Dokument & lagar (2 457 träffar)

Skriftlig fråga 2019/20:1113 av Lotta Finstorp (M)

Fråga 2019/20:1113 Stöd till kulturarbetare med anledning av coronaviruset av Lotta Finstorp M till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Redan sedan tidigare finns en stor social otrygghet inom de kulturella och kreativa näringarna. Detta inte minst på grund av svårigheterna att få en sjukpenninggrundande inkomst

Inlämnad: 2020-03-20 Svarsdatum: 2020-04-01 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:1113 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1107 av Yasmine Posio (V)

Fråga 2019/20:1107 Bistånd till flyktingläger av Yasmine Posio V till Statsrådet Peter Eriksson MP Alla påverkas vi mer eller mindre av coronavirusets spridning. Dessvärre kommer de som redan har det svårast att drabbas hårdast, då de inte har möjlighet att värja sig genom god hygien och avstånd till andra människor.

Inlämnad: 2020-03-18 Svarsdatum: 2020-03-25 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:1107 av Yasmine Posio (V) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1073 av Angelika Bengtsson (SD)

Fråga 2019/20:1073 Gribshunden i Ronneby av Angelika Bengtsson SD till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Utanför Ronneby i Blekinges skärgård ligger ett vrak på 10 meters djup som daterats till 1495. Vraket upptäcktes första gången omkring år 1970, men förmodligen har lokalbefolkningen känt till att det legat

Inlämnad: 2020-03-10 Svarsdatum: 2020-03-18 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:1073 av Angelika Bengtsson (SD) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1070 av Lars Mejern Larsson (S)

Fråga 2019/20:1070 Tidningsbranschens ekonomiska kris av Lars Mejern Larsson S till Finansminister Magdalena Andersson S I juni 2018 beslutade regeringen om ett förtydligat producentansvar för förpackningar och tidningar i en förordning om införandet av hushållsnära insamling. Det innebär ett fullt utbyggt system för

Inlämnad: 2020-03-09 Svarsdatum: 2020-03-18 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:1070 av Lars Mejern Larsson (S) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2019/20:378 av Ludvig Aspling (SD)

Interpellation 2019/20:378 Sveriges och EU:s bistånd till Iran av Ludvig Aspling SD till Statsrådet Peter Eriksson MP Den 23 augusti 2018 antog EU-kommissionen den första delen av ett treårigt stödprogram till Iran. Syftet med programmet är att stödja projekt som främjar ekonomisk och social hållbarhet, inklusive stöd

Inlämnad: 2020-03-06 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Interpellation 2019/20:378 av Ludvig Aspling (SD) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1049 av Roland Utbult (KD)

Fråga 2019/20:1049 Blåsarsymfonikernas förutsättningar av Roland Utbult KD till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Stockholms Läns Blåsarsymfoniker har uppdraget att driva regional musikverksamhet. Uppdraget medfinansieras av staten genom ett årligt ekonomiskt stöd från Kulturrådet inom ramen för stödet till

Inlämnad: 2020-03-05 Svarsdatum: 2020-03-18 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:1049 av Roland Utbult (KD) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1038 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Fråga 2019/20:1038 Bevarande av Ågestaverket av Mattias Bäckström Johansson SD till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Ågestaverket i Farsta i Stockholm är Sveriges första moderna kärnkraftverk. Verket var en provanläggning som banade väg för atomåldern och användes för att producera fjärrvärme och elektricitet.

Inlämnad: 2020-03-03 Svarsdatum: 2020-03-11 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:1038 av Mattias Bäckström Johansson (SD) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1031 av Lotta Finstorp (M)

Fråga 2019/20:1031 Villkor för kulturarbetare av Lotta Finstorp M till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP I mars 2018 överlämnades utredningen Konstnär oavsett villkor SOU 2018:23 till regeringen. Ett stort antal remissinstanser har yttrat sig. Sista dag att svara på remissen var den 31 augusti 2018, det vill

Inlämnad: 2020-03-02 Svarsdatum: 2020-03-11 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:1031 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 101 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1027 av Yasmine Posio (V)

Fråga 2019/20:1027 Humanitärt bistånd till nordöstra Syrien av Yasmine Posio V till Statsrådet Peter Eriksson MP Kriget i Syrien har pågått sedan mars 2011, då demonstrationer för ökad demokrati och mot den syriska regimen brutalt slogs ned. Kriget har skördat många liv och drivit 6,7 miljoner människor på flykt, enligt

Inlämnad: 2020-02-28 Svarsdatum: 2020-03-11 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:1027 av Yasmine Posio (V) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:995 av Lars Beckman (M)

Fråga 2019/20:995 Rättvis fördelning av ekonomiskt stöd till flickor och pojkar som utövar idrott av Lars Beckman M till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP I Riksidrottsförbundets jämställdhetsplan finns tydligt angett att flickor och pojkar ska ha samma möjligheter att idrotta. Men vem ställer krav på kommunerna

Inlämnad: 2020-02-20 Svarsdatum: 2020-03-04 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:995 av Lars Beckman (M) (pdf, 89 kB)

Interpellation 2019/20:348 av Aron Emilsson (SD)

Interpellation 2019/20:348 Sveriges arkivpolitik av Aron Emilsson SD till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP I Arkivutredningens betänkande som nyligen presenterades slås det fast att bristen på resurser inom det samlade arkivväsendet är ett större problem än både organisation och lagstiftning på arkivområdet.

