Dokument & lagar (25 träffar)

Skriftlig fråga 2019/20:1420 av Thomas Morell (SD)

Fråga 2019/20:1420 Otydliga svar angående YKB av Thomas Morell SD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S För varje förare i tung yrkesmässig trafik krävs ett giltigt YKB, yrkeskompetensbevis. För persontransporter började den nya lagen gälla den 10 september 2008 och för godstransporter var starten ett år senare,

Inlämnad: 2020-05-26 Svarsdatum: 2020-06-03 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1420 av Thomas Morell (SD) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1311 av Thomas Morell (SD)

Fråga 2019/20:1311 Stöd till regionala flygplatser av Thomas Morell SD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Som en följd av den pandemi vi befinner oss i har underlaget och förutsättningarna för att bedriva kommersiell flygtrafik i Sverige i praktiken helt försvunnit. Detta är allvarligt eftersom det är angeläget

Inlämnad: 2020-05-07 Svarsdatum: 2020-05-20 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1311 av Thomas Morell (SD) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1285 av Thomas Morell (SD)

Fråga 2019/20:1285 Anpassning och effektivisering av myndigheternas handläggning av Thomas Morell SD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Coronaviruset har slagit till med full kraft mot Sverige och övriga världen. Verksamheter har gått i konkurs, besöksmål och gränser har stängts. Människor ombeds att inte resa

Inlämnad: 2020-05-04 Svarsdatum: 2020-05-13 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1285 av Thomas Morell (SD) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1141 av Thomas Morell (SD)

Fråga 2019/20:1141 Skyddsåtgärder för åkerinäringen av Thomas Morell SD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Den situation vi befinner oss i just nu har vi aldrig tidigare upplevt i modern tid. De ekonomiska effekterna av den pandemi vi drabbats av har vi ännu inte sett de fulla effekterna av. Frågan om otillåtet

Inlämnad: 2020-04-02 Svarsdatum: 2020-04-15 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1141 av Thomas Morell (SD) (pdf, 105 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1132 av Thomas Morell (SD)

Fråga 2019/20:1132 Stöd till taxibranschen av Thomas Morell SD till Näringsminister Ibrahim Baylan S Regeringen har vidtagit en rad åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna av coronakrisen, vilket är bra. Tyvärr finns det brister i åtgärderna som får dramatiska effekter på mindre företag. Taxibranschen är ett

Inlämnad: 2020-03-31 Svarsdatum: 2020-04-15 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1132 av Thomas Morell (SD) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1108 av Thomas Morell (SD)

Fråga 2019/20:1108 Yrkeskompetensbeviset och dispens från kravet på repetitionsutbildning av Thomas Morell SD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Sverige befinner sig i en ytterst allvarlig situation, där vi egentligen inte ser något bortre slut eller ens alla konsekvenser av det coronavirus som har drabbat oss.

Inlämnad: 2020-03-19 Svarsdatum: 2020-04-01 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1108 av Thomas Morell (SD) (pdf, 91 kB)

Interpellation 2019/20:370 av Thomas Morell (SD)

Interpellation 2019/20:370 Trafiksäkerhetsarbetet av Thomas Morell SD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S För några dagar sedan stängde Transportstyrelsen tillgången till Strada för ca 200 olika organisationer som arbetar med det viktiga trafiksäkerhetsarbetet. För egen del var jag mångårig medlem i SMC under tiden

Inlämnad: 2020-03-03 Svarsdatum: 2020-03-17 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2019/20:370 av Thomas Morell (SD) (pdf, 87 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Trafiksäkerhetsarbetet

Interpellation 2019/20:346 av Thomas Morell (SD)

Interpellation 2019/20:346 Uteblivna rapporter gällande beställaransvar av Thomas Morell SD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Den 1 juli 2018 skärptes det som kallas beställaransvar för dem som i sin yrkesutövning beställer godstransporter. Vid ett flertal tillfällen har jag ställt frågor till infrastrukturministern

Inlämnad: 2020-02-18 Svarsdatum: 2020-03-17 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2019/20:346 av Thomas Morell (SD) (pdf, 86 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Uteblivna rapporter gällande beställaransvar

Skriftlig fråga 2019/20:872 av Jasenko Omanovic (S)

Fråga 2019/20:872 Behov av fler lokförarutbildningar av Jasenko Omanovic S till Utbildningsminister Anna Ekström S Sverige har under de senaste åren haft en fantastisk sysselsättningsutveckling. Även om det är goda nyheter medför förändringen också en del utmaningar. Bland annat blir bristyrkena bara fler och fler. Ett

Inlämnad: 2020-02-03 Svarsdatum: 2020-02-12 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2019/20:872 av Jasenko Omanovic (S) (pdf, 87 kB)

Interpellation 2019/20:285 av Thomas Morell (SD)

Interpellation 2019/20:285 Åtgärder för att begränsa svarttaxi av Thomas Morell SD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Den så kallade svarttaxiverksamheten har tagit ett stadigt grepp om taximarknaden, vilket hotar existensen för de seriösa taxiföretagen. Det här får allvarliga konsekvenser för viktiga samhällstjänster

Inlämnad: 2020-01-24 Svarsdatum: 2020-02-04 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2019/20:285 av Thomas Morell (SD) (pdf, 88 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder för att begränsa svarttaxi

Interpellation 2019/20:258 av Thomas Morell (SD)

Interpellation 2019/20:258 Transportstyrelsens företagskontroller av Thomas Morell SD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Transportstyrelsens sätt att utföra sina kontroller gällande kör- och vilotider har varit ett ständigt återkommande ämne inom transportbranschen sedan 2011. Enskilda åkeriägare och branschorganisationer,

Inlämnad: 2020-01-15 Svarsdatum: 2020-02-04 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2019/20:258 av Thomas Morell (SD) (pdf, 114 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Transportstyrelsens företagskontroller

Interpellation 2019/20:226 av Thomas Morell (SD)

Interpellation 2019/20:226 Otryggheten för landets yrkesförare av Thomas Morell SD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S För en tid sedan hade jag en interpellationsdebatt med statsrådet rörande yrkesförarnas oro för sin säkerhet. Sedan förra interpellationsdebatten har det inträffat flera allvarliga incidenter.

