Dokument & lagar (8 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:878 av Lars Mejern Larsson (S)

Fråga 2016/17:878 Tjänstepension vid gränspendling av Lars Mejern Larsson S till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Nyligen besökte jag Grensetjänsten vid den svensk-norska gränsen. Grensetjänsten arbetar med att hjälpa privatpersoner och företag som har någon form av gränsöverskridande sysselsättning. De har

Inlämnad: 2017-02-17 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:878 av Lars Mejern Larsson (S) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 1998/99:637 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1998/99:637 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Pierre Schori om UNHCR och mutor den 19 maj Företrädare för både Statens invandrarverk och FN:s flyktingkommissariat har bekräftat att lokalt anställd personal hos UNHCR i Makedonien tar mutor för att sätta upp flyktingar på de namnlistor som lämnas till Invandrarverket

Inlämnad: 1999-05-19 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1998/99:606 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1998/99:606 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Pierre Schori om Kosovoflyktingar den 5 maj Makedonien befinner sig i en situation där påfrestningarna på landet till följd av massflykten från Kosovo blir allt svårare för var dag. Det är inte bara en fråga om svårigheter att ordna ett mottagande som uppfyller åtminstone

Inlämnad: 1999-05-05 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1998/99:525 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1998/99:525 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Pierre Schori om utlänningslagen den 8 april Mohammad Shakeri tog sitt liv när han 1996 skulle utvisas från Sverige efter nio år i landet. Den storm av vrede och upprördhet denna tragedi väckte i hela Sverige gjorde en ändring av utlänningslagen vad gäller återkallande

Inlämnad: 1999-04-08 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1998/99:497 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1998/99:497 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Pierre Schori om Kosovo den 25 mars Vi kan varje dag på TV:s nyhetssändningar se skakande bilder från brinnande byar och människor på flykt i Kosovo. Men en kosovoalban eller serb som försöker fly till Sverige eller något annat EU-land hindras effektivt från detta

Inlämnad: 1999-03-25 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1998/99:296 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1998/99:296 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Pierre Schori om utbildning för Invandrarverkets personal den 28 januari Statens invandrarverk fattar beslut i första instans i ärenden om bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl. Överklagande sker till förvaltningsdomstol. Beslut om bistånd enligt

Inlämnad: 1999-01-28 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1998/99:288 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1998/99:288 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Pierre Schori om könsstympning den 27 januari I Somalia är 90-100 av flickorna könsstympade. Barnkonventionen stadgar i artikel 24 punkt 3 att konventionsstaterna skall vidta alla effektiva och lämpliga åtgärder i syfte att avskaffa traditionella sedvänjor som är

Inlämnad: 1999-01-27 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1998/99:281 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1998/99:281 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Pierre Schori om uppehållstillstånd för kosovoalbaner den 26 januari Efter den senaste händelseutvecklingen i Kosova har det blivit alltmer uppenbart att det inte är aktuellt med något återvändande inom överskådlig tid för de kosovoalbaner som nu finns i Sverige

Inlämnad: 1999-01-26 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)