Dokument & lagar (25 träffar)

Skriftlig fråga 2006/07:1459 av Widegren, Cecilia (m)

den 4 juli Fråga 2006/07:1459 Frivilliga avsättningar i stället för expropriation av Cecilia Widegren m till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Många markägare blir besvikna och upprörda när de tvingats se hur möjligheten att bruka sina skogar efter egna idéer försvinner. Naturreservat och annan expropriering

Inlämnad: 2007-07-04 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2006/07:1458 av Widegren, Cecilia (m)

den 4 juli Fråga 2006/07:1458 Naturreservat i takt med verkligheten av Cecilia Widegren m till miljöminister Andreas Carlgren c Många markägare blir besvikna och upprörda när de tvingats se hur möjligheten att bruka sina skogar efter egna idéer försvinner. Naturreservat och annan expropriering behövs men när marker

Inlämnad: 2007-07-04 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2006/07:1251 av Flyborg, Eva (fp)

den 25 maj Fråga 2006/07:1251 Våld mot kvinnor av Eva Flyborg fp till socialminister Göran Hägglund kd Varje vecka mördas en kvinna av någon hon känner eller har en nära relation till. En del kvinnor tar livet av sig efter att ha blivit utsatta för våld i åratal. Misshandel kan också ge upphov till en rad följdsjukdomar.

Inlämnad: 2007-05-25 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2006/07:1116 av Widegren, Cecilia (m)

den 3 maj Fråga 2006/07:1116 Fler kvinnliga företagare som tandhygienister av Cecilia Widegren m till näringsminister Maud Olofsson c Sedan legitimation infördes för tandhygienister kan dessa yrkesutövare bedriva egen näringsverksamhet. Men det finns onödiga begränsningar för deras etableringar. En tandhygienist

Inlämnad: 2007-05-03 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2006/07:1115 av Widegren, Cecilia (m)

den 3 maj Fråga 2006/07:1115 Förbättrad förebyggande tandvård med fler tandhygienister som egna företagare av Cecilia Widegren m till socialminister Göran Hägglund kd Sedan legitimation infördes för tandhygienister kan dessa yrkesutövare bedriva egen näringsverksamhet. Men det finns onödiga begränsningar för deras

Inlämnad: 2007-05-03 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2006/07:1102 av Westerholm, Barbro (fp)

den 27 april Fråga 2006/07:1102 Läkares förskrivning av beroendeframkallande läkemedel av Barbro Westerholm fp till socialminister Göran Hägglund kd I Sverige finns ett litet antal läkare som skriver ut stora mängder beroendeframkallande läkemedel till personer som antingen själva är beroende av medlen eller säljer

Inlämnad: 2007-04-27 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2006/07:848 av Westerholm, Barbro (fp)

den 14 mars Fråga 2006/07:848 Anpassning av den svenska läkarutbildningen till EU:s direktiv av Barbro Westerholm fp till utbildningsminister Lars Leijonborg fp Den så kallade Bolognadeklarationen från 1999 syftar till att stärka Europas internationella konkurrenskraft, förbättra de högskoleutbildades rörlighet

Inlämnad: 2007-03-14 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:786 av Westerholm, Barbro (fp)

den 2 mars Fråga 2006/07:786 Dövblindas möjlighet att studera vid folkhögskola av Barbro Westerholm fp till statsrådet Jan Björklund fp För vissa ungdomar som är dövblinda har folkhögskola varit ett alternativ för att hämta igen det man missat i skolan, men också för att utvecklas vidare som person. Från och med

Inlämnad: 2007-03-02 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:665 av Widegren, Cecilia (m)

den 16 februari Fråga 2006/07:665 Lokalradion av Cecilia Widegren m till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m I sändningstillståndet för Sveriges Radio AB står det i 1 att SR ska sända fyra ljudradioprogram till hela landet varav ett ska ha regionalt uppdelat innehåll. I anslagsvillkoren står vidare att SR

Inlämnad: 2007-02-16 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Interpellation 2006/07:314 av Westerholm, Barbro (fp)

den 15 februari Interpellation 2006/07:314 Blodgivning och regler för att motverka överföring av smittsamma sjukdomar av Barbro Westerholm fp till statsrådet Maria Larsson kd Samhället har ett stort behov av frivilliga blodgivare för att trygga sjukvårdens tillgång på blod och blodpreparat. Samtidigt krävs regler