Inlämnad: 2019-12-17 Svarsdatum: 2020-01-14 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2019/20:226 av Thomas Morell (SD) (pdf, 91 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Otryggheten för landets yrkesförare

Interpellation 2019/20:188 av Thomas Morell (SD)

Interpellation 2019/20:188 Yrkesförare och trafiksäkerhet av Thomas Morell SD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S I en tidigare interpellationsdebatt ansåg statsrådet Tomas Eneroth att yrkesförare körde för fort. Så kan vara fallet om vi tittar på individnivå, men att påstå att alla yrkesförare kör för fort är

Inlämnad: 2019-12-03 Svarsdatum: 2019-12-19 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2019/20:188 av Thomas Morell (SD) (pdf, 85 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Yrkesförare och trafiksäkerhet

Skriftlig fråga 2019/20:516 av Thomas Morell (SD)

Fråga 2019/20:516 Bristfällig lastsäkring av Thomas Morell SD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S För en tid sedan besökte jag trafikpolisen i Helsingborg och kunde studera deras arbete i hamnen. Kontrollerna fokuserade på den tunga trafiken, och det var tydligt att främst förare av utlandsregistrerade fordon inte

Inlämnad: 2019-11-29 Svarsdatum: 2019-12-11 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2019/20:516 av Thomas Morell (SD) (pdf, 86 kB)

Interpellation 2019/20:140 av Thomas Morell (SD)

Interpellation 2019/20:140 Bristfälligt vinterunderhåll på våra vägar av Thomas Morell SD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Vintern har inte mer än börjat, och ändå har vi haft flera stora olyckor där hala vägbanor varit en bidragande orsak. Med anledning av detta ställde jag en fråga till statsrådet gällande

Inlämnad: 2019-11-15 Svarsdatum: 2019-11-29 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2019/20:140 av Thomas Morell (SD) (pdf, 87 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Bristfälligt vinterunderhåll på våra vägar

Interpellation 2019/20:132 av Thomas Morell (SD)

Interpellation 2019/20:132 Yrkesförares trygghet på rastplatser av Thomas Morell SD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Statsrådet har tidigare svarat på en skriftlig fråga 2019/20:311 om yrkesförarnas oro i samband med parkering på rastplatser. Den studie som Trafikanalys gjorde redan 2016 visar att 70 procent

Inlämnad: 2019-11-14 Svarsdatum: 2019-11-29 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2019/20:132 av Thomas Morell (SD) (pdf, 89 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Yrkesförares trygghet på rastplatser

Skriftlig fråga 2019/20:311 av Thomas Morell (SD)

Fråga 2019/20:311 Säkra rastplatser av Thomas Morell SD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Den 4 november genomförde Sveriges Åkeriföretag sin konferens Rastplats 2019 i Göteborg. Som underlag fanns Trafikanalys studie från 2016 där yrkesförare fått svara på frågor om hur de upplever tryggheten på landets rastplatser.

Inlämnad: 2019-11-05 Svarsdatum: 2019-11-13 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2019/20:311 av Thomas Morell (SD) (pdf, 84 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:307 av Thomas Morell (SD)

Fråga 2019/20:307 Bristfälligt vinterunderhåll av våra vägar av Thomas Morell SD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Under de senaste åren har det framförts kritik angående det så kallade vinterunderhållet på våra vägar. Kritiken kommer inte minst från den yrkesmässiga trafiken, där de gång på gång anmärker på

Inlämnad: 2019-11-04 Svarsdatum: 2019-11-13 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2019/20:307 av Thomas Morell (SD) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:225 av Thomas Morell (SD)

Fråga 2019/20:225 Hjälp till åkeriföretag av Thomas Morell SD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Tisdagen den 22 oktober publicerades en artikel där ett åkeriföretag påtalar allvarliga brister i Transportstyrelsens sätt att utföra sina företagskontroller. Kritiken handlar om kör- och vilotider. Företag som vill

Inlämnad: 2019-10-22 Svarsdatum: 2019-10-30 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2019/20:225 av Thomas Morell (SD) (pdf, 87 kB)

Interpellation 2019/20:68 av Thomas Morell (SD)

Interpellation 2019/20:68 Medicinska krav för tyngre behörigheter av Thomas Morell SD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Under det här året har vi kunnat läsa ett stort antal artiklar om yrkesförare som mist sina tyngre behörigheter på grund av att Transportstyrelsen ändrat sin tillämpning av de medicinska kraven

Inlämnad: 2019-10-21 Svarsdatum: 2019-11-08 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2019/20:68 av Thomas Morell (SD) (pdf, 113 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Medicinska krav för tyngre behörigheter
Paginering