Dokument & lagar (18 träffar)

Skriftlig fråga 2007/08:1425 av Holma, Siv (v)

den 26 juni Fråga 2007/08:1425 Den nordiska kulturbudgeten av Siv Holma v till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Nordiska ministerrådet har beslutat om en omorganisation av Nordiska rådet. I samband med detta utlovades bland annat att det inte skulle bli några neddragningar av kulturbudgeten utan mer fria

Inlämnad: 2008-06-26 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1236 av Holma, Siv (v)

den 21 maj Fråga 2007/08:1236 Bildkonstnärernas avtal av Siv Holma v till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m I en översyn av utställningsersättningen som gjordes av Konstnärsnämnden 2007 konstaterades att denna ersättningsform har stora brister. Ett nytt avtal som KRO och organisationerna förhandlade fram

Inlämnad: 2008-05-21 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Interpellation 2007/08:750 av Holma, Siv (v)

den 13 maj Interpellation 2007/08:750 Kultur tillgänglig för teckenspråkiga av Siv Holma v till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Utbud och service för teckenspråkiga är starkt begränsade inom alla kulturområden, stundom rent av obefintliga. Teckenspråk är inte i första hand ett hjälpmedel för att kommunicera

Inlämnad: 2008-05-13 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kultur tillgänglig för teckenspråkiga

Interpellation 2007/08:700 av Holma, Siv (v)

den 13 maj Interpellation 2007/08:700 Genus på museer av Siv Holma v till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m I juni 2001 tillsatte den dåvarande kulturministern en arbetsgrupp med uppdrag att utarbeta förslag till hur genusperspektivet kan få större genomslagskraft i museernas verksamhet. Gruppen fick också

Inlämnad: 2008-05-13 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Genus på museer

Interpellation 2007/08:574 av Wahlén, Gunilla (v)

den 9 april Interpellation 2007/08:574 Svenska soldaters bevittnande av tortyr av Gunilla Wahlén v till försvarsminister Sten Tolgfors m Genom SVT:s Uppdrag gransknings reportage har vi fått veta att svenska soldater bevittnade hur franska soldater utsatte en man för tortyr vid ett förhör under Operation Artemis

Inlämnad: 2008-04-09 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Svenska soldaters bevittnande av tortyr

Skriftlig fråga 2007/08:1055 av Engström, Marie (v)

den 9 april Fråga 2007/08:1055 Arbetsmarknadsvillkor för fria kulturarbetare av Marie Engström v till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Det är viktigt att ta ett helhetsgrepp på arbetsmarknadsvillkoren för fria kulturarbetare. Ofta råder obalans eftersom antalet kulturarbetare inom de flesta konstområden

Inlämnad: 2008-04-09 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Interpellation 2007/08:558 av Holma, Siv (v)

den 4 april Interpellation 2007/08:558 Villkoren för dem som arbetar inom den fria scenkonsten av Siv Holma v till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Inför valet 2006 utlovade den dåvarande oppositionen förbättringar för den fria scenkonsten. Men budgeten för 2007 innebar tvärtom en sänkning av anslaget,

Inlämnad: 2008-04-04 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Villkoren för dem som arbetar inom den fria scenkonsten

Interpellation 2007/08:473 av Holma, Siv (v)

den 6 mars Interpellation 2007/08:473 Mottagning av finska tv-sändningar i Norrbotten av Siv Holma v till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m När de analoga tv-sändningarna släcktes ned blev följden att stora delar av Norrbotten inte längre kan ta in finska tv-kanaler. Det upplevs som en stor kulturell förlust.

