Dokument & lagar (462 träffar)

Skriftlig fråga 2003/04:31 av Andreasson, Martin (fp)

den 26 september Fråga 2003/04:31 av Martin Andreasson fp till statsminister Göran Persson om förtroendet för utrikesministerämbetet Vid ett seminarium i Stockholm om regeringens biståndsproposition ska statsrådet Jan O Karlsson, enligt uppgifter i senaste numret av Sidas tidning Omvärlden, efter ett antal frågor från

Inlämnad: 2003-09-26 Besvarare: Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1248 av Fremling, Lennart (fp)

den 18 juli Fråga 2002/03:1248 av Lennart Fremling fp till statsminister Göran Persson om planering av regeringens propositioner En av regeringens viktigaste uppgifter är att lämna sina förslag till riksdagen i form av propositioner. Två gånger om året lämnar regeringen en tidsplan till riksdagen över vilka propositioner

Inlämnad: 2003-07-18 Besvarare: Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1037 av Brodén, Anita (fp)

den 2 juni Fråga 2002/03:1037 av Anita Brodén fp till vice statsminister Margareta Winberg om uppföljning av jämställdhetslagen I jämförelse med andra länder har Sverige utan tvekan kommit långt på jämställdhetsområdet. Vi har antagit en jämställdhetslag vars primära syfte är att främja kvinnors och mäns lika rätt

Inlämnad: 2003-06-02 Besvarare: Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2002/03:693 av Astudillo, Luciano (s)

den 18 mars Fråga 2002/03:693 av Luciano Astudillo s till statsrådet Hans Karlsson om sexuella trakasserier I Handelsnytt 2/03 finns en artikel som berör sexuella trakasserier på jobbet. En som intervjuas, Ewa Menckel, professor på Arbetslivsinstitutet, menar att det finns en stor brist på kunskap på området sexuella

Inlämnad: 2003-03-18 Besvarare: Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2002/03:664 av Järlesjö, Ina (kd)

den 13 mars Fråga 2002/03:664 av Ina Järlesjö kd till justitieminister Thomas Bodström om mäns våld mot kvinnor Den yttersta bristen på jämställdhet tar sig uttryck i det ökande våldet mot kvinnor. Under det senaste året ökade antalet misshandelsfall med 5 och ligger nu på 21 420 anmälda fall. Två tredjedelar av våldsbrotten

Inlämnad: 2003-03-13 Besvarare: Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2002/03:613 av Jóhannesson , Berit (v)

den 5 mars Fråga 2002/03:613 av Berit Jóhannesson v till vice statsminister Margareta Winberg om arbetsgruppssammansättning Sällskapet riksdagens kvinnor mot krig, SÄRK, har bildats. Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga. I ett pressmeddelande från statsrådsberedningen den 22 januari 2003 finns att

Inlämnad: 2003-03-05 Besvarare: Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2002/03:601 av Widegren , Cecilia (m)

den 4 mars Fråga 2002/03:601 av Cecilia Widegren m till vice statsminister Margareta Winberg om regeringens jämställdhetspolitik Enligt uppgifter i pressen har statsministern sagt vid ett möte med svenska ambassadörer, som är stationerade i utlandet, att politik är som kvinnor det kan bli nödvändigt att byta partner

Inlämnad: 2003-03-04 Besvarare: Margareta Winberg (S)

Interpellation 2002/03:162 av Billström, Tobias (m)

den 5 februari Interpellation 2002/03:162 av Tobias Billström m till vice statsminister Margareta Winberg om regeringens jämställdhetspolitik Jämställdhetsministern kritiserar ofta näringslivet för att det finns för få kvinnor på beslutande poster. Regeringen överväger en lagstiftning som ska tvinga bolag att kvotera

Inlämnad: 2003-02-05 Besvarare: Margareta Winberg (S)

Interpellation 2002/03:161 av Billström, Tobias (m)

den 5 februari Interpellation 2002/03:161 av Tobias Billström m till vice statsminister Margareta Winberg om lönediskriminering i Regeringskansliet Jämställdhetsministern kritiserar ofta näringslivet för att det finns för få kvinnor på beslutande poster. Regeringen överväger en lagstiftning som ska tvinga bolag att

Inlämnad: 2003-02-05 Besvarare: Margareta Winberg (S)

Interpellation 2002/03:114 av Darvik, Axel (fp)

den 20 december Interpellation 2002/03:114 av Axel Darvik fp till statsminister Göran Persson om befolkningsutvecklingen För oss politiker är problem som ligger långt fram i tiden ibland svåra att ta till sig och ägna tillräcklig uppmärksamhet. Ett sådant problem är Europas långsiktiga befolkningsutveckling. Det finns

