Dokument & lagar (23 träffar)

Skriftlig fråga 2008/09:535 av Nylander, Christer (fp)

den 27 januari Fråga 2008/09:535 Utlandsstuderandes möjlighet att få subventionerad sjukvård av Christer Nylander fp till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Svenska studenter som förlägger sin utbildning i ett annat EU-land måste, enligt gällande regler, själva stå för hela kostnaden om de skulle behöva söka

Inlämnad: 2009-01-27 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:1505 av Nylander, Christer (fp)

den 29 juli Fråga 2007/08:1505  Nationell strategi mot stranderosion av Christer Nylander fp till miljöminister Andreas Carlgren c Delar av Sveriges kust består av vacker, men tyvärr sårbar sandstrand. Flera av kommunerna med sandstränder har på senare år märkt hur stranderosion blivit ett tilltagande problem.

Inlämnad: 2008-07-29 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1414 av Nylander, Christer (fp)

den 26 juni Fråga 2007/08:1414 Marina skyddade områden i Östersjön av Christer Nylander fp till miljöminister Andreas Carlgren c Situationen i Östersjön är mycket allvarlig. Algblomningarna tycks trendmässigt bli allt kraftigare. Miljögifter och föroreningar fortsätter att förstöra havsmiljön. Av världens tio största

Inlämnad: 2008-06-26 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2006/07:1614 av Nylander, Christer (fp)

den 5 september Fråga 2006/07:1614 Naturgasledning utanför Skånes kust av Christer Nylander fp till miljöminister Andreas Carlgren c Nord Stream har nu beslutat att den naturgasledning som planeras i Östersjön ska dras norr om Bornholm. Därmed kommer den närmare den skånska kusten än vad som tidigare varit tänkt.

Inlämnad: 2007-09-05 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2006/07:851 av Nylander, Christer (fp)

den 14 mars Fråga 2006/07:851 Tillgång till grannlands-tv av Christer Nylander fp till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Tillgången till grannlands-tv har varit viktig för kontakten och förståelsen i Öresundsregionen. Danskar och svenskar har lärt sig att förstå varandras språk, kultur och samhälle via tv.

Inlämnad: 2007-03-14 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Interpellation 2006/07:327 av Nylander, Christer (fp)

den 20 februari Interpellation 2006/07:327 En nationell strategi för läsning av Christer Nylander fp till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Läsning och böcker är hörnstenar i en levande demokrati och avgörande för ett vitalt samhälls- och kulturliv. Ett Sverige som ska lyckas stå starkt i globaliseringens

Inlämnad: 2007-02-20 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2006/07:243 av Nylander, Christer (fp)

den 30 november Fråga 2006/07:243 Stryplek bland ungdomar av Christer Nylander fp till socialminister Göran Hägglund kd På flera håll i Sverige har man på senare tid konstaterat att ungdomar leker en så kallad stryplek. Denna lek genomförs genom att man först hyperventilerar och därefter får ett hårt tryck runt

Inlämnad: 2006-11-30 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2005/06:1653 av Nylander, Christer (fp)

den 18 maj Fråga 2005/06:1653 av Christer Nylander fp till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s Svenskans roll för deltagande i samhällslivet Goda kunskaper i svenska språket är en nödvändighet för att etablera sig i samhället, lyckas i skolan och ta sig in på arbetsmarknaden. Att kunna det språk som

Inlämnad: 2006-05-18 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1490 av Nylander, Christer (fp)

den 27 april Fråga 2005/06:1490 av Christer Nylander fp till finansminister Pär Nuder s Inbetalning av moms För många småföretagare tar det administrativa arbetet mycket kraft från kärnverksamheten. Soloföretagare som vill satsa helhjärtat på en affärsidé finner ofta att de drunknar i administration. Det måste

Inlämnad: 2006-04-27 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1058 av Nylander, Christer (fp)

den 20 februari Fråga 2005/06:1058 av Christer Nylander fp till statsrådet Ulrica Messing s Rättssäkerhet vid trängselskatt Det har vid flera tillfällen uppmärksammats att fordon registrerats för passering genom de tullstationer som upprättats i samband med försöket med trängselavgift i Stockholm, trots att fordonen

