Dokument & lagar (5 träffar)

Interpellation 2015/16:526 av Staffan Danielsson (C)

Interpellation 2015/16:526 Den svenska mjölknäringen av Staffan Danielsson C till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Gris-nötkötts- och fjäderfäproduktionen har minskat kraftigt i Sverige och mjölkproduktionen är nu i en stor och djupt allvarlig kris, vilket dränerar mjölkgårdarna på kapital och leder till konkurser och nedläggningar.

Inlämnad: 2016-03-30 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2015/16:526 av Staffan Danielsson (C) (pdf, 93 kB)

Interpellation 2015/16:525 av Staffan Danielsson (C)

Interpellation 2015/16:525 Det svenska jordbruket av Staffan Danielsson C till Statsrådet Sven-Erik Bucht S I miljöbalken och i liknande myndighetssammanhang är beteckningen för jordbrukets verksamhet att den är miljöfarligVisst påverkar människan naturresurser och miljö i hög grad på vårt jordklot, och visst är miljöpåverkan

Inlämnad: 2016-03-30 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2015/16:525 av Staffan Danielsson (C) (pdf, 91 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Det svenska jordbruket

Interpellation 2015/16:524 av Staffan Danielsson (C)

Interpellation 2015/16:524 Ökad konkurrenskraft genom livsmedelsstrategin av Staffan Danielsson C till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Jordbruk och livsmedelsproduktion är en ursprunglig basnäring som i världen och Sverige också kommer att vara en framtidsnäring och vars produktion behöver stadigt öka i takt med befolkningstillväxt

Inlämnad: 2016-03-30 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2015/16:524 av Staffan Danielsson (C) (pdf, 116 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ökad konkurrenskraft genom livsmedelsstrategin

Skriftlig fråga 2015/16:650 av Staffan Danielsson (C)

Fråga 2015/16:650 Övernattningsbostäder av Staffan Danielsson C till Statsminister Stefan Löfven S Riksdagen har tagit på sig ett ansvar för att erbjuda övernattningsbostad för riksdagsledamöter vars hem ligger mer än 50 kilometer från riksdagen. Det är rimligt. Regeringen har inte tagit på sig ett liknande ansvar för

Inlämnad: 2016-01-20 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2015/16:650 av Staffan Danielsson (C) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2009/10:945 av Danielsson, Staffan (c)

den 24 juni Fråga 2009/10:945 JAS 39 Gripens förmåga att beakta vindkraftverk av Staffan Danielsson c till försvarsminister Sten Tolgfors m Jag är en varm vän av Sveriges försvar och av det utmärkta stridsflygplanet JAS 39 Gripen. Liksom även av försvarsmakten, även om dess beslutsgångar ibland är lite svåröverskådliga.

Inlämnad: 2010-06-24 Besvarare: Sten Tolgfors (M)