Dokument & lagar (27 träffar)

Skriftlig fråga 2007/08:1505 av Nylander, Christer (fp)

den 29 juli Fråga 2007/08:1505  Nationell strategi mot stranderosion av Christer Nylander fp till miljöminister Andreas Carlgren c Delar av Sveriges kust består av vacker, men tyvärr sårbar sandstrand. Flera av kommunerna med sandstränder har på senare år märkt hur stranderosion blivit ett tilltagande problem.

Inlämnad: 2008-07-29 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1425 av Holma, Siv (v)

den 26 juni Fråga 2007/08:1425 Den nordiska kulturbudgeten av Siv Holma v till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Nordiska ministerrådet har beslutat om en omorganisation av Nordiska rådet. I samband med detta utlovades bland annat att det inte skulle bli några neddragningar av kulturbudgeten utan mer fria

Inlämnad: 2008-06-26 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1414 av Nylander, Christer (fp)

den 26 juni Fråga 2007/08:1414 Marina skyddade områden i Östersjön av Christer Nylander fp till miljöminister Andreas Carlgren c Situationen i Östersjön är mycket allvarlig. Algblomningarna tycks trendmässigt bli allt kraftigare. Miljögifter och föroreningar fortsätter att förstöra havsmiljön. Av världens tio största

Inlämnad: 2008-06-26 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1236 av Holma, Siv (v)

den 21 maj Fråga 2007/08:1236 Bildkonstnärernas avtal av Siv Holma v till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m I en översyn av utställningsersättningen som gjordes av Konstnärsnämnden 2007 konstaterades att denna ersättningsform har stora brister. Ett nytt avtal som KRO och organisationerna förhandlade fram

Inlämnad: 2008-05-21 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Interpellation 2007/08:750 av Holma, Siv (v)

den 13 maj Interpellation 2007/08:750 Kultur tillgänglig för teckenspråkiga av Siv Holma v till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Utbud och service för teckenspråkiga är starkt begränsade inom alla kulturområden, stundom rent av obefintliga. Teckenspråk är inte i första hand ett hjälpmedel för att kommunicera

Inlämnad: 2008-05-13 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kultur tillgänglig för teckenspråkiga

Interpellation 2007/08:700 av Holma, Siv (v)

den 13 maj Interpellation 2007/08:700 Genus på museer av Siv Holma v till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m I juni 2001 tillsatte den dåvarande kulturministern en arbetsgrupp med uppdrag att utarbeta förslag till hur genusperspektivet kan få större genomslagskraft i museernas verksamhet. Gruppen fick också

Inlämnad: 2008-05-13 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Genus på museer

Interpellation 2007/08:558 av Holma, Siv (v)

den 4 april Interpellation 2007/08:558 Villkoren för dem som arbetar inom den fria scenkonsten av Siv Holma v till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Inför valet 2006 utlovade den dåvarande oppositionen förbättringar för den fria scenkonsten. Men budgeten för 2007 innebar tvärtom en sänkning av anslaget,

Inlämnad: 2008-04-04 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Villkoren för dem som arbetar inom den fria scenkonsten

Interpellation 2007/08:473 av Holma, Siv (v)

den 6 mars Interpellation 2007/08:473 Mottagning av finska tv-sändningar i Norrbotten av Siv Holma v till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m När de analoga tv-sändningarna släcktes ned blev följden att stora delar av Norrbotten inte längre kan ta in finska tv-kanaler. Det upplevs som en stor kulturell förlust.

Inlämnad: 2008-03-06 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Mottagning av finska tv-sändningar i Norrbotten

Interpellation 2007/08:317 av Holma, Siv (v)

den 17 januari Interpellation 2007/08:317 Stödet till tidskriften Mana av Siv Holma v till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Enligt de kulturpolitiska mål som fortfarande gäller för regeringens och riksdagens arbete ska kulturpolitiken tjäna till att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar

Inlämnad: 2008-01-17 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2007/08:321 av Holma, Siv (v)

den 22 november Fråga 2007/08:321 Kulturutredningen och dansen av Siv Holma v till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Kommittén som ska utreda kulturpolitikens inriktning och arbetsformer har ett mycket brett uppdrag samtidigt som den består av ett fåtal kommittémedlemmar och den befintliga referensgruppen

