Dokument & lagar (20 träffar)

Skriftlig fråga 2008/09:535 av Nylander, Christer (fp)

den 27 januari Fråga 2008/09:535 Utlandsstuderandes möjlighet att få subventionerad sjukvård av Christer Nylander fp till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Svenska studenter som förlägger sin utbildning i ett annat EU-land måste, enligt gällande regler, själva stå för hela kostnaden om de skulle behöva söka

Inlämnad: 2009-01-27 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:1505 av Nylander, Christer (fp)

den 29 juli Fråga 2007/08:1505  Nationell strategi mot stranderosion av Christer Nylander fp till miljöminister Andreas Carlgren c Delar av Sveriges kust består av vacker, men tyvärr sårbar sandstrand. Flera av kommunerna med sandstränder har på senare år märkt hur stranderosion blivit ett tilltagande problem.

Inlämnad: 2008-07-29 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1414 av Nylander, Christer (fp)

den 26 juni Fråga 2007/08:1414 Marina skyddade områden i Östersjön av Christer Nylander fp till miljöminister Andreas Carlgren c Situationen i Östersjön är mycket allvarlig. Algblomningarna tycks trendmässigt bli allt kraftigare. Miljögifter och föroreningar fortsätter att förstöra havsmiljön. Av världens tio största

Inlämnad: 2008-06-26 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2006/07:1614 av Nylander, Christer (fp)

den 5 september Fråga 2006/07:1614 Naturgasledning utanför Skånes kust av Christer Nylander fp till miljöminister Andreas Carlgren c Nord Stream har nu beslutat att den naturgasledning som planeras i Östersjön ska dras norr om Bornholm. Därmed kommer den närmare den skånska kusten än vad som tidigare varit tänkt.

Inlämnad: 2007-09-05 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2006/07:851 av Nylander, Christer (fp)

den 14 mars Fråga 2006/07:851 Tillgång till grannlands-tv av Christer Nylander fp till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Tillgången till grannlands-tv har varit viktig för kontakten och förståelsen i Öresundsregionen. Danskar och svenskar har lärt sig att förstå varandras språk, kultur och samhälle via tv.

Inlämnad: 2007-03-14 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Interpellation 2006/07:327 av Nylander, Christer (fp)

den 20 februari Interpellation 2006/07:327 En nationell strategi för läsning av Christer Nylander fp till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Läsning och böcker är hörnstenar i en levande demokrati och avgörande för ett vitalt samhälls- och kulturliv. Ett Sverige som ska lyckas stå starkt i globaliseringens

Inlämnad: 2007-02-20 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2006/07:243 av Nylander, Christer (fp)

den 30 november Fråga 2006/07:243 Stryplek bland ungdomar av Christer Nylander fp till socialminister Göran Hägglund kd På flera håll i Sverige har man på senare tid konstaterat att ungdomar leker en så kallad stryplek. Denna lek genomförs genom att man först hyperventilerar och därefter får ett hårt tryck runt

Inlämnad: 2006-11-30 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2005/06:1490 av Nylander, Christer (fp)

den 27 april Fråga 2005/06:1490 av Christer Nylander fp till finansminister Pär Nuder s Inbetalning av moms För många småföretagare tar det administrativa arbetet mycket kraft från kärnverksamheten. Soloföretagare som vill satsa helhjärtat på en affärsidé finner ofta att de drunknar i administration. Det måste

Inlämnad: 2006-04-27 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1058 av Nylander, Christer (fp)

den 20 februari Fråga 2005/06:1058 av Christer Nylander fp till statsrådet Ulrica Messing s Rättssäkerhet vid trängselskatt Det har vid flera tillfällen uppmärksammats att fordon registrerats för passering genom de tullstationer som upprättats i samband med försöket med trängselavgift i Stockholm, trots att fordonen

Inlämnad: 2006-02-20 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2055 av Nylander, Christer (fp)

den 21 juli Fråga 2004/05:2055 av Christer Nylander fp till statsrådet Jens Orback om valkretsindelningen i Skåne De senaste decennierna har Skåne enats alltmer. De två landstingen och sjukvården i Malmö kommun har samlats i ett försök med ökat regionalt ansvar och Malmöhus län och Kristianstads län har samlats i det