Inlämnad: 2006-02-20 Besvarare: Pär Nuder (S)

Interpellation 2005/06:194 av Nylander, Christer (fp)

den 12 januari Interpellation 2005/06:194 av Christer Nylander fp till finansminister Pär Nuder s Global kunskapskonkurrens I den globaliserade ekonomin blir kunskap en avgörande konkurrensfaktor. För Sverige är låga löner inget önskat konkurrensmedel. Därför måste vi satsa på kunskap, flit och kreativitet. Hög

Inlämnad: 2006-01-12 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2005/06:625 av Nylander, Christer (fp)

den 14 december Fråga 2005/06:625 av Christer Nylander fp till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s Internationellt litteraturcentrum I Internationella kulturutredningen SOU 2003:121 som presenterades i december 2003 föreslås att ett internationellt litteraturcentrum ska inrättas. Tanken är att institutet

Inlämnad: 2005-12-14 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2005/06:472 av Nylander, Christer (fp)

den 25 november Fråga 2005/06:472 av Christer Nylander fp till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s Satsningar på bibliotek Det finns flera undersökningar som visar att barns och ungdomars läsförståelse och läsintresse minskar. Detta är mycket bekymmersamt. Den som inte lär sig att läsa och skriva ordentligt

Inlämnad: 2005-11-25 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2005/06:368 av Nylander, Christer (fp)

den 15 november Fråga 2005/06:368 av Christer Nylander fp till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s Läraryrkets status och lärarutbildningen Forskningsprojektet Lärom som består av forskare från Gävle, Karlstad, Uppsala och Danmark har kunnat påvisa en kraftig försämring av lärarstudenternas gymnasiebetyg,

Inlämnad: 2005-11-15 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2005/06:3 av Nylander, Christer (fp)

den 13 september Interpellation 2005/06:3 av Christer Nylander fp till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s Nationell strategi för läsning För den enskilda människan är förmågan att läsa och skriva avgörande för förmågan att klara dagens och framtidens komplexa samhällen. Läsning är en hörnsten i en levande

Inlämnad: 2005-09-14 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Nationell strategi för läsning

Skriftlig fråga 2004/05:1947 av Nylander, Christer (fp)

den 28 juni Fråga 2004/05:1947 av Christer Nylander fp till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om ESS till Skåne Regeringen bör under 2005 avge en avsiktsförklaring att Sverige förbereder ett erbjudande om värdskap för ESS för att därmed klargöra förutsättningarna för att Sverige skall erbjuda ett värdskap.Så

Inlämnad: 2005-06-28 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2004/05:428 av Nylander, Christer (fp)

den 28 februari Interpellation 2004/05:428 av Christer Nylander fp till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om läsning i olika samhällsgrupper Bokpriskommissionens slutrapport visar att sänkningen av bokmomsen på många sätt varit lyckosam. Skattesänkningen har slagit igenom i konsumentledet. Samtidigt har

Inlämnad: 2005-02-28 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2004/05:799 av Nylander, Christer (fp)

den 27 januari Fråga 2004/05:799 av Christer Nylander fp till finansminister Pär Nuder om arbetslösheten Sveriges ekonomi har fastnat i en situation med mycket hög arbetslöshet. Trots bra konjunktur kommer inte de nya jobben. Enligt SCB var den öppna arbetslösheten 5,3 i december. Samtidigt har antalet deltagare i

Inlämnad: 2005-01-27 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:321 av Nylander, Christer (fp)

den 11 november Fråga 2004/05:321 av Christer Nylander fp till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om Öresundsuniversitetet I Öresundsregionen samarbetar 14 universitet och högskolor inom ramen för Öresundsuniversitetet. Totalt innebär detta att 140 000 studenter, 6 500 doktorander och 10 000 forskare knyts

Inlämnad: 2004-11-11 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1122 av Nylander, Christer (fp)

den 27 april Fråga 2003/04:1122 av Christer Nylander fp till näringsminister Leif Pagrotsky om utländska direktinvesteringar i Sverige Intresset att investera i Sverige minskar. Enligt FN-organet UNCTAD:s statistik har Sverige blivit ett land som är allt mindre attraktivt för utländska direktinvesteringar. Detta tapp

Inlämnad: 2004-04-27 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Paginering