Dokument & lagar (13 träffar)

Skriftlig fråga 2008/09:408 av Löfstrand, Johan (s)

den 17 december Fråga 2008/09:408 Ytterligare järnvägsinvesteringar av Johan Löfstrand s till statsrådet Åsa Torstensson c Sveriges järnvägar lider av allvarlig kapacitetsbrist. För den fjärde storstadsregionen är problemen omfattande och allvarliga. Det är ständiga förseningar på X 2000-trafiken på Södra stambanan.

Inlämnad: 2008-12-17 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2008/09:341 av Löfstrand, Johan (s)

den 3 december Fråga 2008/09:341 Byggande vid markstridsskolan P 4 i Kvarn och jobbkrisen av Johan Löfstrand s till försvarsminister Sten Tolgfors m Sverige drabbas nu hårt av jobbkrisen som drar över Sverige. Varje vecka hör man om nya varsel, inte minst i byggsektorn. Varselvågen drabbar även Östergötland. Situationen

Inlämnad: 2008-12-03 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2008/09:232 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 10 november Fråga 2008/09:232 Kvinnliga rattfyllerister av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Maria Larsson kd Rattfylla är ett av de allra största trafiksäkerhetsproblemen. Aktuella siffror visar att antalet kvinnliga rattfyllerister har ökat. År 1975 var andelen kvinnor 4 procent och år 2007 11 procent.

Inlämnad: 2008-11-10 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2005/06:1542 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 5 maj Fråga 2005/06:1542 av Lars-Ivar Ericson c till socialminister Berit Andnor s Fritidsverksamhet för barn och ungdomar med funktionshinder Barnombudsmannen konstaterar i en ny rapport att Sveriges kommuner är dåliga på att anordna fritidsaktiviteter för unga funktionshindrade. Bara hälften av landets kommuner

Inlämnad: 2006-05-05 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1375 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 6 april Fråga 2005/06:1375 av Lars-Ivar Ericson c till socialminister Berit Andnor s Kurser för adoptivföräldrar Sedan den 1 januari 2005 är det obligatoriskt för blivande adoptivföräldrar att delta i en speciell utbildning innan de får tillstånd att adoptera barn från utlandet. Syftet med utbildningen är att

Inlämnad: 2006-04-06 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1071 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 22 februari Fråga 2005/06:1071 av Lars-Ivar Ericson c till socialminister Berit Andnor s Jämlikt handikappstöd En ny rapport från Socialstyrelsen visar att stödet till funktionshindrade inte är jämlikt utan att kvinnor diskrimineras. Detta gäller exempelvis inom områdena jobb, färdtjänst och sjukersättning.

Inlämnad: 2006-02-22 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1070 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 22 februari Fråga 2005/06:1070 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Hans Karlsson s Klassning av arbetsskador Fackförbundet Sif har undersökt förhållandet mellan mäns och kvinnors möjligheter att få en arbetsskada erkänd. Resultatet av undersökningen pekar på att mäns sjukdomar är lättare att få klassade som

Inlämnad: 2006-02-22 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:840 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 23 januari Fråga 2005/06:840 av Lars-Ivar Ericson c till socialminister Berit Andnor s Livsvillkor för unga med intellektuellt funktionshinder Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet har gjort en undersökning som tar upp levnadsvillkoren för unga med intellektuellt funktionshinder. Deras

Inlämnad: 2006-01-23 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2005/06:791 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 13 januari Fråga 2005/06:791 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Hans Karlsson s Äldres arbetsinsatser En ny studie från Arbetslivsinstitutet, Vem kan och vill arbeta till 65 år eller längre En studie av anställda inom hälso- och sjukvården, visar på att äldres kunskaper inte värdesätts och att arbetsgivare

Inlämnad: 2006-01-13 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:697 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 20 december Fråga 2005/06:697 av Lars-Ivar Ericson c till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Kommunernas bostadsanpassning Kommunernas bostadsanpassning för funktionshindrade fungerar godtyckligt. Detta framgår av Bostadsanpassningsprojektet där bostadsanpassningen granskats i 15 kommuner. Genom intervjuer

Inlämnad: 2005-12-20 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2005/06:666 av Löfstrand, Johan (s)

den 16 december Fråga 2005/06:666 av Johan Löfstrand s till statsrådet Hans Karlsson s Sjukskrivnas möjlighet att delta i föreningsliv och politik I Östergötland har flera personer hört av sig till både partidistriktet och enskilda riksdagsledamöter om sjukskrivnas rätt att delta i föreningsliv och politik. Försäkringskassan

Inlämnad: 2005-12-16 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:244 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 24 oktober Fråga 2005/06:244 av Lars-Ivar Ericson c till socialminister Berit Andnor s Tillgängligheten hos myndigheter och kommuner Ett samhälle tillgängligt för alla oavsett funktionshinder senast 2010 ska detta mål ha uppnåtts. Arbetet för att nå målet går tyvärr alldeles för långsamt och det finns fortfarande

Inlämnad: 2005-10-27 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2005/06:185 av Löfstrand, Johan (s)

den 20 oktober Fråga 2005/06:185 av Johan Löfstrand s till statsrådet Hans Karlsson s Ansvaret för beslutsfattare vid arbetsmiljöbrott Rättssäkerheten är viktig för alla medborgare. Därför är det viktigt att lagen är tydlig och att vi vet vem ansvar faller på. I Norrköpings tingsrätt blev den 4 oktober kommunstyrelsens

Inlämnad: 2005-10-20 Besvarare: Hans Karlsson (S)