Inlämnad: 2008-03-06 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Mottagning av finska tv-sändningar i Norrbotten

Skriftlig fråga 2007/08:697 av Johnson, Jacob (v)

den 1 februari Fråga 2007/08:697 Statsbidraget till Uppsala stadsteater och andra av Jacob Johnson v till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Uppsala stadsteater har fått sänkt verksamhetsbidrag för 2008 med 1,26 miljoner. Teaterns ekonomichef säger att Statens kulturråd, efter information från departementet,

Inlämnad: 2008-02-01 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2007/08:597 av Berg, Marianne (v)

den 18 januari Fråga 2007/08:597 Tidskriften Mana av Marianne Berg v till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Det har framkommit i pressen att Statens kulturråd nekat den Malmöbaserade feministiska och antirasistiska kulturtidskriften Mana fortsatt ekonomiskt stöd något som den tidigare åtnjutit. Man har som

Inlämnad: 2008-01-18 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Interpellation 2007/08:317 av Holma, Siv (v)

den 17 januari Interpellation 2007/08:317 Stödet till tidskriften Mana av Siv Holma v till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Enligt de kulturpolitiska mål som fortfarande gäller för regeringens och riksdagens arbete ska kulturpolitiken tjäna till att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar

Inlämnad: 2008-01-17 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2007/08:583 av Olsson, Lena (v)

den 11 januari Fråga 2007/08:583 Fyrverkerier av Lena Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m Fyrverkerier kan vara till glädje för många, men leder också till en rad negativa konsekvenser. Det förekommer varje år ett stort antal olyckor och bränder. Det handlar också om spridande av giftiga ämnen i naturen

Inlämnad: 2008-01-11 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:361 av Linde, Hans (v)

den 28 november Fråga 2007/08:361 Svensk position inför mötet om klusterbomber i Wien av Hans Linde v till försvarsminister Sten Tolgfors m I februari i år antogs vid en regeringskonferens i Oslo ett avtal som utgör första steget mot ett förbud mot klustervapen som orsakar oacceptabel skada på civilpersoner senast

Inlämnad: 2007-11-28 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:355 av Linde, Hans (v)

den 27 november Fråga 2007/08:355 Tortyr i Afghanistan av Hans Linde v till försvarsminister Sten Tolgfors m För en dryg vecka sedan presenterade Amnesty International en ny rapport som beskriver hur den internationella Isafstyrkan överlämnar fångar till de afghanska myndigheterna där de utsätts för tortyr detta

Inlämnad: 2007-11-27 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:321 av Holma, Siv (v)

den 22 november Fråga 2007/08:321 Kulturutredningen och dansen av Siv Holma v till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Kommittén som ska utreda kulturpolitikens inriktning och arbetsformer har ett mycket brett uppdrag samtidigt som den består av ett fåtal kommittémedlemmar och den befintliga referensgruppen

Inlämnad: 2007-11-22 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2007/08:104 av Holma, Siv (v)

den 17 oktober Fråga 2007/08:104 Eric Sahlström Institutet av Siv Holma v till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Eric Sahlström Institutet AB, ESI, i Tobo i norra Uppland har sedan den 5 juni 1998 nationellt stöd bland annat för att främja folkmusiken och dess utveckling i hela dess bredd och dessutom genomföra

Inlämnad: 2007-10-17 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Interpellation 2007/08:9 av Wahlén, Gunilla (v)

den 19 september Interpellation 2007/08:9 HBT-personer och utlandstjänst av Gunilla Wahlén v till försvarsminister Sten Tolgfors m Enligt organisationen HoF, Homobi- och transpersoner i Försvaret, drar sig HBT-personer i det svenska försvaret för att göra utlandstjänst. Orsaken till detta är de fördomar och det

Inlämnad: 2007-09-19 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: HBT-personer och utlandstjänst

Interpellation 2007/08:8 av Wahlén, Gunilla (v)

den 19 september Interpellation 2007/08:8 Brister i förberedelserna till Nordic Battle Group av Gunilla Wahlén v till försvarsminister Sten Tolgfors m I Värnpliktsrådets rapport NBG Fyra månader kvar riktas kritik mot de svenska förberedelserna kring Nordic Battle Group. Rapporten pekar bland annat på allvarliga

Inlämnad: 2007-09-19 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Brister i förberedelserna till Nordic Battle Group