Dokument & lagar (173 träffar)

Skriftlig fråga 2007/08:733 av Sonidsson, Eva (s)

den 7 februari Fråga 2007/08:733 Försvarsmaktens förändrade inställning till SEP av Eva Sonidsson s till försvarsminister Sten Tolgfors m Hägglunds har fått besked från Försvarsmakten att de tidigare planerade 60 fordonen inte kommer att beställas. SEP är ett multifunktionellt koncept som skulle ersätta dagens

Inlämnad: 2008-02-07 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:729 av Appelros, Staffan (m)

den 7 februari Fråga 2007/08:729 Tydligare märkning av livsmedel av Staffan Appelros m till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Det behövs ett förtydligande vad gäller märkning på produkter som innehåller artificiellt socker. För oss konsumenter kan de sockerfria märkningarna se likadana ut men läser man på Livsmedelsverkets

Inlämnad: 2008-02-07 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:721 av Hägg, Carina (s)

den 7 februari Fråga 2007/08:721 Sveriges diskriminering av samiska kvinnor av Carina Hägg s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Samerna tillhör de befolkningsgrupper som räknas som ursprungsbefolkning enligt ILO-konventionen, men Sverige har inte ratificerat konventionen. I rennäringslagen

Inlämnad: 2008-02-07 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Interpellation 2007/08:379 av Stenberg, Maria (s)

den 6 februari Interpellation 2007/08:379 Internationell militär test- och övningsverksamhet av Maria Stenberg s till försvarsminister Sten Tolgfors m I samband med försvarsbeslutet 2004 och nedläggningen av regementet K 4 i Arvidsjaur beslutades det att utvecklingen av ett civilt test- och övningscentrum CTÖ

Inlämnad: 2008-02-06 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:707 av Tysklind, Lars (fp)

den 5 februari Fråga 2007/08:707 Samförvaltningsinitiativet i norra Bohuslän av Lars Tysklind fp till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Den 25 januari hade jag förmånen att få ta del av en redovisning av resultatet från pilotprojektet med samförvaltning av fisket i norra Bohuslän. Man kan konstatera att arbetet

Inlämnad: 2008-02-05 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:699 av Larsson, Nina (fp)

den 1 februari Fråga 2007/08:699 Samordning av bårar för civila och militära ambulanstransporter av Nina Larsson fp till försvarsminister Sten Tolgfors m Svenska nationella ambulansflyget SNAM evakuerade med flygtransporter svenskar efter tsunamin i Sydostasien och kriget i Libanon sommaren 2006. SNAM påbörjades

Inlämnad: 2008-02-01 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:698 av Appelros, Staffan (m)

den 1 februari Fråga 2007/08:698 Begränsning av sötningsmedlet sukralos av Staffan Appelros m till miljöminister Andreas Carlgren c Naturvårdverket har gjort en kartläggning av sötningsmedlet sukralos och hur det släpps ut i våra sjöar och vattendrag. Sukralos finns i många produkter, bland annat i Coca-cola light

Inlämnad: 2008-02-01 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:691 av Jernbeck, Isabella (m)

den 1 februari Fråga 2007/08:691 Överfisket i våra hav av Isabella Jernbeck m till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Läget för torsken i haven runt omkring Sverige är ytterst allvarligt. I flera år har forskarna larmat om att torsken är på väg att försvinna. På västkusten upptäckte man år 2000 att torsken i

Inlämnad: 2008-02-01 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:688 av Widman, Allan (fp)

den 1 februari Fråga 2007/08:688 Ett och samma ledningssystem för fler av EU:s stridsgrupper av Allan Widman fp till försvarsminister Sten Tolgfors m Att utveckla och organisera multinationella stridsgrupper har visat sig dyrare och mer tidsödande än vad både Nato:s och EU:s medlemsländer förutsåg när de initierade

Inlämnad: 2008-02-01 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Interpellation 2007/08:354 av Ericson, Gunvor G (mp)

den 30 januari Interpellation 2007/08:354 Moratorium för sukralos av Gunvor G Ericson mp till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Med ökningen av fetma och diabetes byts vanligt socker i många livsmedel ut mot artificiella kemiska sötningsmedel, till exempel aspartam och cyklamat. Ett sådant sötningsmedel är sukralos,

