Dokument & lagar (16 träffar)

Interpellation 2005/06:385 av Narti, Ana Maria (fp)

den 3 maj Interpellation 2005/06:385 av Ana Maria Narti fp till statsrådet Hans Karlsson s Utnyttjande av stöd från EU:s sociala fonder Syftet med EU:s sociala fonder ESF-medel är empowerment makt till de maktlösa. Medlen ska öppna nya möjligheter för grupper som annars har svårt att förbättra sin situation. Bland

Inlämnad: 2006-05-03 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Utnyttjande av stöd från EU:s sociala fonder

Interpellation 2005/06:379 av Winbäck, Christer (fp)

den 2 maj Interpellation 2005/06:379 av Christer Winbäck fp till statsrådet Hans Karlsson s Vuxenmobbning Jag väckte nyligen en skriftlig fråga till arbetslivsministern om vilka åtgärder han avser att vidta för att upprätta en handlingsplan mot vuxenmobbning eller på annat sätt stävja kränkande särbehandling. För

Inlämnad: 2006-05-02 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Vuxenmobbning

Interpellation 2005/06:376 av Damberg, Mikael (s)

den 2 maj Interpellation 2005/06:376 av Mikael Damberg s till statsrådet Hans Karlsson s Översyn av regelverket för a-kassan I början av år 2005 fick alla som bor i Nynäshamn chockbeskedet att Ericsson beslutat sig för att lägga ned sin fabrik i kommunen. Tillsammans med försvarsbantningarna innebar detta att vart

Inlämnad: 2006-05-02 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Översyn av regelverket för a-kassan

Interpellation 2005/06:277 av Erlandsson, Christer (s)

den 24 februari Interpellation 2005/06:277 av Christer Erlandsson s till statsrådet Hans Karlsson s Utvecklad trygghet Vi måste utveckla tryggheten i förändring för alla som i dag har en anställning och riskerar att bli arbetslösa vid strukturförändringar. Trygghet i en förändring är en viktig förutsättning för

Inlämnad: 2006-02-24 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Utvecklad trygghet

Interpellation 2005/06:274 av Marcelind, Ragnwi (kd)

den 22 februari Interpellation 2005/06:274 av Ragnwi Marcelind kd till statsrådet Ulrica Messing s Arbetsmarknaden och utvecklingen i Gävleborg Den 13 september 2004 var statsråden Ulrica Messing och Hans Karlsson i Gävleborg och presenterade ett åtgärdspaket för södra Norrlandskusten på temat ungdomar, utbildning

Inlämnad: 2006-02-22 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Arbetsmarknaden och utvecklingen i Gävleborg

Interpellation 2005/06:271 av Ullenhag, Erik (fp)

den 20 februari Interpellation 2005/06:271 av Erik Ullenhag fp till statsrådet Hans Karlsson s Dubbelt utanförskap för kvinnor med funktionshinder Socialstyrelsens lägesrapport om handikappomsorgen 2005 visar på en rad brister i svensk handikappolitik. I årets rapport har Socialstyrelsen för första gången gjort

Inlämnad: 2006-02-20 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Dubbelt utanförskap för kvinnor med funktionshinder

Interpellation 2005/06:264 av Westerberg, Per (m)

den 15 februari Interpellation 2005/06:264 av Förste vice talman Per Westerberg m till statsrådet Hans Karlsson s Sjukförsäkringen Måndagen den 6 februari fanns en artikel på DN debatt av bland annat den särskilde utredaren Anna Hedborg tidigare socialdemokratiskt statsråd och generaldirektören på försäkringskassan

Inlämnad: 2006-02-15 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Sjukförsäkringen

Interpellation 2005/06:261 av Darell, Linnéa (fp)

den 15 februari Interpellation 2005/06:261 av Linnéa Darell fp till statsrådet Hans Karlsson s Tillgång till rehabilitering Inget jobb ingen rehabilitering så lyder rubriken på ett reportage om en kvinna i Östergötland. Kvinnan i fråga blev sjukskriven för ryggproblem för några år sedan och var då arbetslös. Försäkringskassan

