Dokument & lagar (9 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:1763 av Lindgren, Ulrik (kd)

den 5 juni Fråga 2005/06:1763 av Ulrik Lindgren kd till statsrådet Hans Karlsson s Bättre samordning mellan myndigheter Flera människor uppger att de ofta kommer i kläm mellan olika myndigheter. Ett aktuellt exempel finns i Dalarna. En person blev skadad på arbetet och fick ryggproblem och sjukskrevs. Strax därefter

Inlämnad: 2006-06-05 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1583 av Lindgren, Ulrik (kd)

den 11 maj Fråga 2005/06:1583 av Ulrik Lindgren kd till socialminister Berit Andnor s Möjligheter för barn med funktionshinder till kultur- och fritidsaktiviteter För några veckor sedan presenterade Barnombudsmannen en ny rapport som visade att många kommuner inte gör tillräckligt för att barn och unga med funktionshinder

Inlämnad: 2006-05-11 Besvarare: Berit Andnor (S)

Interpellation 2005/06:271 av Ullenhag, Erik (fp)

den 20 februari Interpellation 2005/06:271 av Erik Ullenhag fp till statsrådet Hans Karlsson s Dubbelt utanförskap för kvinnor med funktionshinder Socialstyrelsens lägesrapport om handikappomsorgen 2005 visar på en rad brister i svensk handikappolitik. I årets rapport har Socialstyrelsen för första gången gjort

Inlämnad: 2006-02-20 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Dubbelt utanförskap för kvinnor med funktionshinder

Skriftlig fråga 2005/06:1048 av Lindgren, Ulrik (kd)

den 20 februari Fråga 2005/06:1048 av Ulrik Lindgren kd till socialminister Berit Andnor s Funktionshindrade kvinnor Män får bostad och jobb, kvinnor färdtjänst och sjukersättning. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen som för första gången jämfört statistik från handikappomsorgen ur ett könsperspektiv. Socialstyrelsen

Inlämnad: 2006-02-20 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2005/06:666 av Löfstrand, Johan (s)

den 16 december Fråga 2005/06:666 av Johan Löfstrand s till statsrådet Hans Karlsson s Sjukskrivnas möjlighet att delta i föreningsliv och politik I Östergötland har flera personer hört av sig till både partidistriktet och enskilda riksdagsledamöter om sjukskrivnas rätt att delta i föreningsliv och politik. Försäkringskassan

Inlämnad: 2005-12-16 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:598 av Nordlander, Inger (s)

den 9 december Fråga 2005/06:598 av Inger Nordlander s till statsrådet Hans Karlsson s Den äldre arbetskraften Att få fler människor i arbete är kanske den största frågan de närmast kommande decennierna för samhället. Statistik visar att den produktiva arbetskraften i en nära framtid ska försörja alltfler. Färre

Inlämnad: 2005-12-09 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:543 av Lindgren, Ulrik (kd)

den 5 december Fråga 2005/06:543 av Ulrik Lindgren kd till statsrådet Hans Karlsson s Handikappade på arbetsmarknaden Den 1 januari 2005 infördes en särskild sjukförsäkring som innebar att arbetsgivaren måste betala 15 av de anställdas sjukpenning så länge de är sjukskrivna på heltid. Det har stimulerat till utsortering

Inlämnad: 2005-12-05 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:542 av Lindgren, Ulrik (kd)

den 5 december Fråga 2005/06:542 av Ulrik Lindgren kd till socialminister Berit Andnor s Handikapprörelsen Den 1 januari 2005 infördes en särskild sjukförsäkring som innebar att arbetsgivaren måste betala 15 av de anställdas sjukpenning så länge de är sjukskrivna på heltid. Det har stimulerat till utsortering av

Inlämnad: 2005-12-05 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:185 av Löfstrand, Johan (s)

den 20 oktober Fråga 2005/06:185 av Johan Löfstrand s till statsrådet Hans Karlsson s Ansvaret för beslutsfattare vid arbetsmiljöbrott Rättssäkerheten är viktig för alla medborgare. Därför är det viktigt att lagen är tydlig och att vi vet vem ansvar faller på. I Norrköpings tingsrätt blev den 4 oktober kommunstyrelsens

Inlämnad: 2005-10-20 Besvarare: Hans Karlsson (S)