Inlämnad: 2007-02-15 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Blodgivning och regler för att motverka överföring av smittsamma sjukdomar

Skriftlig fråga 2006/07:578 av Widegren, Cecilia (m)

den 31 januari Fråga 2006/07:578 Frivilliga avsättningar i stället för tvingad inlösen av Cecilia Widegren m till miljöminister Andreas Carlgren c Många markägare blir besvikna och upprörda när de tvingats se hur möjligheten att bruka sina skogar efter egna idéer försvinner. Naturreservat och annan expropriering

Inlämnad: 2007-01-31 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2006/07:504 av Westerholm, Barbro (fp)

den 19 januari Fråga 2006/07:504 Oberoende granskning av oredlighet i forskningen av Barbro Westerholm fp till utbildningsminister Lars Leijonborg fp Från den 1 september 2006 finns en ny paragraf i högskoleförordningen som fastslår att varje högskola har skyldighet att utreda misstanke om oredlighet i forskningen.

Inlämnad: 2007-01-19 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:501 av Westerholm, Barbro (fp)

den 19 januari Fråga 2006/07:501 En heltäckande lag om forskningsetik av Barbro Westerholm fp till utbildningsminister Lars Leijonborg fp Etikprövningslagen 2003:460 har allvarliga brister genom att den inte omfattar all forskning som arbetar med känsliga personuppgifter, all forskning som företas utan informerat

Inlämnad: 2007-01-19 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:474 av Westerholm, Barbro (fp)

den 12 januari Fråga 2006/07:474 Nationellt centrum i äldretandvård av Barbro Westerholm fp till socialminister Göran Hägglund kd Äldre har i dag flera naturliga tänder kvar än för 30 år sedan. Samtidigt har äldre erhållit ringa förebyggande tandvård och har en mängd fyllningar och kronor eller broar som kräver

Inlämnad: 2007-01-12 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2006/07:446 av Westerholm, Barbro (fp)

den 8 januari Fråga 2006/07:446 Tillgång till läkemedel vid medicinska aborter av Barbro Westerholm fp till socialminister Göran Hägglund kd Läkemedelsföretaget Pfizer har marknadsfört läkemedlet misoprostol Cytotec för behandling av ventrikelsår. Medlet har dessutom godkänts av Läkemedelsverket för användning

Inlämnad: 2007-01-08 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2006/07:395 av Widegren, Cecilia (m)

den 20 december Fråga 2006/07:395 Djurapoteken av Cecilia Widegren m till socialminister Göran Hägglund kd Landets djurapotek får en ny organisation efter årsskiftet. Troligen är det dessutom nedläggning som står för dörren för något eller några av dem. Samtidigt efterlyser veterinärer, djurägare, forskare, lantbrukare

Inlämnad: 2006-12-20 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2006/07:394 av Widegren, Cecilia (m)

den 20 december Fråga 2006/07:394 Tillgången till djurapotek av Cecilia Widegren m till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Landets djurapotek får en ny organisation efter årsskiftet. Troligen står det dessutom en nedläggning för dörren för något eller några av dem. Samtidigt efterlyser kunder, veterinärer, djurägare,

Inlämnad: 2006-12-20 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2006/07:386 av Flyborg, Eva (fp)

den 18 december Fråga 2006/07:386 Jämställdhet i vården av Eva Flyborg fp till statsrådet Nyamko Sabuni fp Forskningen visar att ojämlikheten mellan kvinnor och män inom vården består. Flera forskare har till och med visat att behandlingen av kvinnor och män skiljer sig så åt att det i vissa fall påverkar möjligheterna

Inlämnad: 2006-12-18 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2006/07:371 av Widegren, Cecilia (m)

den 15 december Fråga 2006/07:371 Djurägares och veterinärers tillgång till djurapoteken av Cecilia Widegren m till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Landets djurapotek får en ny organisation efter årsskiftet. Troligen står dessutom en nedläggning för dörren för något eller några av dem. Samtidigt så efterlyser

Inlämnad: 2006-12-15 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2006/07:370 av Widegren, Cecilia (m)

den 15 december Fråga 2006/07:370 Djurapotekens ställning av Cecilia Widegren m till socialminister Göran Hägglund kd Landets djurapotek får en ny organisation efter årsskiftet. Troligen är det dessutom nedläggning som står för dörren för något eller några av dem. Samtidigt efterlyser kunder, veterinärer, djurägare,

Inlämnad: 2006-12-15 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Paginering