Inlämnad: 2005-07-21 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2004/05:799 av Nylander, Christer (fp)

den 27 januari Fråga 2004/05:799 av Christer Nylander fp till finansminister Pär Nuder om arbetslösheten Sveriges ekonomi har fastnat i en situation med mycket hög arbetslöshet. Trots bra konjunktur kommer inte de nya jobben. Enligt SCB var den öppna arbetslösheten 5,3 i december. Samtidigt har antalet deltagare i

Inlämnad: 2005-01-27 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1321 av Nylander, Christer (fp)

den 9 juni Fråga 2003/04:1321 av Christer Nylander fp till finansminister Bosse Ringholm om skatten på rulltobak Den höga tobaksskatten motiveras av syftet att reducera konsumtionen av tobaksprodukter, då dessa produkter medför allvarliga hälsorisker. Det är emellertid så att skatten på rulltobak i Sverige är betydligt

Inlämnad: 2004-06-09 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2003/04:882 av Nylander, Christer (fp)

den 10 mars Fråga 2003/04:882 av Christer Nylander fp till finansminister Bosse Ringholm om offentligt sparande EU:s statistikmyndighet Eurostat fattade den 3 februari 2004 beslut 30/2004 om nya riktlinjer för klassificering av vissa pensionssystem vid fastställande av medlemsstaternas offentliga finanser. För Sveriges

Inlämnad: 2004-03-10 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2003/04:285 av Nylander, Christer (fp)

den 6 februari Interpellation 2003/04:285 av Christer Nylander fp till finansminister Bosse Ringholm om statsfinanserna Statsbudgeten för 2003 visade ett underskott på 46 miljarder kronor. Enligt Ekonomistyrningsverket ESV blir årets budgetunderskott 70 miljarder kronor. År 2005 väntas ett underskott på 40 miljarder,

Inlämnad: 2004-02-06 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2003/04:454 av Nylander, Christer (fp)

den 11 december Fråga 2003/04:454 av Christer Nylander fp till finansminister Bosse Ringholm om skattereglerna för avskrivning av datorer Reglerna för den skattemässiga avskrivningen av datorer innebär att ett företag kan skriva av maskiner och inventarier skattemässigt på fem år, med 20 per år, alternativt med 30 på

Inlämnad: 2003-12-11 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2003/04:414 av Nylander, Christer (fp)

den 8 december Fråga 2003/04:414 av Christer Nylander fp till finansminister Bosse Ringholm om överträdelse av budgetlagen Den 18 december avser riksdagen slutligt fastställa detaljerna i statsbudgeten för 2004. Redan den 19 november fastställde riksdagen ramarna för utgifterna. Statsbudgeten för 2004 innehåller mycket

Inlämnad: 2003-12-08 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2003/04:199 av Nylander, Christer (fp)

den 5 november Fråga 2003/04:199 av Christer Nylander fp till finansminister Bosse Ringholm om skatteavtalet mellan Sverige och Danmark Skatteproblematiken för Öresundspendlare har varit en fråga för segslitna och utdragna förhandlingar mellan den svenska och den danska regeringen. Skattefrågan har länge överskuggat

Inlämnad: 2003-11-05 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2002/03:742 av Nylander, Christer (fp)

den 31 mars Fråga 2002/03:742 av Christer Nylander fp till finansminister Bosse Ringholm om minskat intresse för högre studier Intresset för högskolestudier fortsätter att minska. Mindre än hälften av eleverna i gymnasiets avgångsklasser planerar att påbörja högskolestudier inom de närmaste tre åren. Enligt en färsk

Inlämnad: 2003-03-31 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2002/03:580 av Nylander, Christer (fp)

den 24 februari Fråga 2002/03:580 av Christer Nylander fp till statsminister Göran Persson om information om försämrade statsfinanser Vid riksdagens frågestund den 20 februari hänvisade statsministern till ett hastigt försämrat läge i statsfinanserna som skäl till att skjuta på vallöftet om höjda tak i föräldra- och

Inlämnad: 2003-02-24 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2002/03:254 av Nylander, Christer (fp)

den 6 december Fråga 2002/03:254 av Christer Nylander fp till finansminister Bosse Ringholm om budgeteringsmarginalen för år 2003 Den 4 december 2002 deltog finansministern i riksdagens debatt om utgiftsramar för 2003. Efter debatten antogs budgetramarna av riksdagens majoritet. År 2003 är, vad gäller konjunkturutvecklingen,

Inlämnad: 2002-12-06 Besvarare: Bosse Ringholm (S)