Dokument & lagar (35 träffar)

Skriftlig fråga 2009/10:867 av Larsson, Kalle (v)

den 3 juni Fråga 2009/10:867 Avvisningar till Egypten av flyktingar från Gaza av Kalle Larsson v till statsrådet Tobias Billström m Palestinier från Gaza har utvisats från Sverige till Egypten med hänvisning till att det skulle vara möjligt att därifrån ta sig vidare via Rafah-övergången. Sedan Hamas kom till makten

Inlämnad: 2010-06-03 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2009/10:865 av Larsson, Kalle (v)

den 3 juni Fråga 2009/10:865 Gaza och likabehandling av flyktingar av Kalle Larsson v till statsrådet Tobias Billström m Sverige fortsätter att utvisa flyktingar från Gaza trots den mycket svåra situationen där. På grund av Israels blockad råder brist på allt ifrån mediciner till byggnadsmaterial för återuppbyggnad

Inlämnad: 2010-06-03 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2009/10:32 av Larsson, Kalle (v)

den 24 september Fråga 2009/10:32 Migrationsverkets ansvar för vidarebosättning av Kalle Larsson v till statsrådet Tobias Billström m Att personer tas ut för vidarebosättning, så kallade kvotflyktingar, sker i samarbete med UNHCR. Det finns en rad goda argument för att så sker, eftersom UNHCR har bättre kunskap

Inlämnad: 2009-09-24 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2008/09:1006 av Larsson, Kalle (v)

den 4 juni Fråga 2008/09:1006 Rättssäkerhet vid avvisningar av Kalle Larsson v till statsrådet Tobias Billström m Migrationsverket har nyligen fattat beslut om att avvisa en svårt cancersjuk asylsökande man till Azerbajdzjan trots att hans läkare i Sverige intygar att den behandling han får här är livsnödvändig

Inlämnad: 2009-06-04 Besvarare: Tobias Billström (M)

Interpellation 2008/09:563 av Larsson, Kalle (v)

den 3 juni Interpellation 2008/09:563 Politiskt ansvar för återvändandearbetet i asylprocessen av Kalle Larsson v till statsrådet Tobias Billström m Regeringen har utnämnt 2009 till återvändandeåret. Denna satsning innebär bland annat att regeringen anvisat 40 miljoner kronor för att öka ambitionerna med att genomföra

Inlämnad: 2009-06-03 Besvarare: Tobias Billström (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Politiskt ansvar för återvändandearbetet i asylprocessen

Skriftlig fråga 2008/09:884 av Larsson, Kalle (v)

den 24 april Fråga 2008/09:884 Apatiska barn av Kalle Larsson v till statsrådet Tobias Billström m Enligt sjukvårdsexperter runt om i landet ökar nu antalet apatiska barn återigen i Sverige. Enligt uppgift finns i dag tolv kända fall med barn som befinner sig i helt apatiska tillstånd och ytterligare ett trettiotal

Inlämnad: 2009-04-24 Besvarare: Tobias Billström (M)

Interpellation 2008/09:227 av Larsson, Kalle (v)

den 19 december Interpellation 2008/09:227 Kvinnors asylskäl av Kalle Larsson v till statsrådet Tobias Billström m Det råder allvarliga könsorättvisor i asylprocessen. Detta är ett faktum som riksdagen har konstaterat sedan lång tid. En studie som Röda Korset nyligen genomfört belyser den allvarligt bristande

Inlämnad: 2008-12-19 Besvarare: Tobias Billström (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kvinnors asylskäl

Skriftlig fråga 2008/09:405 av Larsson, Kalle (v)

den 15 december Fråga 2008/09:405 Svenskt stöd för stängning av Guantanámolägret av Kalle Larsson v till statsrådet Tobias Billström m Den tillträdande presidenten i USA, Barack Obama, har förklarat sig ha för avsikt att stänga Guantánamolägret på Kuba. Genomförandet av stängningen är inte okomplicerad och det

Inlämnad: 2008-12-15 Besvarare: Tobias Billström (M)

Interpellation 2008/09:201 av Larsson, Kalle (v)

den 9 december Interpellation 2008/09:201 Sveriges inställning till Frontex kränkningar av asylrätten av Kalle Larsson v till statsrådet Tobias Billström m Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens yttre gränser Frontex inrättades genom rådets förordning EG nr 2007/2004.