Inlämnad: 2008-01-30 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:672 av Widman, Allan (fp)

den 30 januari Fråga 2007/08:672 ISAF-möte på regeringschefsnivå av Allan Widman fp till statsminister Fredrik Reinfeldt m Våren 2008 planeras ett möte på regeringschefsnivå för de stater som bidrar med trupp till operationen ISAF i Afghanistan. Detta är ett verkligt tillfälle för Sverige att få information om

Inlämnad: 2008-01-30 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:633 av Andersson, Ulla (v)

den 24 januari Fråga 2007/08:633 Rätten för levande fäbodar att överklaga beslut om ersättning av Ulla Andersson v till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Levande fäbodar är ett kulturhistoriskt arv som vi måste försöka bevara. De har än i dag en stor betydelse, dels för att förstå hur många tidigare levde, dels

Inlämnad: 2008-01-24 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:619 av Andersson, Ulla (v)

den 24 januari Fråga 2007/08:619 Ersättning till fäbodar för rivna djur av Ulla Andersson v till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Levande fäbodar är ett kulturhistoriskt arv som vi måste försöka bevara. De har än i dag en stor betydelse, dels för att förstå hur många tidigare levde, dels för att möjliggöra

Inlämnad: 2008-01-24 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Interpellation 2007/08:327 av Rådberg, Peter (mp)

den 22 januari Interpellation 2007/08:327 Anskaffning av försvarsmateriel av Peter Rådberg mp till försvarsminister Sten Tolgfors m I vårbudgeten 2007 för utgiftsområde 6 Försvar lade regeringen ett förslag avseende ombyggnad av JAS 39 Gripen-plan. I tilläggsbudgeten skriver man att regeringen har övervägt vilka

Inlämnad: 2008-01-22 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Interpellation 2007/08:324 av Lindholm, Jan (mp)

den 21 januari Interpellation 2007/08:324 Användandet av fyrverkeripjäser av Jan Lindholm mp till försvarsminister Sten Tolgfors m Årets nyårsfirande visar att det behövs en kraftfull reglering av användandet av pyroteknik för nöjesändamål. Varje år kommer ett antal människor till skada och egendomsskadorna som

Inlämnad: 2008-01-21 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Användandet av fyrverkeripjäser

Skriftlig fråga 2007/08:602 av Jeppsson, Peter (s)

den 18 januari Fråga 2007/08:602 Ekonomikontoret i Karlskrona av Peter Jeppsson s till försvarsminister Sten Tolgfors m Den tidigare regeringen beslutade att omlokalisera verksamhet inom FM Log rörande bland annat ekonomikontoret i Karlskrona. Som en effekt av förra försvarsbeslutet skulle 55 tjänster föras till

Inlämnad: 2008-01-18 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:583 av Olsson, Lena (v)

den 11 januari Fråga 2007/08:583 Fyrverkerier av Lena Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m Fyrverkerier kan vara till glädje för många, men leder också till en rad negativa konsekvenser. Det förekommer varje år ett stort antal olyckor och bränder. Det handlar också om spridande av giftiga ämnen i naturen

Inlämnad: 2008-01-11 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:581 av Johansson, Wiwi-Anne (v)

den 10 januari Fråga 2007/08:581 Exportbidrag för levande djur av Wiwi-Anne Johansson v till jordbruksminister Eskil Erlandsson c EU ger ekonomiskt stöd för export av kött till länder utanför EU. En del av köttexporten består av levande djur. Exportbidraget till djurtransporter leder till ökad export till länder

Inlämnad: 2008-01-10 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:576 av Davidson, Inger (kd)

den 10 januari Fråga 2007/08:576 Översyn av lagstiftningen kring fyrverkerier av Inger Davidson kd till försvarsminister Sten Tolgfors m Varje år skadas ca 300 människor av fyrverkeripjäser med avsprängda fingrar, hörsel- och synskador som följd. Många är under 18 år. Årets nyårshelg var stökigare än vanligt vad

Inlämnad: 2008-01-10 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Interpellation 2007/08:303 av Bråkenhielm, Catharina (s)

den 4 januari Interpellation 2007/08:303 Skärpt lagstiftning om fyrverkeriartiklar av Catharina Bråkenhielm s till justitieminister Beatrice Ask m Inför årsskiftet 2000/01 infördes ett förbud mot smällare, vilket innebar att fyrverkeriartiklar med knall som främsta effekt inte får säljas eller användas för konsumentbruk.

Inlämnad: 2008-01-03 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Skärpt lagstiftning om fyrverkeriartiklar