Dokument & lagar (7 träffar)

Skriftlig fråga 2006/07:1102 av Westerholm, Barbro (fp)

den 27 april Fråga 2006/07:1102 Läkares förskrivning av beroendeframkallande läkemedel av Barbro Westerholm fp till socialminister Göran Hägglund kd I Sverige finns ett litet antal läkare som skriver ut stora mängder beroendeframkallande läkemedel till personer som antingen själva är beroende av medlen eller säljer

Inlämnad: 2007-04-27 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2006/07:848 av Westerholm, Barbro (fp)

den 14 mars Fråga 2006/07:848 Anpassning av den svenska läkarutbildningen till EU:s direktiv av Barbro Westerholm fp till utbildningsminister Lars Leijonborg fp Den så kallade Bolognadeklarationen från 1999 syftar till att stärka Europas internationella konkurrenskraft, förbättra de högskoleutbildades rörlighet

Inlämnad: 2007-03-14 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:786 av Westerholm, Barbro (fp)

den 2 mars Fråga 2006/07:786 Dövblindas möjlighet att studera vid folkhögskola av Barbro Westerholm fp till statsrådet Jan Björklund fp För vissa ungdomar som är dövblinda har folkhögskola varit ett alternativ för att hämta igen det man missat i skolan, men också för att utvecklas vidare som person. Från och med

Inlämnad: 2007-03-02 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:504 av Westerholm, Barbro (fp)

den 19 januari Fråga 2006/07:504 Oberoende granskning av oredlighet i forskningen av Barbro Westerholm fp till utbildningsminister Lars Leijonborg fp Från den 1 september 2006 finns en ny paragraf i högskoleförordningen som fastslår att varje högskola har skyldighet att utreda misstanke om oredlighet i forskningen.

Inlämnad: 2007-01-19 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:501 av Westerholm, Barbro (fp)

den 19 januari Fråga 2006/07:501 En heltäckande lag om forskningsetik av Barbro Westerholm fp till utbildningsminister Lars Leijonborg fp Etikprövningslagen 2003:460 har allvarliga brister genom att den inte omfattar all forskning som arbetar med känsliga personuppgifter, all forskning som företas utan informerat

Inlämnad: 2007-01-19 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:474 av Westerholm, Barbro (fp)

den 12 januari Fråga 2006/07:474 Nationellt centrum i äldretandvård av Barbro Westerholm fp till socialminister Göran Hägglund kd Äldre har i dag flera naturliga tänder kvar än för 30 år sedan. Samtidigt har äldre erhållit ringa förebyggande tandvård och har en mängd fyllningar och kronor eller broar som kräver

Inlämnad: 2007-01-12 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2006/07:446 av Westerholm, Barbro (fp)

den 8 januari Fråga 2006/07:446 Tillgång till läkemedel vid medicinska aborter av Barbro Westerholm fp till socialminister Göran Hägglund kd Läkemedelsföretaget Pfizer har marknadsfört läkemedlet misoprostol Cytotec för behandling av ventrikelsår. Medlet har dessutom godkänts av Läkemedelsverket för användning

Inlämnad: 2007-01-08 Besvarare: Göran Hägglund (KD)