Inlämnad: 2007-11-22 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2007/08:104 av Holma, Siv (v)

den 17 oktober Fråga 2007/08:104 Eric Sahlström Institutet av Siv Holma v till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Eric Sahlström Institutet AB, ESI, i Tobo i norra Uppland har sedan den 5 juni 1998 nationellt stöd bland annat för att främja folkmusiken och dess utveckling i hela dess bredd och dessutom genomföra

Inlämnad: 2007-10-17 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1614 av Nylander, Christer (fp)

den 5 september Fråga 2006/07:1614 Naturgasledning utanför Skånes kust av Christer Nylander fp till miljöminister Andreas Carlgren c Nord Stream har nu beslutat att den naturgasledning som planeras i Östersjön ska dras norr om Bornholm. Därmed kommer den närmare den skånska kusten än vad som tidigare varit tänkt.

Inlämnad: 2007-09-05 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2006/07:1460 av Holma, Siv (v)

den 4 juli Fråga 2006/07:1460 Dvd-lån på biblioteket av Siv Holma v till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Enligt uppgifter i SVT:s regionala nyheter har folkbiblioteken i moderatstyrda Täby kommun utanför Stockholm förbjudits att låna ut dvd-filmer. Orsaken uppges vara att man inte ska konkurrera med privata

Inlämnad: 2007-07-04 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1382 av Holma, Siv (v)

den 15 juni Fråga 2006/07:1382 Filmarkivet i Grängesberg av Siv Holma v till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Filmarkivet i Grängesberg har ett uppdrag att rädda svensk smalfilm från att förstöras. Arkivet har hittills fått in cirka två miljoner meter film man hinner med att behandla 300 000 meter per år

Inlämnad: 2007-06-15 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1365 av Holma, Siv (v)

den 14 juni Fråga 2006/07:1365 Kulturrådets styrelse av Siv Holma v till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Förordningen är det första konkreta steget i regeringens arbete att skapa en tydligare och slagkraftigare förvaltning, säger kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell i samband med att han presenterar

Inlämnad: 2007-06-14 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Interpellation 2006/07:537 av Holma, Siv (v)

den 16 maj Interpellation 2006/07:537 Ett mångkulturellt samhälle i balans av Siv Holma v till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m I vårpropositionen har kulturministern utlovat 10 miljoner årligen från 2008 som satsning på etnisk och kulturell mångfald. Det kan vara något att börja med. Det allmänna anslaget

Inlämnad: 2007-05-16 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ett mångkulturellt samhälle i balans

Skriftlig fråga 2006/07:983 av Holma, Siv (v)

den 3 april Fråga 2006/07:983 Sveriges Radios uppdrag och minskad lokal sändningstid av Siv Holma v till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Enligt sändningstillståndet för radio och tv i allmänhetens tjänst 20072012 ska andelen allmänproduktion som produceras utanför Stockholm uppgå till minst 55 procent.

Inlämnad: 2007-04-03 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Interpellation 2006/07:459 av Holma, Siv (v)

den 30 mars Interpellation 2006/07:459 Pris- och löneomräkning för kultursektorn av Siv Holma v till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Vänsterpartiet har vid upprepade tillfällen lyft fram problemet med att pris- och lönekompensationen i budgeten slår ojämnt inom kultursektorn. Den fria scenkonsten, amatörkulturens

Inlämnad: 2007-03-30 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Interpellation 2006/07:451 av Holma, Siv (v)

den 28 mars Interpellation 2006/07:451 Danskonsten av Siv Holma v till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Danskonsten kan göra skillnadskriver Kulturrådets generaldirektör Kristina Rennerstedt i förordet till Får jag lov Ett dansförslag som överlämnades till regeringen i mars 2005. Det är i huvudsak ett mycket

Inlämnad: 2007-03-28 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Interpellation 2006/07:442 av Pettersson, Leif (s)

den 27 mars Interpellation 2006/07:442 Avgifter på bibliotekslån av Leif Pettersson s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Läsandet och därmed biblioteken är ett omistligt inslag i vårt svenska kulturliv. Våra bibliotek besöks dagligen av hundratusentals människor. De är en ovärderlig källa för skolelever

Inlämnad: 2007-03-27 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Avgifter på bibliotekslån
Paginering