Dokument & lagar (16 träffar)

Skriftlig fråga 2006/07:1614 av Nylander, Christer (fp)

den 5 september Fråga 2006/07:1614 Naturgasledning utanför Skånes kust av Christer Nylander fp till miljöminister Andreas Carlgren c Nord Stream har nu beslutat att den naturgasledning som planeras i Östersjön ska dras norr om Bornholm. Därmed kommer den närmare den skånska kusten än vad som tidigare varit tänkt.

Inlämnad: 2007-09-05 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2006/07:1460 av Holma, Siv (v)

den 4 juli Fråga 2006/07:1460 Dvd-lån på biblioteket av Siv Holma v till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Enligt uppgifter i SVT:s regionala nyheter har folkbiblioteken i moderatstyrda Täby kommun utanför Stockholm förbjudits att låna ut dvd-filmer. Orsaken uppges vara att man inte ska konkurrera med privata

Inlämnad: 2007-07-04 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1382 av Holma, Siv (v)

den 15 juni Fråga 2006/07:1382 Filmarkivet i Grängesberg av Siv Holma v till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Filmarkivet i Grängesberg har ett uppdrag att rädda svensk smalfilm från att förstöras. Arkivet har hittills fått in cirka två miljoner meter film man hinner med att behandla 300 000 meter per år

Inlämnad: 2007-06-15 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1365 av Holma, Siv (v)

den 14 juni Fråga 2006/07:1365 Kulturrådets styrelse av Siv Holma v till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Förordningen är det första konkreta steget i regeringens arbete att skapa en tydligare och slagkraftigare förvaltning, säger kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell i samband med att han presenterar

Inlämnad: 2007-06-14 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Interpellation 2006/07:537 av Holma, Siv (v)

den 16 maj Interpellation 2006/07:537 Ett mångkulturellt samhälle i balans av Siv Holma v till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m I vårpropositionen har kulturministern utlovat 10 miljoner årligen från 2008 som satsning på etnisk och kulturell mångfald. Det kan vara något att börja med. Det allmänna anslaget

Inlämnad: 2007-05-16 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ett mångkulturellt samhälle i balans

Skriftlig fråga 2006/07:983 av Holma, Siv (v)

den 3 april Fråga 2006/07:983 Sveriges Radios uppdrag och minskad lokal sändningstid av Siv Holma v till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Enligt sändningstillståndet för radio och tv i allmänhetens tjänst 20072012 ska andelen allmänproduktion som produceras utanför Stockholm uppgå till minst 55 procent.

Inlämnad: 2007-04-03 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Interpellation 2006/07:459 av Holma, Siv (v)

den 30 mars Interpellation 2006/07:459 Pris- och löneomräkning för kultursektorn av Siv Holma v till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Vänsterpartiet har vid upprepade tillfällen lyft fram problemet med att pris- och lönekompensationen i budgeten slår ojämnt inom kultursektorn. Den fria scenkonsten, amatörkulturens

Inlämnad: 2007-03-30 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Interpellation 2006/07:451 av Holma, Siv (v)

den 28 mars Interpellation 2006/07:451 Danskonsten av Siv Holma v till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Danskonsten kan göra skillnadskriver Kulturrådets generaldirektör Kristina Rennerstedt i förordet till Får jag lov Ett dansförslag som överlämnades till regeringen i mars 2005. Det är i huvudsak ett mycket

Inlämnad: 2007-03-28 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Interpellation 2006/07:442 av Pettersson, Leif (s)

den 27 mars Interpellation 2006/07:442 Avgifter på bibliotekslån av Leif Pettersson s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Läsandet och därmed biblioteken är ett omistligt inslag i vårt svenska kulturliv. Våra bibliotek besöks dagligen av hundratusentals människor. De är en ovärderlig källa för skolelever

Inlämnad: 2007-03-27 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Avgifter på bibliotekslån

Skriftlig fråga 2006/07:927 av Holma, Siv (v)

den 23 mars Fråga 2006/07:927 Dansares och sångares pensioner av Siv Holma v till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m I budgetpropositionen för 2007 lovade regeringen att fördjupa arbetet med de pensionsfrågor som berör arbetstagare vid de statligt stödda teaterdans- och musikinstitutionerna som omfattas av

Inlämnad: 2007-03-23 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2006/07:851 av Nylander, Christer (fp)

den 14 mars Fråga 2006/07:851 Tillgång till grannlands-tv av Christer Nylander fp till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Tillgången till grannlands-tv har varit viktig för kontakten och förståelsen i Öresundsregionen. Danskar och svenskar har lärt sig att förstå varandras språk, kultur och samhälle via tv.

Inlämnad: 2007-03-14 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Interpellation 2006/07:327 av Nylander, Christer (fp)

den 20 februari Interpellation 2006/07:327 En nationell strategi för läsning av Christer Nylander fp till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Läsning och böcker är hörnstenar i en levande demokrati och avgörande för ett vitalt samhälls- och kulturliv. Ett Sverige som ska lyckas stå starkt i globaliseringens

Inlämnad: 2007-02-20 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2006/07:545 av Holma, Siv (v)

den 25 januari Fråga 2006/07:545 Mångkultur av Siv Holma v till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m År 2006 utsågs av den förra regeringen till ett mångkulturår. Avsikten med året var att få i gång en interkulturell process där majoritetskultur och minoritetskulturer samverkar och berikar varandra. Det är

Inlämnad: 2007-01-25 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Interpellation 2006/07:170 av Holma, Siv (v)

den 15 december Interpellation 2006/07:170 Kulturlivet och amatörkulturen av Siv Holma v till statsrådet Lena Adelsohn Liljeroth m Amatörkulturen och den professionella kulturen är varandras förutsättning. Utan bredd ingen elit, utan professionell konst ingen professionell inspiration till amatörerna och de blivande

Inlämnad: 2006-12-15 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kulturlivet och amatörkulturen

Skriftlig fråga 2006/07:243 av Nylander, Christer (fp)

den 30 november Fråga 2006/07:243 Stryplek bland ungdomar av Christer Nylander fp till socialminister Göran Hägglund kd På flera håll i Sverige har man på senare tid konstaterat att ungdomar leker en så kallad stryplek. Denna lek genomförs genom att man först hyperventilerar och därefter får ett hårt tryck runt

Inlämnad: 2006-11-30 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2006/07:31 av Holma, Siv (v)

den 18 oktober Fråga 2006/07:31 Grekiskt Kulturcentrum av Siv Holma v till utbildningsminister Lars Leijonborg fp Det har kommit till min kännedom att Grekiskt Kulturcentrum GKCsom startade sin verksamhet 1994 i projektform i samarbete med Statens kulturråd och Stockholms stad, är nedläggningshotat. GKC är sedan

Inlämnad: 2006-10-18 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)