Inlämnad: 2008-12-09 Besvarare: Tobias Billström (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Sveriges inställning till Frontex kränkningar av asylrätten

Skriftlig fråga 2008/09:312 av Larsson, Kalle (v)

den 27 november Fråga 2008/09:312 Svenskt stöd för stängning av Guantánamolägret av Kalle Larsson v till statsrådet Tobias Billström m Den tillträdande presidenten i USA, Barack Obama, har förklarat sig ha för avsikt att stänga Guantánamolägret på Kuba. Genomförandet av stängningen är inte okomplicerat och det

Inlämnad: 2008-11-27 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2008/09:172 av Larsson, Kalle (v)

den 29 oktober Fråga 2008/09:172 Praxis vid förföljelse på grund av sexuell läggning av Kalle Larsson v till statsrådet Tobias Billström m Vid ett besök hos riksdagens socialförsäkringsutskott nyligen uttalade Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson angående personer som söker asyl i Sverige för att de

Inlämnad: 2008-10-29 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2008/09:171 av Larsson, Kalle (v)

den 29 oktober Fråga 2008/09:171 Avvisningar till Libyen av Kalle Larsson v till statsrådet Tobias Billström m I maj 2008 avvisades en asylsökande man från Sverige till Libyen. Mannen hade sökt asyl bland annat för att han deserterat från libyska armén. I juni uppgav tidningsuppgifter att mannen avlidit efter fängslande

Inlämnad: 2008-10-29 Besvarare: Tobias Billström (M)

Interpellation 2007/08:749 av Larsson, Kalle (v)

den 13 maj Interpellation 2007/08:749 Döva asylsökande av Kalle Larsson v till statsrådet Tobias Billström m Att vara döv och asylsökande är en mycket speciell situation. Att hitta teckentolk på olika språk är svårt, vilket gör att kommunikationen kan bli mycket besvärlig. Kunskapen och medvetenheten hos handläggare

Inlämnad: 2008-05-13 Besvarare: Tobias Billström (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Döva asylsökande

Skriftlig fråga 2007/08:999 av Larsson, Kalle (v)

den 26 mars Fråga 2007/08:999 Utvisningsbeslut som ej går att verkställa av Kalle Larsson v till statsrådet Tobias Billström m I utlänningslagen 8 kap. 17 finns en bestämmelse som stadgar att när ett beslut om utvisning fattas ska hänsyn tas till om det finns särskilda hinder mot att utvisningen verkställs. Ett

Inlämnad: 2008-03-26 Besvarare: Tobias Billström (M)

Interpellation 2007/08:238 av Larsson, Kalle (v)

den 27 november Interpellation 2007/08:238 Avvisningar till Grekland enligt Dublinförordningen av Kalle Larsson v till statsrådet Tobias Billström m TV 4-nyheterna har i en rad reportage avslöjat att Sverige avvisar ett stort antal asylsökande till Grekland, trots att de här riskerar att utsättas för misshandel

Inlämnad: 2007-11-27 Besvarare: Tobias Billström (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Avvisningar till Grekland enligt Dublinförordningen

Interpellation 2007/08:111 av Larsson, Kalle (v)

den 5 november Interpellation 2007/08:111 Frontex och asylrätten av Kalle Larsson v till statsrådet Tobias Billström m Samtidigt som EU:s medlemsstater samtalar om hur man ska kunna få in den arbetskraftsimport man anser sig behöva i Europa och på samma gång hålla gränserna stängda från flyktinginvandring, riskerar

Inlämnad: 2007-11-05 Besvarare: Tobias Billström (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Frontex och asylrätten

Interpellation 2007/08:89 av Larsson, Kalle (v)

den 29 oktober Interpellation 2007/08:89 Rätten till skydd undan väpnad konflikt av Kalle Larsson v till statsrådet Tobias Billström m Den nya instans- och processordningen och den nya utlänningslagen har nu varit i verkan under en tid. Det börjar bli tydligt på vilket sätt lagstiftningen uttolkas av rättsskipande

Inlämnad: 2007-10-29 Besvarare: Tobias Billström (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Rätten till skydd undan väpnad konflikt

Interpellation 2007/08:70 av Larsson, Kalle (v)

den 22 oktober Interpellation 2007/08:70 Militariseringen av EU:s yttre gräns av Kalle Larsson v till justitieminister Beatrice Ask m Under de senaste åren har EU intensifierat sina ansträngningar att förskjuta ansvaret att stoppa floden av flyktingar till stater utanför EU. Sedan 2006 patrullerar i olika omgångar

Inlämnad: 2007-10-22 Besvarare: Tobias Billström (M)

Interpellation 2007/08:68 av Larsson, Kalle (v)

den 22 oktober Interpellation 2007/08:68 Frontex och asylrätten av Kalle Larsson v till statsrådet Tobias Billström m Samtidigt som EU:s medlemsstater samtalar om hur man ska kunna få in den arbetskraftsimport man anser sig behöva i Europa och på samma gång hålla gränserna stängda från flyktinginvandring, riskerar

Inlämnad: 2007-10-22 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2007/08:21 av Larsson, Kalle (v)

den 27 september Fråga 2007/08:21 Utländska kvinnors stryktålighet av Kalle Larsson v till statsrådet Tobias Billström m Sedan årtionden har många människor upprörts över att utländska kvinnor som misshandlats av sina män under den tvååriga prövotiden för permanent uppehållstillstånd oftast blir utvisade om de

Inlämnad: 2007-09-27 Besvarare: Tobias Billström (M)

Paginering