Dokument & lagar (19 träffar)

Interpellation 2007/08:666 av Olsson, Lena (v)

den 9 maj Interpellation 2007/08:666 Drivmedelsfrågan på landsbygden av Lena Olsson v till näringsminister Maud Olofsson c Vi har nu fått information om drivmedelsfrågan på landsbygden. TV 8 hade ett långt inslag om frågan den 7 maj. Där säger bensinbolagen att de inte har något ansvar för de mackar som är nedläggningshotade

Inlämnad: 2008-05-09 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2007/08:647 av Andersson, Ulla (v)

den 7 maj Interpellation 2007/08:647 Biodiesel utan palmolja av Ulla Andersson v till miljöminister Andreas Carlgren c EU har satt som mål att hållbart framtagna biodrivmedel ska stå för 10 procent av transportbränslet år 2020. Frågan är hur ytterst tvivelaktiga biodrivmedel som till exempel palmolja kan undvikas

Inlämnad: 2008-05-07 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Biodiesel utan palmolja

Interpellation 2007/08:574 av Wahlén, Gunilla (v)

den 9 april Interpellation 2007/08:574 Svenska soldaters bevittnande av tortyr av Gunilla Wahlén v till försvarsminister Sten Tolgfors m Genom SVT:s Uppdrag gransknings reportage har vi fått veta att svenska soldater bevittnade hur franska soldater utsatte en man för tortyr vid ett förhör under Operation Artemis

Inlämnad: 2008-04-09 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Svenska soldaters bevittnande av tortyr

Interpellation 2007/08:508 av Andersson, Ulla (v)

den 13 mars Interpellation 2007/08:508 Småföretagens kreditmarknad av Ulla Andersson v till statsrådet Mats Odell kd De ca 70 fria sparbankerna i Sverige, som nästan uteslutande verkar på landsbygden, är särskiljande för att de finns och lever nära sin marknad. Besluten fattas lokalt av människor som känner sina

Inlämnad: 2008-03-13 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2007/08:500 av Andersson, Ulla (v)

den 12 mars Interpellation 2007/08:500 Fennoskankabeln av Ulla Andersson v till näringsminister Maud Olofsson c En sju mil lång elkabel ska dras från Forsmark till ett ställverk i Finnböle, Hedesunda. Kabeln påverkar såväl Uppland som Gästrikland. Fennoskan heter elkabeln och den går under vattnet från Finland och

Inlämnad: 2008-03-12 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Fennoskankabeln

Interpellation 2007/08:498 av Engström, Marie (v)

den 12 mars Interpellation 2007/08:498 Kreditgarantiföreningar av Marie Engström v till näringsminister Maud Olofsson c För att skapa en hållbar tillväxt och fler i arbete är tillgången till kapital för små och medelstora företag av central betydelse. Många gånger är behovet av externt kapital en av de främsta

Inlämnad: 2008-03-12 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kreditgarantiföreningar

Skriftlig fråga 2007/08:743 av Olsson, Lena (v)

den 11 februari Fråga 2007/08:743 Indragningar av tankställen på landsbygden av Lena Olsson v till näringsminister Maud Olofsson c Bensinbolagen aviserar att man måste lägga ned pumpstationer som inte är tillräckligt lönsamma delvis för att klara omställning till alternativa bränslen. Nu hotas ca 2 000 pumpstationer

Inlämnad: 2008-02-11 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:735 av Holma, Siv (v)

den 8 februari Fråga 2007/08:735 Konstnärerna och Småföretagarutredningen av Siv Holma v till näringsminister Maud Olofsson c Utredningen om trygghetssystem för företagare tillsattes 2006 under den förra regeringen och har senare fått tilläggsdirektiv i två omgångar. Utredningen ska enligt tilläggsdirektiv 2007:156

Inlämnad: 2008-02-08 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2007/08:373 av Engström, Marie (v)

den 1 februari Interpellation 2007/08:373 Kvinnors företagande av Marie Engström v till näringsminister Maud Olofsson c I regeringsförklaringen från hösten 2007 kan man läsa att regeringen vill satsa mer resurser på kvinnors företagande. I det arbetet har Nutek fått i uppdrag att redovisa hur statliga finansiella

Inlämnad: 2008-02-01 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kvinnors företagande

