Dokument & lagar (31 träffar)

Skriftlig fråga 2008/09:535 av Nylander, Christer (fp)

den 27 januari Fråga 2008/09:535 Utlandsstuderandes möjlighet att få subventionerad sjukvård av Christer Nylander fp till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Svenska studenter som förlägger sin utbildning i ett annat EU-land måste, enligt gällande regler, själva stå för hela kostnaden om de skulle behöva söka

Inlämnad: 2009-01-27 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:1505 av Nylander, Christer (fp)

den 29 juli Fråga 2007/08:1505  Nationell strategi mot stranderosion av Christer Nylander fp till miljöminister Andreas Carlgren c Delar av Sveriges kust består av vacker, men tyvärr sårbar sandstrand. Flera av kommunerna med sandstränder har på senare år märkt hur stranderosion blivit ett tilltagande problem.

Inlämnad: 2008-07-29 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1414 av Nylander, Christer (fp)

den 26 juni Fråga 2007/08:1414 Marina skyddade områden i Östersjön av Christer Nylander fp till miljöminister Andreas Carlgren c Situationen i Östersjön är mycket allvarlig. Algblomningarna tycks trendmässigt bli allt kraftigare. Miljögifter och föroreningar fortsätter att förstöra havsmiljön. Av världens tio största

Inlämnad: 2008-06-26 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2006/07:1614 av Nylander, Christer (fp)

den 5 september Fråga 2006/07:1614 Naturgasledning utanför Skånes kust av Christer Nylander fp till miljöminister Andreas Carlgren c Nord Stream har nu beslutat att den naturgasledning som planeras i Östersjön ska dras norr om Bornholm. Därmed kommer den närmare den skånska kusten än vad som tidigare varit tänkt.

Inlämnad: 2007-09-05 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2006/07:851 av Nylander, Christer (fp)

den 14 mars Fråga 2006/07:851 Tillgång till grannlands-tv av Christer Nylander fp till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Tillgången till grannlands-tv har varit viktig för kontakten och förståelsen i Öresundsregionen. Danskar och svenskar har lärt sig att förstå varandras språk, kultur och samhälle via tv.

Inlämnad: 2007-03-14 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Interpellation 2006/07:327 av Nylander, Christer (fp)

den 20 februari Interpellation 2006/07:327 En nationell strategi för läsning av Christer Nylander fp till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Läsning och böcker är hörnstenar i en levande demokrati och avgörande för ett vitalt samhälls- och kulturliv. Ett Sverige som ska lyckas stå starkt i globaliseringens

Inlämnad: 2007-02-20 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2006/07:243 av Nylander, Christer (fp)

den 30 november Fråga 2006/07:243 Stryplek bland ungdomar av Christer Nylander fp till socialminister Göran Hägglund kd På flera håll i Sverige har man på senare tid konstaterat att ungdomar leker en så kallad stryplek. Denna lek genomförs genom att man först hyperventilerar och därefter får ett hårt tryck runt

Inlämnad: 2006-11-30 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2005/06:1490 av Nylander, Christer (fp)

den 27 april Fråga 2005/06:1490 av Christer Nylander fp till finansminister Pär Nuder s Inbetalning av moms För många småföretagare tar det administrativa arbetet mycket kraft från kärnverksamheten. Soloföretagare som vill satsa helhjärtat på en affärsidé finner ofta att de drunknar i administration. Det måste

Inlämnad: 2006-04-27 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1160 av Nylander, Christer (fp)

den 9 mars Fråga 2005/06:1160 av Christer Nylander fp till statsrådet Lena Hallengren s Barngrupperna i förskolan Stora barngrupper i förskolan är ett allvarligt kvalitetsproblem. Tidigare utvärderingar har visat att stora grupper exempelvis innebär ett ökat behov av särskilt stöd, att många barn blir stressade

Inlämnad: 2006-03-09 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1093 av Nylander, Christer (fp)

den 24 februari Fråga 2005/06:1093 av Christer Nylander fp till statsrådet Lena Hallengren s Tillgången till förskollärare I ett frågesvar den 23 augusti 2004 skrev statsrådet att regeringen fortsätter att aktivt bevaka utvecklingen men kan också vidta ytterligare åtgärder för att målen för examinationer inom området

