Dokument & lagar (13 träffar)

Skriftlig fråga 2007/08:1548 av Andersson, Max (mp)

den 14 augusti Fråga 2007/08:1548 Hanteringen på FRA av informationsfrågor av Max Andersson mp till försvarsminister Sten Tolgfors m En viktig del i debatten om FRA-lagen är om all kommunikation som passerar Sveriges gränser ska skickas till FRA för avlyssning. I en chatt som en morgontidning ordnade med FRA:s

Inlämnad: 2008-08-14 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1462 av Andersson, Max (mp)

den 7 juli Fråga 2007/08:1462 Den fredsbevarande snabbinsatsstyrkan Shirbrig av Max Andersson mp till försvarsminister Sten Tolgfors m Den internationella fredsbevarande snabbinsatsstyrkan Shirbrig, Multinational Standby High-readiness Brigade for UN Operations, grundades 1996 som ett resultat av en uppmaning

Inlämnad: 2008-07-07 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1306 av Andersson, Max (mp)

den 5 juni Fråga 2007/08:1306 Utredning om förekomst av avlyssning hos Försvarets radioanstalt av Max Andersson mp till justitieminister Beatrice Ask m Enligt uppgifter som framkommit i media, till exempel Computer Sweden, så finns det starka skäl att tro att Försvarets radioanstalt, FRA, redan ägnat sig åt att

Inlämnad: 2008-06-05 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:992 av Ceballos, Bodil (mp)

den 19 mars Fråga 2007/08:992 Barnens rättigheter i anhörigärenden av Bodil Ceballos mp till statsrådet Tobias Billström m På förvaret i Gävle sitter en man i väntan på utvisning sedan lång tid tillbaka. Under denna tid har hans 18-åriga svenska flickvän, utan att han fick möjlighet att närvara, fött tvillingar.

Inlämnad: 2008-03-19 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2007/08:984 av Ceballos, Bodil (mp)

den 18 mars Fråga 2007/08:984 En tidsgräns för förvarstagande av Bodil Ceballos mp till statsrådet Tobias Billström m På förvaret i Gävle sitter en person i förvar sedan omkring ett år tillbaka. Häromdagen släpptes en person efter elva månader. Förmodligen ser det likadant ut på många platser i Sverige. Även om

Inlämnad: 2008-03-18 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2007/08:889 av Ceballos, Bodil (mp)

den 5 mars Fråga 2007/08:889 Nytt läge för afghanska återvändare av Bodil Ceballos mp till statsrådet Tobias Billström m Häromdagen besökte Afghanistans utrikesminister Sverige. Han träffade bland annat ett antal riksdagsledamöter och fick svara på frågor om det återtagandeavtal som undertecknats och som ligger

Inlämnad: 2008-03-05 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2007/08:888 av Ceballos, Bodil (mp)

den 5 mars Fråga 2007/08:888 Nytt läge för återvändande kurder av Bodil Ceballos mp till statsrådet Tobias Billström m Hittills har norra Irak av Migrationsverket och domstolarna klassats som så säkert att det är möjligt för kurder att återvända hem och i princip för irakier att resa dit som internflyktalternativ.

Inlämnad: 2008-03-05 Besvarare: Tobias Billström (M)

Interpellation 2007/08:327 av Rådberg, Peter (mp)

den 22 januari Interpellation 2007/08:327 Anskaffning av försvarsmateriel av Peter Rådberg mp till försvarsminister Sten Tolgfors m I vårbudgeten 2007 för utgiftsområde 6 Försvar lade regeringen ett förslag avseende ombyggnad av JAS 39 Gripen-plan. I tilläggsbudgeten skriver man att regeringen har övervägt vilka

Inlämnad: 2008-01-22 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Interpellation 2007/08:324 av Lindholm, Jan (mp)

den 21 januari Interpellation 2007/08:324 Användandet av fyrverkeripjäser av Jan Lindholm mp till försvarsminister Sten Tolgfors m Årets nyårsfirande visar att det behövs en kraftfull reglering av användandet av pyroteknik för nöjesändamål. Varje år kommer ett antal människor till skada och egendomsskadorna som

Inlämnad: 2008-01-21 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Användandet av fyrverkeripjäser

Interpellation 2007/08:298 av Ceballos, Bodil (mp)

den 21 december Interpellation 2007/08:298 Anhöriginvandring av Bodil Ceballos mp till statsrådet Tobias Billström m Vid flera tillfällen det senaste året har vi hört att Moderaterna vill ställa försörjningskrav för anhöriginvandring men det har varit otydligt vilka anhöriga det gäller. Det började med ett partistyrelsebeslut

Inlämnad: 2007-12-21 Besvarare: Tobias Billström (M)

Interpellation 2007/08:262 av Ceballos, Bodil (mp)

den 5 december Interpellation 2007/08:262 Bristande avfallshantering i FN-regi av Bodil Ceballos mp till försvarsminister Sten Tolgfors m Människorna i Kleyaa, Bourj el Moulouk, Deir Mimes och Jdeidet Marjeyoun i Libanon lider sedan lång tid tillbaka av problem med det avfall som FN-trupper dumpar och därefter

Inlämnad: 2007-12-05 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Bristande avfallshantering i FN-regi

Skriftlig fråga 2007/08:175 av Ceballos, Bodil (mp)

den 26 oktober Fråga 2007/08:175 Den ekonomiska situationen för asylsökande med avslagsbeslut av Bodil Ceballos mp till statsrådet Tobias Billström m Enligt uppgift från asylsökande som fått ett slutligt avslagsbeslut och väntar på att bli hemskickade sänks deras dagersättning eller tas helt bort detta oberoende

Inlämnad: 2007-10-26 Besvarare: Tobias Billström (M)

Interpellation 2007/08:18 av Rådberg, Peter (mp)

den 21 september Interpellation 2007/08:18 Uppgradering av JAS 39 Gripen av Peter Rådberg mp till försvarsminister Sten Tolgfors m Regeringen beslutade den 6 september att fullfölja riksdagens beslut att uppgradera 31 stycken JAS 39 Gripen till Natostandard, C/D-standard och ett nytt robotsystem till kustkorvetterna

Inlämnad: 2007-09-21 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Uppgradering av JAS 39 Gripen