Dokument & lagar (26 träffar)

Skriftlig fråga 2008/09:535 av Nylander, Christer (fp)

den 27 januari Fråga 2008/09:535 Utlandsstuderandes möjlighet att få subventionerad sjukvård av Christer Nylander fp till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Svenska studenter som förlägger sin utbildning i ett annat EU-land måste, enligt gällande regler, själva stå för hela kostnaden om de skulle behöva söka

Inlämnad: 2009-01-27 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:1505 av Nylander, Christer (fp)

den 29 juli Fråga 2007/08:1505  Nationell strategi mot stranderosion av Christer Nylander fp till miljöminister Andreas Carlgren c Delar av Sveriges kust består av vacker, men tyvärr sårbar sandstrand. Flera av kommunerna med sandstränder har på senare år märkt hur stranderosion blivit ett tilltagande problem.

Inlämnad: 2008-07-29 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1414 av Nylander, Christer (fp)

den 26 juni Fråga 2007/08:1414 Marina skyddade områden i Östersjön av Christer Nylander fp till miljöminister Andreas Carlgren c Situationen i Östersjön är mycket allvarlig. Algblomningarna tycks trendmässigt bli allt kraftigare. Miljögifter och föroreningar fortsätter att förstöra havsmiljön. Av världens tio största

Inlämnad: 2008-06-26 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2006/07:1614 av Nylander, Christer (fp)

den 5 september Fråga 2006/07:1614 Naturgasledning utanför Skånes kust av Christer Nylander fp till miljöminister Andreas Carlgren c Nord Stream har nu beslutat att den naturgasledning som planeras i Östersjön ska dras norr om Bornholm. Därmed kommer den närmare den skånska kusten än vad som tidigare varit tänkt.

Inlämnad: 2007-09-05 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2006/07:851 av Nylander, Christer (fp)

den 14 mars Fråga 2006/07:851 Tillgång till grannlands-tv av Christer Nylander fp till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Tillgången till grannlands-tv har varit viktig för kontakten och förståelsen i Öresundsregionen. Danskar och svenskar har lärt sig att förstå varandras språk, kultur och samhälle via tv.

Inlämnad: 2007-03-14 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Interpellation 2006/07:327 av Nylander, Christer (fp)

den 20 februari Interpellation 2006/07:327 En nationell strategi för läsning av Christer Nylander fp till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Läsning och böcker är hörnstenar i en levande demokrati och avgörande för ett vitalt samhälls- och kulturliv. Ett Sverige som ska lyckas stå starkt i globaliseringens

Inlämnad: 2007-02-20 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2006/07:243 av Nylander, Christer (fp)

den 30 november Fråga 2006/07:243 Stryplek bland ungdomar av Christer Nylander fp till socialminister Göran Hägglund kd På flera håll i Sverige har man på senare tid konstaterat att ungdomar leker en så kallad stryplek. Denna lek genomförs genom att man först hyperventilerar och därefter får ett hårt tryck runt

Inlämnad: 2006-11-30 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2005/06:1964 av Nylander, Christer (fp)

den 1 augusti Fråga 2005/06:1964 av Christer Nylander fp till statsrådet Ibrahim Baylan s Skolans finansiering Det är stora skillnader när det gäller hur mycket kommunerna satsar på skolan. Ambitionerna varierar kraftigt också mellan närliggande kommuner i samma region. En tydlig illustration av detta får man om

Inlämnad: 2006-08-01 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1652 av Nylander, Christer (fp)

den 18 maj Fråga 2005/06:1652 av Christer Nylander fp till statsrådet Ibrahim Baylan s Svenskans ställning i skolan Att kunna språket som talas i ett land är helt avgörande för att kunna ta ansvar för sitt liv, ta vara på möjligheterna i sitt liv och ta ansvar för samhället. I Sverige är svenskan huvudspråket och

Inlämnad: 2006-05-18 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1597 av Nylander, Christer (fp)

den 12 maj Fråga 2005/06:1597 av Christer Nylander fp till statsrådet Ibrahim Baylan s Arbetsro i skolan En enkätundersökning som Arbetsmiljöverket genomfört bland 11-åringar i skolan bekräftar den bild av brister i arbetsron som kommit från så många olika håll redan. Nästan var tionde 11-åring har blivit utsatt