Inlämnad: 2006-02-24 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1058 av Nylander, Christer (fp)

den 20 februari Fråga 2005/06:1058 av Christer Nylander fp till statsrådet Ulrica Messing s Rättssäkerhet vid trängselskatt Det har vid flera tillfällen uppmärksammats att fordon registrerats för passering genom de tullstationer som upprättats i samband med försöket med trängselavgift i Stockholm, trots att fordonen

Inlämnad: 2006-02-20 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2005/06:994 av Nylander, Christer (fp)

den 9 februari Fråga 2005/06:994 av Christer Nylander fp till statsrådet Lena Hallengren s Hässleholm som centrum för kvalificerade yrkesutbildningar I en delrapport till utredningen av en ny myndighet för vuxnas lärande U2005:04 föreslås att den nya myndigheten lokaliseras till tre orter, Norrköping, Härnösand

Inlämnad: 2006-02-10 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2005/06:868 av Nylander, Christer (fp)

den 26 januari Fråga 2005/06:868 av Christer Nylander fp till statsrådet Lena Hallengren s Studiestöd för gymnasiestudier utomlands Att unga människor studerar i utlandet är bra. Det stärker deras kunskap och förmåga och det stärker Sverige. Därför är det viktigt att på olika sätt stödja och stimulera ungdomar

Inlämnad: 2006-01-26 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2005/06:559 av Nylander, Christer (fp)

den 7 december Fråga 2005/06:559 av Christer Nylander fp till statsrådet Lena Hallengren s Litteraturförskolor Det finns flera undersökningar som tyder på att barns och ungdomars läsintresse, läsförmåga och läsförståelse försämrats de senaste åren. Det måste vara en högt prioriterad uppgift att vända denna trend.

Inlämnad: 2005-12-07 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Interpellation 2005/06:65 av Nylander, Christer (fp)

den 25 oktober Interpellation 2005/06:65 av Christer Nylander fp till statsrådet Lena Hallengren s Utveckling av barnomsorgsgarantin Trots löften om förbättringar kvarstår problem med långa barnomsorgsköer i många kommuner. Värst drabbade är familjer i storstadsområdena. Ingen ska behöva tacka nej till ett arbete

Inlämnad: 2005-10-25 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2005/06:222 av Nylander, Christer (fp)

den 25 oktober Fråga 2005/06:222 av Christer Nylander fp till statsrådet Lena Hallengren s Bidrag till föräldraorganisationer Barnverket är ett nationellt föräldranätverk som arbetar för ökad kvalitet i förskola och skola. Nätverket har en omfattande verksamhet. Man är en kontinuerlig samtalspartner till regering,

Inlämnad: 2005-10-25 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2090 av Nylander, Christer (fp)

den 9 augusti Fråga 2004/05:2090 av Christer Nylander fp till statsrådet Lena Hallengren om om bristen på förskolelärare I svaret på en skriftlig fråga 2003/04:1391 som jag ställde för ett år sedan anförde statsrådet Hallengren att hon avser att verka för att regeringen aktivt bevakar utvecklingen samt vidtar ytterligare

Inlämnad: 2005-08-09 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1334 av Nylander, Christer (fp)

den 29 mars Fråga 2004/05:1334 av Christer Nylander fp till statsrådet Lena Hallengren om köer till förskolan I skollagen slås fast att när vårdnadshavaren har anmält behov av plats inom förskoleverksamheten eller skolbarnsomsorgen, skall kommunen erbjuda plats utan oskäligt dröjsmålUtan oskäligt dröjsmål innebär i

Inlämnad: 2005-03-29 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1083 av Nylander, Christer (fp)

den 28 februari Fråga 2004/05:1083 av Christer Nylander fp till statsrådet Lena Hallengren om barngrupper i förskolan De stora barngrupperna i förskolan har inneburit att många barn far illa. Andelen barn som är i behov av särskilt stöd har, enligt Skolverkets rapport Förskola i brytningstid ökat i sex av tio kommuner.

Inlämnad: 2005-02-28 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2004/05:799 av Nylander, Christer (fp)

den 27 januari Fråga 2004/05:799 av Christer Nylander fp till finansminister Pär Nuder om arbetslösheten Sveriges ekonomi har fastnat i en situation med mycket hög arbetslöshet. Trots bra konjunktur kommer inte de nya jobben. Enligt SCB var den öppna arbetslösheten 5,3 i december. Samtidigt har antalet deltagare i

Inlämnad: 2005-01-27 Besvarare: Pär Nuder (S)

Paginering