Inlämnad: 2020-02-19 Svarsdatum: 2020-03-10 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Interpellation 2019/20:348 av Aron Emilsson (SD) (pdf, 89 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Sveriges arkivpolitik

Skriftlig fråga 2019/20:993 av Lars Mejern Larsson (S)

Fråga 2019/20:993 Nationellt bibliotekskort av Lars Mejern Larsson S till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP För ett par veckor sedan var jag på stadsbiblioteket i Karlstad och deltog i ett samtal om framtidens bibliotek tillsammans med bibliotekschef Åsa Hansen och kultur- och fritidsnämndens förste vice ordförande

Inlämnad: 2020-02-19 Svarsdatum: 2020-02-26 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:993 av Lars Mejern Larsson (S) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:967 av Anders Österberg (S)

Fråga 2019/20:967 Kränkningar av mänskliga rättigheter i Etiopien av Anders Österberg S till Utrikesminister Ann Linde S De flesta förstår att en övergång från diktatur mot demokrati ofta är en svår process. Demokrati kan inte komma från en dag till en annan. Det är något som måste växa fram. Den transformering som pågår

Inlämnad: 2020-02-17 Svarsdatum: 2020-02-26 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:967 av Anders Österberg (S) (pdf, 104 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:964 av Matheus Enholm (SD)

Fråga 2019/20:964 Mediepluralism av Matheus Enholm SD till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Public service-bolaget SVT gynnas i viss mån på bekostnad av privat drivna lokala nyhetsredaktioner. Om SVT i kraft av sin storhet väljer att publicera nyheter man funnit på till exempel lokala tidningars hemsidor medför

Inlämnad: 2020-02-14 Svarsdatum: 2020-02-26 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:964 av Matheus Enholm (SD) (pdf, 85 kB)

Interpellation 2019/20:338 av Lars Adaktusson (KD)

Interpellation 2019/20:338 Villkorat bistånd till fler länder av Lars Adaktusson KD till Statsrådet Peter Eriksson MP De försämrade förutsättningarna för demokrati och mänskliga rättigheter i Tanzania gör att regeringen minskar Sveriges bistånd till landet med en fjärdedel, från 800 miljoner kronor till 600 miljoner kronor

Inlämnad: 2020-02-13 Svarsdatum: 2020-03-10 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Interpellation 2019/20:338 av Lars Adaktusson (KD) (pdf, 90 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Villkorat bistånd till fler länder

Skriftlig fråga 2019/20:942 av Magdalena Schröder (M)

Fråga 2019/20:942 Granskning och revision av bistånd av Magdalena Schröder M till Statsrådet Peter Eriksson MP Det har i medier rapporterats om ytterligare en korruptionsskandal inom biståndet. Det handlar om 250 miljoner kronor till ett internationellt klimatbiståndsprojekt i Kenya. Kenyas riksrevisor har konstaterat

Inlämnad: 2020-02-11 Svarsdatum: 2020-02-19 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:942 av Magdalena Schröder (M) (pdf, 86 kB)

Interpellation 2019/20:320 av Saila Quicklund (M)

Interpellation 2019/20:320 Statens idrottspolitiska mål av Saila Quicklund M till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP År 2017 lämnade jag som ordförande för kulturutskottets utvärderingsgrupp över utvärderingen av statens idrottspolitiska mål. Staten ger årligen över 2 miljarder kronor i stöd till idrotten för

Inlämnad: 2020-02-07 Svarsdatum: 2020-02-20 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Interpellation 2019/20:320 av Saila Quicklund (M) (pdf, 90 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Statens idrottspolitiska mål

Interpellation 2019/20:319 av Ludvig Aspling (SD)

Interpellation 2019/20:319 Demokratioffensiven av Ludvig Aspling SD till Statsrådet Peter Eriksson MP Demokratibiståndet visar magra resultat. Om syftet med januaripartiernas demokratioffensiv varit en omstart, en analys av tidigare misslyckanden och nya metoder hade vi stått bakom den. Tyvärr ser det ut att handla om

Inlämnad: 2020-02-07 Svarsdatum: 2020-02-20 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Interpellation 2019/20:319 av Ludvig Aspling (SD) (pdf, 89 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Demokratioffensiven

Skriftlig fråga 2019/20:931 av Magdalena Schröder (M)

Fråga 2019/20:931 Unrwas skolmaterial av Magdalena Schröder M till Statsrådet Peter Eriksson MP I riksdagens frågestund den 30 januari fick biståndsminister Peter Eriksson en fråga om svenskt stöd till Unrwa samt om Unrwas omdiskuterade skolmaterial som anklagas för att både innehålla kartor där staten Israel är utraderad

Inlämnad: 2020-02-10 Svarsdatum: 2020-02-19 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:931 av Magdalena Schröder (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:907 av Marcus Jonsson (KD)

Fråga 2019/20:907 Motverkande av antisemitism samt främjande av judiskt liv av Marcus Jonsson KD till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP När Förintelsens dödsläger öppnades för omvärlden var det många som samtidigt antog att dörren till antisemitismen stängdes. Tyvärr ser vi nu, 75 år senare, hur judehatet är

Inlämnad: 2020-02-06 Svarsdatum: 2020-02-19 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:907 av Marcus Jonsson (KD) (pdf, 90 kB)