Dokument & lagar (16 träffar)

Skriftlig fråga 2008/09:535 av Nylander, Christer (fp)

den 27 januari Fråga 2008/09:535 Utlandsstuderandes möjlighet att få subventionerad sjukvård av Christer Nylander fp till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Svenska studenter som förlägger sin utbildning i ett annat EU-land måste, enligt gällande regler, själva stå för hela kostnaden om de skulle behöva söka

Inlämnad: 2009-01-27 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:1505 av Nylander, Christer (fp)

den 29 juli Fråga 2007/08:1505  Nationell strategi mot stranderosion av Christer Nylander fp till miljöminister Andreas Carlgren c Delar av Sveriges kust består av vacker, men tyvärr sårbar sandstrand. Flera av kommunerna med sandstränder har på senare år märkt hur stranderosion blivit ett tilltagande problem.

Inlämnad: 2008-07-29 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1414 av Nylander, Christer (fp)

den 26 juni Fråga 2007/08:1414 Marina skyddade områden i Östersjön av Christer Nylander fp till miljöminister Andreas Carlgren c Situationen i Östersjön är mycket allvarlig. Algblomningarna tycks trendmässigt bli allt kraftigare. Miljögifter och föroreningar fortsätter att förstöra havsmiljön. Av världens tio största

Inlämnad: 2008-06-26 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2006/07:1614 av Nylander, Christer (fp)

den 5 september Fråga 2006/07:1614 Naturgasledning utanför Skånes kust av Christer Nylander fp till miljöminister Andreas Carlgren c Nord Stream har nu beslutat att den naturgasledning som planeras i Östersjön ska dras norr om Bornholm. Därmed kommer den närmare den skånska kusten än vad som tidigare varit tänkt.

Inlämnad: 2007-09-05 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2006/07:851 av Nylander, Christer (fp)

den 14 mars Fråga 2006/07:851 Tillgång till grannlands-tv av Christer Nylander fp till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Tillgången till grannlands-tv har varit viktig för kontakten och förståelsen i Öresundsregionen. Danskar och svenskar har lärt sig att förstå varandras språk, kultur och samhälle via tv.

Inlämnad: 2007-03-14 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Interpellation 2006/07:327 av Nylander, Christer (fp)

den 20 februari Interpellation 2006/07:327 En nationell strategi för läsning av Christer Nylander fp till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Läsning och böcker är hörnstenar i en levande demokrati och avgörande för ett vitalt samhälls- och kulturliv. Ett Sverige som ska lyckas stå starkt i globaliseringens

Inlämnad: 2007-02-20 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2006/07:243 av Nylander, Christer (fp)

den 30 november Fråga 2006/07:243 Stryplek bland ungdomar av Christer Nylander fp till socialminister Göran Hägglund kd På flera håll i Sverige har man på senare tid konstaterat att ungdomar leker en så kallad stryplek. Denna lek genomförs genom att man först hyperventilerar och därefter får ett hårt tryck runt

Inlämnad: 2006-11-30 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2005/06:2112 av Nylander, Christer (fp)

den 7 september Fråga 2005/06:2112 av Christer Nylander fp till statsrådet Hans Karlsson s Lärlingsprojekt för arbetslösa ungdomar Ungdomar behöver mer kontakt med arbetsmarknaden inte mindre. På många håll minskar praon i skolan och ersätts med föreläsningar. Det finns ingen riktig lärlingsutbildning och många

Inlämnad: 2006-09-07 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1680 av Nylander, Christer (fp)

den 22 maj Fråga 2005/06:1680 av Christer Nylander fp till statsrådet Hans Karlsson s Arbetsmiljön för förskolelärare I en granskning av arbetsmiljön för förskollärare i Stockholm, Uppsala och Gotlands län fann Arbetsmiljöverket allvarliga brister. Av 126 undersökta förskolor fick 117 anmärkningar. Anmärkningarna

Inlämnad: 2006-05-22 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1490 av Nylander, Christer (fp)

den 27 april Fråga 2005/06:1490 av Christer Nylander fp till finansminister Pär Nuder s Inbetalning av moms För många småföretagare tar det administrativa arbetet mycket kraft från kärnverksamheten. Soloföretagare som vill satsa helhjärtat på en affärsidé finner ofta att de drunknar i administration. Det måste

Inlämnad: 2006-04-27 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1058 av Nylander, Christer (fp)

den 20 februari Fråga 2005/06:1058 av Christer Nylander fp till statsrådet Ulrica Messing s Rättssäkerhet vid trängselskatt Det har vid flera tillfällen uppmärksammats att fordon registrerats för passering genom de tullstationer som upprättats i samband med försöket med trängselavgift i Stockholm, trots att fordonen

Inlämnad: 2006-02-20 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1615 av Nylander, Christer (fp)

den 13 maj Fråga 2004/05:1615 av Christer Nylander fp till statsrådet Hans Karlsson om ungdomsarbetslösheten i landet Ams aprilrapport om arbetsmarknadsläget visar nya dystra siffror. Den totala arbetslösheten ligger nära 8 Neddragningar i kommunerna har inneburit ökad arbetslöshet bland kvinnor. På ett år har obalanstalet

Inlämnad: 2005-05-13 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:799 av Nylander, Christer (fp)

den 27 januari Fråga 2004/05:799 av Christer Nylander fp till finansminister Pär Nuder om arbetslösheten Sveriges ekonomi har fastnat i en situation med mycket hög arbetslöshet. Trots bra konjunktur kommer inte de nya jobben. Enligt SCB var den öppna arbetslösheten 5,3 i december. Samtidigt har antalet deltagare i

Inlämnad: 2005-01-27 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1123 av Nylander, Christer (fp)

den 27 april Fråga 2003/04:1123 av Christer Nylander fp till statsrådet Hans Karlsson om sysselsättningen bland unga kvinnor Ungdomar arbetsmarknadens stora förlorare lyder rubriken på SCB:s senaste arbetskraftsundersökning. SCB bekräftar en mycket bekymmersam bild av arbetsmarknaden. Vi har i dag en öppen arbetslöshet

Inlämnad: 2004-04-27 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2003/04:734 av Nylander, Christer (fp)

den 12 februari Fråga 2003/04:734 av Christer Nylander fp till statsrådet Hans Karlsson om ungdomsarbetslösheten Arbetslösheten ökar bland unga. I augusti 2003 utställde regeringen ett löfte om halvering av långtidsarbetslösheten bland ungdomar på ett år. Sedan det löftet gavs har antalet långtidsarbetslösa ungdomar

Inlämnad: 2004-02-12 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Interpellation 2003/04:218 av Nylander, Christer (fp)

den 8 januari Interpellation 2003/04:218 av Christer Nylander fp till statsrådet Hans Karlsson om åtgärder mot ungdomsarbetslöshet År 2003 blev ett år med svag ekonomisk utveckling. Under 2004 väntas konjunkturen vända upp något, men tillväxten tar inte fart ordentligt. Enligt de flesta bedömare, även regeringen i

Inlämnad: 2004-01-08 Besvarare: Hans Karlsson (S)