Dokument & lagar (17 träffar)

Skriftlig fråga 2017/18:771 av Christer Nylander (L)

Fråga 2017/18:771 Basårsutbildningarnas fortlevnad av Christer Nylander L till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S I högskolelagen står det: Högskolorna skall också aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan.I en rapport från 2017 som genomfördes av KTH och Teknikföretagen slås det fast att basårsutbildningar

Inlämnad: 2018-02-12 Svarsdatum: 2018-02-21 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:771 av Christer Nylander (L) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1500 av Christer Nylander (L)

Fråga 2016/17:1500 OECD-projektet Higher Education System Performance av Christer Nylander L till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Sveriges deltagande i internationella kunskapsmätningar som PISA och Timss har gett ökad förståelse för situationen i svensk skola samt bidragit till idéer om vad som kan göras för att

Inlämnad: 2017-05-30 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1500 av Christer Nylander (L) (pdf, 73 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:174 av Christer Nylander (L)

Fråga 2016/17:174 En rättvis bedömning för elever som går IB-program av Christer Nylander L till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S International Baccalaureate är en utbildning på gymnasial nivå med en internationellt definierad standard och höga kunskapskrav. En lång rad skolor erbjuder programmet och det är en stor

Inlämnad: 2016-10-20 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:174 av Christer Nylander (L) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:130 av Christer Nylander (L)

Fråga 2016/17:130 Högskolors lokalisering av Christer Nylander L till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Högskolan Dalarnas styrelse fattade under hösten 2015 ett enhälligt beslut om att tillsätta en utredning som ska se över för- och nackdelar med att samla högskolans verksamhet i Falun. I dagsläget finns det två

Inlämnad: 2016-10-17 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:130 av Christer Nylander (L) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:333 av Christer Nylander (FP)

Fråga 2015/16:333 Registerbaserad forskning av Christer Nylander FP till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S När det gäller forskning som förutsätter tillgång till personanknutna registeruppgifter är det viktigt att regelverket tillgodoser den enskilde individens integritetsskydd för att bibehålla allmänhetens förtroende

Inlämnad: 2015-11-17 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:333 av Christer Nylander (FP) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:51 av Christer Nylander (FP)

Fråga 2014/15:51 Neddragningar på Högskolan Kristianstad av Christer Nylander FP till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Budgetpropositionen för 2015 innehåller flera besparingar som kommit som fullständiga överraskningar för högskolevärlden. En sådan budgetpolitik försvårar högskolornas planering och innebär en ryckighet

Inlämnad: 2014-11-07 Besvarare: Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:51 av Christer Nylander (FP) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:48 av Christer Nylander (FP)

Fråga 2014/15:48 Gotlandssatsning av Christer Nylander FP till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Från och med den 1 juni 2013 inordnades Högskolan på Gotland i Uppsala universitet. För att underlätta samgåendet avsatte alliansregeringen särskilda medel. Det är en omfattande, tidskrävande och resurskrävande process

Inlämnad: 2014-11-07 Besvarare: Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:48 av Christer Nylander (FP) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2008/09:535 av Nylander, Christer (fp)

den 27 januari Fråga 2008/09:535 Utlandsstuderandes möjlighet att få subventionerad sjukvård av Christer Nylander fp till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Svenska studenter som förlägger sin utbildning i ett annat EU-land måste, enligt gällande regler, själva stå för hela kostnaden om de skulle behöva söka

Inlämnad: 2009-01-27 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:1505 av Nylander, Christer (fp)

den 29 juli Fråga 2007/08:1505  Nationell strategi mot stranderosion av Christer Nylander fp till miljöminister Andreas Carlgren c Delar av Sveriges kust består av vacker, men tyvärr sårbar sandstrand. Flera av kommunerna med sandstränder har på senare år märkt hur stranderosion blivit ett tilltagande problem.

Inlämnad: 2008-07-29 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1414 av Nylander, Christer (fp)

den 26 juni Fråga 2007/08:1414 Marina skyddade områden i Östersjön av Christer Nylander fp till miljöminister Andreas Carlgren c Situationen i Östersjön är mycket allvarlig. Algblomningarna tycks trendmässigt bli allt kraftigare. Miljögifter och föroreningar fortsätter att förstöra havsmiljön. Av världens tio största

Inlämnad: 2008-06-26 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2006/07:1614 av Nylander, Christer (fp)

den 5 september Fråga 2006/07:1614 Naturgasledning utanför Skånes kust av Christer Nylander fp till miljöminister Andreas Carlgren c Nord Stream har nu beslutat att den naturgasledning som planeras i Östersjön ska dras norr om Bornholm. Därmed kommer den närmare den skånska kusten än vad som tidigare varit tänkt.

Inlämnad: 2007-09-05 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2006/07:851 av Nylander, Christer (fp)

den 14 mars Fråga 2006/07:851 Tillgång till grannlands-tv av Christer Nylander fp till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Tillgången till grannlands-tv har varit viktig för kontakten och förståelsen i Öresundsregionen. Danskar och svenskar har lärt sig att förstå varandras språk, kultur och samhälle via tv.

Inlämnad: 2007-03-14 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Interpellation 2006/07:327 av Nylander, Christer (fp)

den 20 februari Interpellation 2006/07:327 En nationell strategi för läsning av Christer Nylander fp till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Läsning och böcker är hörnstenar i en levande demokrati och avgörande för ett vitalt samhälls- och kulturliv. Ett Sverige som ska lyckas stå starkt i globaliseringens

Inlämnad: 2007-02-20 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2006/07:243 av Nylander, Christer (fp)

den 30 november Fråga 2006/07:243 Stryplek bland ungdomar av Christer Nylander fp till socialminister Göran Hägglund kd På flera håll i Sverige har man på senare tid konstaterat att ungdomar leker en så kallad stryplek. Denna lek genomförs genom att man först hyperventilerar och därefter får ett hårt tryck runt

Inlämnad: 2006-11-30 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2005/06:1490 av Nylander, Christer (fp)

den 27 april Fråga 2005/06:1490 av Christer Nylander fp till finansminister Pär Nuder s Inbetalning av moms För många småföretagare tar det administrativa arbetet mycket kraft från kärnverksamheten. Soloföretagare som vill satsa helhjärtat på en affärsidé finner ofta att de drunknar i administration. Det måste

Inlämnad: 2006-04-27 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1058 av Nylander, Christer (fp)

den 20 februari Fråga 2005/06:1058 av Christer Nylander fp till statsrådet Ulrica Messing s Rättssäkerhet vid trängselskatt Det har vid flera tillfällen uppmärksammats att fordon registrerats för passering genom de tullstationer som upprättats i samband med försöket med trängselavgift i Stockholm, trots att fordonen

Inlämnad: 2006-02-20 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:799 av Nylander, Christer (fp)

den 27 januari Fråga 2004/05:799 av Christer Nylander fp till finansminister Pär Nuder om arbetslösheten Sveriges ekonomi har fastnat i en situation med mycket hög arbetslöshet. Trots bra konjunktur kommer inte de nya jobben. Enligt SCB var den öppna arbetslösheten 5,3 i december. Samtidigt har antalet deltagare i

Inlämnad: 2005-01-27 Besvarare: Pär Nuder (S)