Dokument & lagar (13 träffar)

Interpellation 2007/08:574 av Wahlén, Gunilla (v)

den 9 april Interpellation 2007/08:574 Svenska soldaters bevittnande av tortyr av Gunilla Wahlén v till försvarsminister Sten Tolgfors m Genom SVT:s Uppdrag gransknings reportage har vi fått veta att svenska soldater bevittnade hur franska soldater utsatte en man för tortyr vid ett förhör under Operation Artemis

Inlämnad: 2008-04-09 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Svenska soldaters bevittnande av tortyr

Skriftlig fråga 2007/08:633 av Andersson, Ulla (v)

den 24 januari Fråga 2007/08:633 Rätten för levande fäbodar att överklaga beslut om ersättning av Ulla Andersson v till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Levande fäbodar är ett kulturhistoriskt arv som vi måste försöka bevara. De har än i dag en stor betydelse, dels för att förstå hur många tidigare levde, dels

Inlämnad: 2008-01-24 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:619 av Andersson, Ulla (v)

den 24 januari Fråga 2007/08:619 Ersättning till fäbodar för rivna djur av Ulla Andersson v till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Levande fäbodar är ett kulturhistoriskt arv som vi måste försöka bevara. De har än i dag en stor betydelse, dels för att förstå hur många tidigare levde, dels för att möjliggöra

Inlämnad: 2008-01-24 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:583 av Olsson, Lena (v)

den 11 januari Fråga 2007/08:583 Fyrverkerier av Lena Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m Fyrverkerier kan vara till glädje för många, men leder också till en rad negativa konsekvenser. Det förekommer varje år ett stort antal olyckor och bränder. Det handlar också om spridande av giftiga ämnen i naturen

Inlämnad: 2008-01-11 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:581 av Johansson, Wiwi-Anne (v)

den 10 januari Fråga 2007/08:581 Exportbidrag för levande djur av Wiwi-Anne Johansson v till jordbruksminister Eskil Erlandsson c EU ger ekonomiskt stöd för export av kött till länder utanför EU. En del av köttexporten består av levande djur. Exportbidraget till djurtransporter leder till ökad export till länder

Inlämnad: 2008-01-10 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Interpellation 2007/08:287 av Johnson, Jacob (v)

den 19 december Interpellation 2007/08:287 Fusk med kött i butiker av Jacob Johnson v till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Jordbruksministern svarade nyligen på min skriftliga fråga om vad ministern avser att göra för att tillsynen av livsmedelshanteringen i butikerna ska bli bättre. Svaret löd att ministern

Inlämnad: 2007-12-19 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Fusk med kött i butiker

Skriftlig fråga 2007/08:432 av Johnson, Jacob (v)

den 7 december Fråga 2007/08:432 Fusket med köttet i butikerna av Jacob Johnson v till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Den 5 december visade programmet Uppdrag granskning ett reportage som avslöjade hur fyra stora Icabutiker malt ned gammalt kött till köttfärs eller packat om det och sålt det på nytt. Problemet

Inlämnad: 2007-12-07 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:361 av Linde, Hans (v)

den 28 november Fråga 2007/08:361 Svensk position inför mötet om klusterbomber i Wien av Hans Linde v till försvarsminister Sten Tolgfors m I februari i år antogs vid en regeringskonferens i Oslo ett avtal som utgör första steget mot ett förbud mot klustervapen som orsakar oacceptabel skada på civilpersoner senast

Inlämnad: 2007-11-28 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:355 av Linde, Hans (v)

den 27 november Fråga 2007/08:355 Tortyr i Afghanistan av Hans Linde v till försvarsminister Sten Tolgfors m För en dryg vecka sedan presenterade Amnesty International en ny rapport som beskriver hur den internationella Isafstyrkan överlämnar fångar till de afghanska myndigheterna där de utsätts för tortyr detta

Inlämnad: 2007-11-27 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Interpellation 2007/08:80 av Johnson, Jacob (v)

den 25 oktober Interpellation 2007/08:80 Ekologisk produktion av livsmedel av Jacob Johnson v till jordbruksminister Eskil Erlandsson c I regeringens budgetproposition tas tidigare öronmärkta medel för ekologisk produktion bort. De 13 miljoner kronor som tidigare använts till försök och utveckling av ekologisk

Inlämnad: 2007-10-25 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ekologisk produktion av livsmedel

Interpellation 2007/08:79 av Johnson, Jacob (v)

den 25 oktober Interpellation 2007/08:79 Hälsokontrollen av EU:s jordbrukspolitik av Jacob Johnson v till jordbruksminister Eskil Erlandsson c EU:s jordbrukspolitik karakteriseras av mycket stora subventioner motsvarande ca 50 procent av EU:s kostnadsbudget. Enligt plan har en så kallad hälsoöversyn av jordbrukspolitiken

Inlämnad: 2007-10-25 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Hälsokontrollen av EU:s jordbrukspolitik

Interpellation 2007/08:9 av Wahlén, Gunilla (v)

den 19 september Interpellation 2007/08:9 HBT-personer och utlandstjänst av Gunilla Wahlén v till försvarsminister Sten Tolgfors m Enligt organisationen HoF, Homobi- och transpersoner i Försvaret, drar sig HBT-personer i det svenska försvaret för att göra utlandstjänst. Orsaken till detta är de fördomar och det

Inlämnad: 2007-09-19 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: HBT-personer och utlandstjänst

Interpellation 2007/08:8 av Wahlén, Gunilla (v)

den 19 september Interpellation 2007/08:8 Brister i förberedelserna till Nordic Battle Group av Gunilla Wahlén v till försvarsminister Sten Tolgfors m I Värnpliktsrådets rapport NBG Fyra månader kvar riktas kritik mot de svenska förberedelserna kring Nordic Battle Group. Rapporten pekar bland annat på allvarliga

Inlämnad: 2007-09-19 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Brister i förberedelserna till Nordic Battle Group