Interpellation 2007/08:309 av Persson, Kent (v)

den 14 januari Interpellation 2007/08:309 Ny generaldirektör i Affärsverket svenska kraftnät av Kent Persson v till näringsminister Maud Olofsson c Affärsverket svenska kraftnät står utan en ordinarie generaldirektör, detta samtidigt som svensk energipolitik genomgår stora förändringar. Här följer några exempel:

Inlämnad: 2008-01-14 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:583 av Olsson, Lena (v)

den 11 januari Fråga 2007/08:583 Fyrverkerier av Lena Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m Fyrverkerier kan vara till glädje för många, men leder också till en rad negativa konsekvenser. Det förekommer varje år ett stort antal olyckor och bränder. Det handlar också om spridande av giftiga ämnen i naturen

Inlämnad: 2008-01-11 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Interpellation 2007/08:285 av Andersson, Ulla (v)

den 17 december Interpellation 2007/08:285 Norrsundets Bruk av Ulla Andersson v till näringsminister Maud Olofsson c Stora Enso har beslutat att Norrsundets Bruk ska läggas ned. 325 personer förlorar sina jobb och årtionden av de anställdas arbete, kunnande, engagemang och slit verkar inte ha någon betydelse för

Inlämnad: 2007-12-17 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Norrsundets Bruk

Skriftlig fråga 2007/08:361 av Linde, Hans (v)

den 28 november Fråga 2007/08:361 Svensk position inför mötet om klusterbomber i Wien av Hans Linde v till försvarsminister Sten Tolgfors m I februari i år antogs vid en regeringskonferens i Oslo ett avtal som utgör första steget mot ett förbud mot klustervapen som orsakar oacceptabel skada på civilpersoner senast

Inlämnad: 2007-11-28 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:355 av Linde, Hans (v)

den 27 november Fråga 2007/08:355 Tortyr i Afghanistan av Hans Linde v till försvarsminister Sten Tolgfors m För en dryg vecka sedan presenterade Amnesty International en ny rapport som beskriver hur den internationella Isafstyrkan överlämnar fångar till de afghanska myndigheterna där de utsätts för tortyr detta

Inlämnad: 2007-11-27 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:324 av Johansson, Wiwi-Anne (v)

den 22 november Fråga 2007/08:324 Fossilgas från Norge av Wiwi-Anne Johansson v till näringsminister Maud Olofsson c En ny ledning för fossilgas till Sverige planeras. Ca 15 företag har kommit överens om förutsättningarna för att möjliggöra naturgasleveranser från Norge till bland annat Sverige. Nova Naturgas tillsammans

Inlämnad: 2007-11-22 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2007/08:166 av Engström, Marie (v)

den 15 november Interpellation 2007/08:166 Småföretag av Marie Engström v till näringsminister Maud Olofsson c Regeringen har i många sammanhang framhållit vikten av att underlätta för småföretag. Man har till exempel satt upp mål för minskning av företagens regelbörda med 25 procent till år 2010. Näringslivets

Inlämnad: 2007-11-15 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Småföretag

Interpellation 2007/08:128 av Andersson, Ulla (v)

den 8 november Interpellation 2007/08:128 Norrsundet vid Norrlandskusten av Ulla Andersson v till näringsminister Maud Olofsson c Samhället Norrsundet är en ort vid kusten i nordöstra delen av Gävle kommun. Under lång tid har hela samhället kretsat kring pappersbruket, den stora arbetsgivaren på orten. Bruket har

Inlämnad: 2007-11-08 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2007/08:9 av Wahlén, Gunilla (v)

den 19 september Interpellation 2007/08:9 HBT-personer och utlandstjänst av Gunilla Wahlén v till försvarsminister Sten Tolgfors m Enligt organisationen HoF, Homobi- och transpersoner i Försvaret, drar sig HBT-personer i det svenska försvaret för att göra utlandstjänst. Orsaken till detta är de fördomar och det

Inlämnad: 2007-09-19 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: HBT-personer och utlandstjänst

Interpellation 2007/08:8 av Wahlén, Gunilla (v)

den 19 september Interpellation 2007/08:8 Brister i förberedelserna till Nordic Battle Group av Gunilla Wahlén v till försvarsminister Sten Tolgfors m I Värnpliktsrådets rapport NBG Fyra månader kvar riktas kritik mot de svenska förberedelserna kring Nordic Battle Group. Rapporten pekar bland annat på allvarliga

Inlämnad: 2007-09-19 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Brister i förberedelserna till Nordic Battle Group