Inlämnad: 2002-12-20 Besvarare: Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2002/03:329 av Bargholtz, Helena (fp)

den 17 december Fråga 2002/03:329 av Helena Bargholtz fp till vice statsminister Margareta Winberg om jämställdheten i EU:s framtidskonvent Debatten som pågår inom konventet om Europas framtid har hittills saknat ett kvinno- och jämställdhetsperspektiv. I utkastet till ett nytt grundfördrag för EU har artiklarna 2

Inlämnad: 2002-12-17 Besvarare: Margareta Winberg (S)

Interpellation 2002/03:101 av Krantz, Tobias (fp)

den 16 december Interpellation 2002/03:101 av Tobias Krantz fp till vice statsminister Margareta Winberg om jämställdhetsarbetet inom landstingen I slutet av oktober presenterade Jämställdhetsombudsmannen, JämO, resultatet av en granskning av jämställdhetsarbetet inom Jönköpings läns landsting. Jönköpingslandstinget

Inlämnad: 2002-12-16 Besvarare: Margareta Winberg (S)

Interpellation 2002/03:57 av Bill, Per (m)

den 22 november Interpellation 2002/03:57 av Per Bill m till statsminister Göran Persson om utredningars självständiga arbete Under den senaste månaden har det återigen visat sig att statliga parlamentariska utredningar läcker som sållSkollagskommittén och Gymnasiekommittén, som båda borde varit slutförda för åratal

Inlämnad: 2002-11-22 Besvarare: Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2002/03:150 av Krantz, Tobias (fp)

den 19 november Fråga 2002/03:150 av Tobias Krantz fp till vice statsminister Margareta Winberg om jämställdhetsarbetet inom landstingen Nyligen presenterade Jämställdhetsombudsmannen, JämO, resultatet av en granskning av jämställdhetsarbetet inom Jönköpings läns landsting. Jönköpingslandstinget är ett av de landsting

Inlämnad: 2002-11-19 Besvarare: Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2002/03:53 av Johansson, Carl-Axel (m)

den 21 oktober Fråga 2002/03:53 av Carl-Axel Johansson m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om fiskestoppet av torsk Det eventuellt kommande förslaget om förbud av torskfisket i Östersjön och Västerhavet kommer att få långtgående konsekvenser för fiskerinäringen, arbetstillfällen och den kulturmiljö som skapas

Inlämnad: 2002-10-21 Besvarare: Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2002/03:36 av Gunnar Persson, Sven (kd)

den 11 oktober Fråga 2002/03:36 av Sven Gunnar Persson kd till jordbruksminister Margareta Winberg om internationella åtaganden vid fiskestopp Under senare tid har en livlig debatt förts om hoten mot torskbestånden i Östersjön. Det är mycket angeläget att, så långt det på politisk nivå är möjligt, agera på ett sådant

Inlämnad: 2002-10-11 Besvarare: Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2002/03:35 av Runegrund, Rosita (kd)

den 11 oktober Fråga 2002/03:35 av Rosita Runegrund kd till jordbruksminister Margareta Winberg om konsekvenser av ett fiskestopp Läget för torsken är akut och utan tvivel måste fiskebestånden förstärkas. I stället för ett fiskestopp bör dock i första hand andra åtgärder vidtas, såsom större maskor i näten, hårdare

Inlämnad: 2002-10-11 Besvarare: Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2002/03:34 av Löfgren, Ulla (m)

den 11 oktober Fråga 2002/03:34 av Ulla Löfgren m till jordbruksminister Margareta Winberg om viltvårdsavgiften Många jägare har upprörts över att viltvårdsavgiften, som årligen betalas av alla jägare via jaktkortet, inte enbart har använts till viltvård utan även har bekostat bl.a. vägar. Nu har Naturvårdsverket tagit

Inlämnad: 2002-10-11 Besvarare: Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2002/03:31 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 10 oktober Fråga 2002/03:31 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till jordbruksminister Margareta Winberg om träda och odling på Gotland För jordbruket finns regler för träda, som innebär att trädan inte får brytas före den 1 juli. I vissa delar av vårt land, t.ex. Gotland, innebär detta ett hinder för jordbruket.

Inlämnad: 2002-10-10 Besvarare: Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2002/03:9 av Gylling, Johnny (kd)

den 3 oktober Fråga 2002/03:9 av Johnny Gylling kd till jordbruksminister Margareta Winberg om ersättning till fiskare vid fiskestopp Enligt den uppgörelse mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet som publicerats i medierna avser partierna att från den 1 januari 2003 införa ett ensidigt svenskt torskfiskestopp. Jag

Inlämnad: 2002-10-04 Besvarare: Margareta Winberg (S)