Dokument & lagar (19 träffar)

Skriftlig fråga 2007/08:1590 av Bengtsson, Finn (m)

den 28 augusti Fråga 2007/08:1590 Fiskevård för enskilda vattenägare av Finn Bengtsson m till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Många av landets vattenägare är mycket engagerade i både natur, vatten och fiskevård. Inte minst kan man oftast på ett konstruktivt sätt bidra med att hålla natur- och fiskevården på

Inlämnad: 2008-08-28 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1458 av Johnsson, Jeppe (m)

den 7 juli Fråga 2007/08:1458 Ammunitionen i Östersjön av Jeppe Johnsson m till miljöminister Andreas Carlgren c På Östersjöns botten finns mycket vapen och ammunition som dumpades vid andra världskrigets slut. En del av denna ammunition innehåller olika typer av kemiska stridsmedel av vilka särskilt senapsgas

Inlämnad: 2008-07-07 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1317 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 10 juni Fråga 2007/08:1317 Tjänstehundar och privata uppfödare av Marietta de Pourbaix-Lundin m till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Jag har tidigare frågat om regeringen kommer att lägga fram något förslag med anledning av tjänstehundsutredningen Hundgöra hundar som gör nytta som kom 2005. Svaret att

Inlämnad: 2008-06-10 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1257 av Ericson, Jan (m)

den 23 maj Fråga 2007/08:1257 Djurskyddslagstiftningen av Jan Ericson m till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Den svenska djurskyddslagstiftningen är en modern lagstiftning, men skapar problem och oklarheter vid tillämpningen. I ett uppmärksammat ärende i Sjuhärad rörande hästhållning har en hästägare överklagat

Inlämnad: 2008-05-23 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1207 av Malmberg, Betty (m)

den 13 maj Fråga 2007/08:1207 Agronomutbildningens anpassning till Bolognasystemet av Betty Malmberg m till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Bolognaprocessen är ett europeiskt samarbete kring högre utbildning som i dag omfattar 45 länder. Tanken är att de högre utbildningarna ska harmoniseras och bli jämförbara

Inlämnad: 2008-05-13 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1205 av Johnsson, Jeppe (m)

den 13 maj Fråga 2007/08:1205 Sälarnas inverkan på torsken av Jeppe Johnsson m till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Torsken är en art som för närvarande anses hotad. Torskförekomsten i Östersjön beror inte bara på hur stort fisketrycket är. Av stor betydelse är även syrehalt, salthalt, skarpsill, skarv och

Inlämnad: 2008-05-13 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1179 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 7 maj Fråga 2007/08:1179 Hundavel av Marietta de Pourbaix-Lundin m till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Hundgöra hundar som gör nytta är namnet på tjänstehundsutredningen som kom 2005. Den tar bland annat upp frågan om hur aveln av tjänstehundar ska säkras för framtiden. Det har snart gått tre år och inget

Inlämnad: 2008-05-07 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1094 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 15 april Fråga 2007/08:1094 Det fria handredskapsfisket och äganderätten av Marietta de Pourbaix-Lundin m till jordbruksminister Eskil Erlandsson c År 1985 ändrades fiskelagen och det blev då bland annat möjligt med fritt handredskapsfiske. Denna ändring har medfört att skärgårdsbor får bevittna hur fiskeguider

Inlämnad: 2008-04-15 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1039 av Widegren, Cecilia (m)

den 4 april Fråga 2007/08:1039 Lika konkurrensvillkor för grannländer av Cecilia Widegren m till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Beklagligt nog har Finland efter EU-inträdet fått fortsätta att nationellt subventionera det finska jordbruket och därmed landsbygdsutvecklingen. Att Finland vid EU-inträdet beviljades

