Interpellation 2006/07:327 En nationell strategi för läsning av Christer Nylander fp till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Läsning och böcker är hörnstenar i en levande demokrati och avgörande för ett vitalt samhälls- och kulturliv. Ett Sverige som ska lyckas stå starkt i globaliseringens

Inlämnad: 2007-02-20 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2006/07:608 av Ohlsson, Birgitta (fp)

den 8 februari Fråga 2006/07:608 Närståendeadoption av inseminationsbarn av Birgitta Ohlsson fp till justitieminister Beatrice Ask m Den 18 januari lades utredningen Föräldraskap vid assisterad befruktning SOU 2007:3 fram. Utredaren föreslår i betänkandet att föräldraskapet vid assisterad befruktning med donerade

Inlämnad: 2007-02-08 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2006/07:469 av Ohlsson, Birgitta (fp)

den 12 januari Fråga 2006/07:469 Häktning av EU-medborgare bosatta utanför Norden av Birgitta Ohlsson fp till justitieminister Beatrice Ask m I fråga om häktning behandlas personer bosatta i Norden i dag mer fördelaktigt vid misstanke om brott än övriga EU-medborgare. Det framgår av 24 kap. 2 andra punkten rättegångsbalken

Inlämnad: 2007-01-12 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2006/07:445 av Ohlsson, Birgitta (fp)

den 8 januari Fråga 2006/07:445 Konstitutionellt förbud mot diskriminering av HBT-personer av Birgitta Ohlsson fp till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Enligt direktiven till den pågående grundlagsutredningen ska den bland annat diskutera eventuella förändringar av domstolsprövningen av

Inlämnad: 2007-01-08 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2006/07:243 av Nylander, Christer (fp)

den 30 november Fråga 2006/07:243 Stryplek bland ungdomar av Christer Nylander fp till socialminister Göran Hägglund kd På flera håll i Sverige har man på senare tid konstaterat att ungdomar leker en så kallad stryplek. Denna lek genomförs genom att man först hyperventilerar och därefter får ett hårt tryck runt

Inlämnad: 2006-11-30 Besvarare: Göran Hägglund (KD)