Inlämnad: 2006-05-12 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1596 av Nylander, Christer (fp)

den 12 maj Fråga 2005/06:1596 av Christer Nylander fp till statsrådet Ibrahim Baylan s Arbetsmiljön i skolan En ny enkätundersökning av Arbetsmiljöverket om hur 11-åringar uppfattar sin skolmiljö visar på stora brister i skolans fysiska arbetsmiljö. I undersökningen uppger var tredje elev att luften i klassrummet

Inlämnad: 2006-05-12 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1490 av Nylander, Christer (fp)

den 27 april Fråga 2005/06:1490 av Christer Nylander fp till finansminister Pär Nuder s Inbetalning av moms För många småföretagare tar det administrativa arbetet mycket kraft från kärnverksamheten. Soloföretagare som vill satsa helhjärtat på en affärsidé finner ofta att de drunknar i administration. Det måste

Inlämnad: 2006-04-27 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1058 av Nylander, Christer (fp)

den 20 februari Fråga 2005/06:1058 av Christer Nylander fp till statsrådet Ulrica Messing s Rättssäkerhet vid trängselskatt Det har vid flera tillfällen uppmärksammats att fordon registrerats för passering genom de tullstationer som upprättats i samband med försöket med trängselavgift i Stockholm, trots att fordonen

Inlämnad: 2006-02-20 Besvarare: Pär Nuder (S)

Interpellation 2005/06:111 av Nylander, Christer (fp)

den 15 november Interpellation 2005/06:111 av Christer Nylander fp till statsrådet Ibrahim Baylan s Läsning Det finns flera olika undersökningar som visar att läsförståelsen i Sverige håller på att försämras. Fortfarande ligger svenska elever på en bra nivå i internationella jämförelser, men vi börjar tappa. Det

Inlämnad: 2005-11-15 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2005/06:12 av Nylander, Christer (fp)

den 15 september Fråga 2005/06:12 av Christer Nylander fp till statsrådet Ibrahim Baylan s Utbildningsväsendets resurser OECD:s rapport Education at a Glance 2005, presenterades av tre statsråd på DN Debatt som OECD:s viktigaste rapport om utbildningspolitikenI artikeln koncentrerar sig statsråden på kostnaderna

Inlämnad: 2005-09-19 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2007 av Nylander, Christer (fp)

den 7 juli Fråga 2004/05:2007 av Christer Nylander fp till statsrådet Ibrahim Baylan om kommunernas ansvar för skolbiblioteken Skolbibliotekets pedagogiska roll i skolan blir alltmer betydelsefull.Så svarade skolministern på en skriftlig fråga från undertecknad i maj detta år. Nu visar en ny undersökning från Biblioteksföreningen

Inlämnad: 2005-07-07 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1912 av Nylander, Christer (fp)

den 20 juni Fråga 2004/05:1912 av Christer Nylander fp till statsrådet Ibrahim Baylan om avhoppen från yrkesförberedande gymnasieprogram Avhoppen från gymnasiets yrkesutbildningar har ökat med 50 de senaste tio åren. Jonas Olofsson, docent i ekonomisk historia, som skrivit boken Svensk yrkesutbildning vägval i internationell

Inlämnad: 2005-06-20 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1565 av Nylander, Christer (fp)

den 2 maj Fråga 2004/05:1565 av Christer Nylander fp till statsrådet Ibrahim Baylan om arbetsmiljön i skolan Skollokalerna i svenska skolor är av mycket skiftande kvalitet. Det finns skolor som ger god arbetsmiljö för elever och lärare, men det finns också skolor som har dålig kvalitet och dålig arbetsmiljö. Myndigheten

Inlämnad: 2005-05-02 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1564 av Nylander, Christer (fp)

den 2 maj Fråga 2004/05:1564 av Christer Nylander fp till statsrådet Ibrahim Baylan om skolbibliotek I 5 bibliotekslagen står det att det i grund- och gymnasieskolan ska finnas lämpligt fördelade skolbibliotek på alla skolor för att stimulera skolelevernas intresse för läsning. Men det ser inte riktigt ut så i verkligheten.

Inlämnad: 2005-05-02 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1563 av Nylander, Christer (fp)

den 2 maj Fråga 2004/05:1563 av Christer Nylander fp till statsrådet Ibrahim Baylan om böcker till skolelever Den 23 april 2005 firades världsbokdagen för tionde året. För att uppmärksamma detta fick alla Sveriges skolelever i årskurs 4 boken Det gula mysteriet Bokgåvan möjliggjordes genom ett samarbete mellan flera

Inlämnad: 2005-05-02 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Paginering