Dokument & lagar (24 träffar)

Skriftlig fråga 2008/09:535 av Nylander, Christer (fp)

den 27 januari Fråga 2008/09:535 Utlandsstuderandes möjlighet att få subventionerad sjukvård av Christer Nylander fp till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Svenska studenter som förlägger sin utbildning i ett annat EU-land måste, enligt gällande regler, själva stå för hela kostnaden om de skulle behöva söka

Inlämnad: 2009-01-27 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:1505 av Nylander, Christer (fp)

den 29 juli Fråga 2007/08:1505  Nationell strategi mot stranderosion av Christer Nylander fp till miljöminister Andreas Carlgren c Delar av Sveriges kust består av vacker, men tyvärr sårbar sandstrand. Flera av kommunerna med sandstränder har på senare år märkt hur stranderosion blivit ett tilltagande problem.

Inlämnad: 2008-07-29 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1414 av Nylander, Christer (fp)

den 26 juni Fråga 2007/08:1414 Marina skyddade områden i Östersjön av Christer Nylander fp till miljöminister Andreas Carlgren c Situationen i Östersjön är mycket allvarlig. Algblomningarna tycks trendmässigt bli allt kraftigare. Miljögifter och föroreningar fortsätter att förstöra havsmiljön. Av världens tio största

Inlämnad: 2008-06-26 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2006/07:1614 av Nylander, Christer (fp)

den 5 september Fråga 2006/07:1614 Naturgasledning utanför Skånes kust av Christer Nylander fp till miljöminister Andreas Carlgren c Nord Stream har nu beslutat att den naturgasledning som planeras i Östersjön ska dras norr om Bornholm. Därmed kommer den närmare den skånska kusten än vad som tidigare varit tänkt.

Inlämnad: 2007-09-05 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2006/07:851 av Nylander, Christer (fp)

den 14 mars Fråga 2006/07:851 Tillgång till grannlands-tv av Christer Nylander fp till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Tillgången till grannlands-tv har varit viktig för kontakten och förståelsen i Öresundsregionen. Danskar och svenskar har lärt sig att förstå varandras språk, kultur och samhälle via tv.

Inlämnad: 2007-03-14 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Interpellation 2006/07:327 av Nylander, Christer (fp)

den 20 februari Interpellation 2006/07:327 En nationell strategi för läsning av Christer Nylander fp till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Läsning och böcker är hörnstenar i en levande demokrati och avgörande för ett vitalt samhälls- och kulturliv. Ett Sverige som ska lyckas stå starkt i globaliseringens

Inlämnad: 2007-02-20 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2006/07:243 av Nylander, Christer (fp)

den 30 november Fråga 2006/07:243 Stryplek bland ungdomar av Christer Nylander fp till socialminister Göran Hägglund kd På flera håll i Sverige har man på senare tid konstaterat att ungdomar leker en så kallad stryplek. Denna lek genomförs genom att man först hyperventilerar och därefter får ett hårt tryck runt

Inlämnad: 2006-11-30 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2005/06:2032 av Nylander, Christer (fp)

den 17 augusti Fråga 2005/06:2032 av Christer Nylander fp till näringsminister Thomas Östros s Globaliseringens utmaningar Nolatos har nu varslat ytterligare 45 personer om uppsägning vid produktionen i Kristianstad. Enligt ett pressmeddelande från företaget motiveras varslet av den fortsatta omflyttningen av produktion

Inlämnad: 2006-08-17 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1492 av Nylander, Christer (fp)

den 27 april Fråga 2005/06:1492 av Christer Nylander fp till näringsminister Thomas Östros s Regelförenklingar för företagare Nutek, Verket för näringslivsutveckling, har regeringens uppdrag att följa och analysera klimatet för företagande i Sverige. I sin senaste årsbok konstaterar Nutek att småföretagen i Sverige

Inlämnad: 2006-04-27 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1491 av Nylander, Christer (fp)

den 27 april Fråga 2005/06:1491 av Christer Nylander fp till näringsminister Thomas Östros s Program för bättre företagarklimat För att rusta Sverige för en framtid av hårdnande global konkurrens är klimatet för entreprenörer avgörande. Entreprenörsklimatet formas av beslut inom flera olika politikområden. Arbetsmarknadspolitiken,