Inlämnad: 2008-04-04 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:729 av Appelros, Staffan (m)

den 7 februari Fråga 2007/08:729 Tydligare märkning av livsmedel av Staffan Appelros m till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Det behövs ett förtydligande vad gäller märkning på produkter som innehåller artificiellt socker. För oss konsumenter kan de sockerfria märkningarna se likadana ut men läser man på Livsmedelsverkets

Inlämnad: 2008-02-07 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:698 av Appelros, Staffan (m)

den 1 februari Fråga 2007/08:698 Begränsning av sötningsmedlet sukralos av Staffan Appelros m till miljöminister Andreas Carlgren c Naturvårdverket har gjort en kartläggning av sötningsmedlet sukralos och hur det släpps ut i våra sjöar och vattendrag. Sukralos finns i många produkter, bland annat i Coca-cola light

Inlämnad: 2008-02-01 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:691 av Jernbeck, Isabella (m)

den 1 februari Fråga 2007/08:691 Överfisket i våra hav av Isabella Jernbeck m till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Läget för torsken i haven runt omkring Sverige är ytterst allvarligt. I flera år har forskarna larmat om att torsken är på väg att försvinna. På västkusten upptäckte man år 2000 att torsken i

Inlämnad: 2008-02-01 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:409 av Rådhström, Jan-Evert (m)

den 4 december Fråga 2007/08:409 Lokalisering av huvudkontor och ledning för krismyndighet av Jan-Evert Rådhström m till försvarsminister Sten Tolgfors m I betänkandet Alltid redo SOU 2007:31 som publicerades den 7 maj föreslås att Räddningsverket, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar

Inlämnad: 2007-12-04 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:400 av Widegren, Cecilia (m)

den 30 november Fråga 2007/08:400 Minskat krångel för livsmedelsexport av Cecilia Widegren m till statsrådet Ewa Björling m Sverige har en jordbruks- och livsmedelsbransch som tar fram livsmedel med bra kvalitet och liten risk för sjukdomar. I spåren av fågelinfluensa och andra sjukdomar har den svenska kvaliteten

Inlämnad: 2007-11-30 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:337 av Malmberg, Betty (m)

den 23 november Fråga 2007/08:337 Hållbarhetsmärkning av kött av Betty Malmberg m till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Som konsument vill jag ha mycket och god information om den vara jag står i begrepp att köpa. Datummärkning är en självklarhet och ursprungsmärkning ger mig möjlighet att stödja till exempel

Inlämnad: 2007-11-23 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:325 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 22 november Fråga 2007/08:325 Hundsmuggling av Marietta de Pourbaix-Lundin m till justitieminister Beatrice Ask m Enligt uppgifter i medierna har de anmälda fallen av hundsmuggling ökat med 30 procent sedan förra året. Valparna säljs via Internet till kunder som luras med falska papper och intyg. Tullverket

Inlämnad: 2007-11-22 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:240 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 8 november Fråga 2007/08:240 IVPA-verksamheten av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Sten Tolgfors m IVPA-verksamheten i väntan på ambulans är en mycket viktig del i tryggheten och säkerheten, särskilt på landsbygden och i glesbygden. Många deltidskårer i mitt hemlän Dalarna svarar för IVPA-verksamhet,

Inlämnad: 2007-11-08 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:183 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 30 oktober Fråga 2007/08:183 Kattansvarsutredning av Marietta de Pourbaix-Lundin m till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Kattens status är generellt sett mycket låg i vårt samhälle. Det finns inga krav på obligatorisk identitetsmärkning av katter. Lagstiftningsmässigt så berörs katter bland annat i djurskyddslagen,

Inlämnad: 2007-10-30 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:15 av Wallmark, Hans (m)

den 25 september Fråga 2007/08:15 Fiskets villkor och gasledningen av Hans Wallmark m till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Diskussionen om en eventuell gasledning i Östersjön mellan Ryssland och Tyskland fortsätter. Någon formell ansökan är fortfarande inte inlämnad och därför har självklart inte en tillståndsgivande

Inlämnad: 2007-09-25 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)