Dokument & lagar (13 träffar)

Skriftlig fråga 2010/11:650 av Adolfsson Elgestam, Carina (S)

den 11 augusti Fråga 2010/11:650 Rätt till texttelefoni av Carina Adolfsson Elgestam S till statsrådet Anna-Karin Hatt C Vårt samhälle i dag är helt uppbyggt på att alla har tillgång till telefoni. Vi behöver det såväl för kontakt med släkt och vänner som vid kontakt med myndigheter eller sjukvård. Mot bakgrund

Inlämnad: 2011-08-11 Besvarare: Anna-Karin Hatt (C)

Interpellation 2010/11:319 av Adolfsson Elgestam, Carina (S)

den 11 april Interpellation 2010/11:319 Bredband av Carina Adolfsson Elgestam S till statsrådet Anna-Karin Hatt C Den privata marknaden kan aldrig säkerställa att det finns fungerande bredband i hela landet. Privata aktörer gör enbart investeringar där det är lönsamt för det enskilda företaget. Därför måste staten

Inlämnad: 2011-04-11 Besvarare: Anna-Karin Hatt (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Bredband

Skriftlig fråga 2010/11:300 av Adolfsson Elgestam, Carina (S)

den 14 februari Fråga 2010/11:300 Förnyelse av fiskeavtalet mellan EU och Marocko av Carina Adolfsson Elgestam S till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Den 27 februari löper fiskeavtalet mellan EU och Marocko ut. Enligt uppgifter förväntas EU-kommissionen att föreslå en ettårig förlängning av fiskeavtalet med

Inlämnad: 2011-02-14 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2010/11:44 av Adolfsson Elgestam, Carina (S)

den 8 november Fråga 2010/11:44 Hästnäringen och situationen för unga kvinnor av Carina Adolfsson Elgestam S till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Många unga kvinnor som har ett brinnande hästintresse utnyttjas många gånger av enskilda hästägare och företagare inom hästnäringen. Efter avslutad utbildning på

Inlämnad: 2010-11-08 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2000/01:1664 av Tolgfors, Sten (m)

den 6 september Fråga 2000/01:1664 av Sten Tolgfors m till justitieminister Thomas Bodström om livvaktsskyddet Resultatet av de attacker på statschefens och statsråds integritet och person som ägt rum den senaste tiden kan bli att ledande befattningshavare fjärmas från folket. Ansvaret för detta bär de som utför attackerna.

Inlämnad: 2001-09-06 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1439 av Tolgfors, Sten (m)

den 20 juni Fråga 2000/01:1439 av Sten Tolgfors m till justitieminister Thomas Bodström om förbud av maskering för demonstranter Det finns en lag som förbjuder bärande av uniform, eller liknande klädedräkt, som syftar till att utmärka bärarens politiska meningsinriktning. Förbudet gäller också del av uniform, armbindel

Inlämnad: 2001-06-20 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1162 av Tolgfors, Sten (m)

den 7 maj Fråga 2000/01:1162 av Sten Tolgfors m till justitieminister Thomas Bodström om polisens resurser Rikspolischefen Sten Heckscher skriver att det är alltmer uppenbart att polismyndigheterna på väsentliga områden inte mäktar att nå upp till verksamhetsmålenJustitieministern har lovat att det ska bli fler poliser.

Inlämnad: 2001-05-07 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1160 av Tolgfors, Sten (m)

den 7 maj Fråga 2000/01:1160 av Sten Tolgfors m till justitieminister Thomas Bodström om antalet poliser i Örebro län Antalet brott fortsätter att öka i Örebro län. 1995 anmäldes 33 402 brott i länet, medan det år 2000 anmäldes 36 944 brott. En ökning med drygt 3 500 anmälda brott, således. Trots brottsökningen ökar

Inlämnad: 2001-05-07 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1159 av Tolgfors, Sten (m)

den 7 maj Fråga 2000/01:1159 av Sten Tolgfors m till justitieminister Thomas Bodström om polisens tjänstgöringstider Den svenska poliskåren har i dag en väldigt hög medelålder. Mer än var femte polis är över 55 år och bara var fyrtionde polis är under 30 år. Det är ett stort problem vid förläggning av kvälls- och nattjänstgöring.

Inlämnad: 2001-05-07 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1158 av Tolgfors, Sten (m)

den 7 maj Fråga 2000/01:1158 av Sten Tolgfors m till justitieminister Thomas Bodström om förtroendet för rättsstaten Rättssystemet är en av statens kärnuppgifter. Ett välfungerande rättsväsen är centralt för att samhällskontraktet ska upprätthållas. Människor ska kunna känna sig trygga och veta att polisen finns att

Inlämnad: 2001-05-07 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1157 av Tolgfors, Sten (m)

den 7 maj Fråga 2000/01:1157 av Sten Tolgfors m till justitieminister Thomas Bodström om polisens resursbrist Under en rad år skar socialdemokraterna ned polisens resurser. Polishögskolan stängdes också, vilket resulterat i en skriande polisbrist i dag. Med tanke på dagens stora underskott på poliser och den höga medelåldern

Inlämnad: 2001-05-07 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2000/01:981 av Tolgfors, Sten (m)

den 29 mars Fråga 2000/01:981 av Sten Tolgfors m till justitieminister Thomas Bodström om tingsrätterna i Lindesberg och Karlskoga För allmänhetens förtroende för rättsväsendet är det angeläget att också små orter får ha kvar sina tingsrätter i framtiden. Sammantaget ger polisbristen och det hot som finns mot lokala

Inlämnad: 2001-03-29 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2000/01:42 av Elgestam, Carina A (s)

den 10 oktober Fråga 2000/01:42 av Carina A Elgestam s till vice statsminister Lena Hjelm-Wallén om rattonykterhetsbrott och utländska yrkeschaufförer I Kronobergs län har på kort tid två utländska lastbilschaufförer ertappats med för hög promillehalt i blodet. Den ena, en holländsk 47-åring, hade mer än två promille.

Inlämnad: 2000-10-10 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)