Inlämnad: 2006-04-27 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1490 av Nylander, Christer (fp)

den 27 april Fråga 2005/06:1490 av Christer Nylander fp till finansminister Pär Nuder s Inbetalning av moms För många småföretagare tar det administrativa arbetet mycket kraft från kärnverksamheten. Soloföretagare som vill satsa helhjärtat på en affärsidé finner ofta att de drunknar i administration. Det måste

Inlämnad: 2006-04-27 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1188 av Nylander, Christer (fp)

den 13 mars Fråga 2005/06:1188 av Christer Nylander fp till finansminister Pär Nuder s Arbetslöshet bland ungdomar Världsekonomin utvecklas starkt. Sverige lyfts med i en god konjunktur. Men arbetslösheten bland ungdomar ökar. Ungdomsarbetslösheten har ökat med 30 under de knappt fyra år som gått sedan valet 2002.

Inlämnad: 2006-03-13 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1058 av Nylander, Christer (fp)

den 20 februari Fråga 2005/06:1058 av Christer Nylander fp till statsrådet Ulrica Messing s Rättssäkerhet vid trängselskatt Det har vid flera tillfällen uppmärksammats att fordon registrerats för passering genom de tullstationer som upprättats i samband med försöket med trängselavgift i Stockholm, trots att fordonen

Inlämnad: 2006-02-20 Besvarare: Pär Nuder (S)

Interpellation 2005/06:228 av Nylander, Christer (fp)

den 30 januari Interpellation 2005/06:228 av Christer Nylander fp till näringsminister Thomas Östros s Tillväxt och jobb i nordöstra Skåne Nordöstra Skåne har stora möjligheter att nå framgång. Som en del i den expansiva Öresundsregionen kan delregionen erbjuda attraktivt boende och goda levnadsförhållanden på

Inlämnad: 2006-01-30 Besvarare: Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Tillväxt och jobb i nordöstra Skåne

Skriftlig fråga 2005/06:877 av Nylander, Christer (fp)

den 26 januari Fråga 2005/06:877 av Christer Nylander fp till näringsminister Thomas Östros s Klimat för entreprenörer Globaliseringen kommer att innebära ett stort förändringstryck på svensk ekonomi. För att möta detta krävs flera olika åtgärder för att öka flexibiliteten. En avgörande faktor blir hur vitalt småföretagandet

Inlämnad: 2006-01-26 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2004/05:799 av Nylander, Christer (fp)

den 27 januari Fråga 2004/05:799 av Christer Nylander fp till finansminister Pär Nuder om arbetslösheten Sveriges ekonomi har fastnat i en situation med mycket hög arbetslöshet. Trots bra konjunktur kommer inte de nya jobben. Enligt SCB var den öppna arbetslösheten 5,3 i december. Samtidigt har antalet deltagare i

Inlämnad: 2005-01-27 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:211 av Nylander, Christer (fp)

den 25 oktober Fråga 2004/05:211 av Christer Nylander fp till utbildningsminister Thomas Östros om jämställdheten i gymnasieskolan Riksdagen behandlade nyligen en proposition om gymnasieskolan. Vi är många som blev besvikna över att det inte fanns med några förslag i gymnasiepropositionen om jämställdheten. Man ska

Inlämnad: 2004-10-25 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1555 av Nylander, Christer (fp)

den 23 augusti Fråga 2003/04:1555 av Christer Nylander fp till utbildningsminister Thomas Östros om flyttning av mobbare Ingen ska behöva vara rädd för att gå till skolan. Mobbning och trakasserier får aldrig accepteras. Om alla åtgärder har vidtagits utan att mobbningen har upphört måste man ha rätt att flytta mobbarna

Inlämnad: 2004-08-23 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1416 av Nylander, Christer (fp)

den 7 juli Fråga 2003/04:1416 av Christer Nylander fp till utbildningsminister Thomas Östros om läraryrkets status Läraryrket måste uppvärderas. Det behövs en uppvärdering för att locka de allra mest lämpade ungdomarna att söka sig till yrket. En uppvärdering kan ske på flera olika sätt, till exempel genom att en lärarlegitimation

Inlämnad: 2004-07-07 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1415 av Nylander, Christer (fp)

den 7 juli Fråga 2003/04:1415 av Christer Nylander fp till utbildningsminister Thomas Östros om andelen behöriga lärare i skolan Sedan riksdagen 2001 beslutade att införa ett riktat statsbidrag för att öka personaltätheten i skolan har sex miljarder kronor betalats ut till kommunerna. Kommunerna får statsbidraget för

Inlämnad: 2004-07-07 Besvarare: Thomas Östros (S)

Paginering