Inlämnad: 2006-02-15 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Tillgång till rehabilitering

Interpellation 2005/06:260 av Gerdin, Viviann (c)

den 14 februari Interpellation 2005/06:260 av Viviann Gerdin c till statsrådet Hans Karlsson s Gränspendlarnas rättigheter till ekonomisk trygghet Den höga arbetslösheten i Sverige har medfört att Ams skärpt kraven på de arbetslösa. Enligt en prejudicerande dom från kammarrätten ska arbetslösa nu tvingas att ta

Inlämnad: 2006-02-14 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Gränspendlarnas rättigheter till ekonomisk trygghet

Interpellation 2005/06:242 av Narti, Ana Maria (fp)

den 7 februari Interpellation 2005/06:242 av Ana Maria Narti fp till statsrådet Hans Karlsson s Patienternas rättssäkerhet De långa sjukskrivningarna blev under de senaste åren en riktigt farlig företeelse i Sverige. Det var och det är fortfarande nödvändigt att på många olika sätt och på olika nivåer arbeta för

Inlämnad: 2006-02-07 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Patienternas rättssäkerhet

Interpellation 2005/06:238 av Gustafsson, Lars (kd)

den 6 februari Interpellation 2005/06:238 av Lars Gustafsson kd till statsrådet Hans Karlsson s Lönebidrag Lönebidragets grundtanke är att möjliggöra för personer som har svårt att få reguljärt arbete på grund av exempelvis funktionshinder. Genom bidraget bereds ett stort antal människor egen inkomst och delaktighet

Inlämnad: 2006-02-06 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Lönebidrag

Interpellation 2005/06:207 av Sköld Jansson, Camilla (v)

den 19 januari Interpellation 2005/06:207 av Camilla Sköld Jansson v till statsrådet Hans Karlsson s 39 i lagen om anställningsskydd Företaget Connex uppsägning av Sekos klubbordförande Per Johansson väcker många principiella frågor, bland annat kring 39 i lagen om anställningsskydd. Paragrafen reglerar vad som

Inlämnad: 2006-01-19 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: § 39 i lagen om anställningsskydd

Interpellation 2005/06:206 av Johansson, Kenneth (c)

den 18 januari Interpellation 2005/06:206 av Kenneth Johansson c till statsrådet Hans Karlsson s Misslyckandet med finansiell samordning Hösten 2003 beslutade riksdagen på regeringens förslag om införande av ett regelverk för så kallad finansiell samordning. Centerpartiet riktade stark kritik mot förslaget eftersom

Inlämnad: 2006-01-18 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Misslyckandet med finansiell samordning

Skriftlig fråga 2005/06:666 av Löfstrand, Johan (s)

den 16 december Fråga 2005/06:666 av Johan Löfstrand s till statsrådet Hans Karlsson s Sjukskrivnas möjlighet att delta i föreningsliv och politik I Östergötland har flera personer hört av sig till både partidistriktet och enskilda riksdagsledamöter om sjukskrivnas rätt att delta i föreningsliv och politik. Försäkringskassan

Inlämnad: 2005-12-16 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:598 av Nordlander, Inger (s)

den 9 december Fråga 2005/06:598 av Inger Nordlander s till statsrådet Hans Karlsson s Den äldre arbetskraften Att få fler människor i arbete är kanske den största frågan de närmast kommande decennierna för samhället. Statistik visar att den produktiva arbetskraften i en nära framtid ska försörja alltfler. Färre

Inlämnad: 2005-12-09 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:185 av Löfstrand, Johan (s)

den 20 oktober Fråga 2005/06:185 av Johan Löfstrand s till statsrådet Hans Karlsson s Ansvaret för beslutsfattare vid arbetsmiljöbrott Rättssäkerheten är viktig för alla medborgare. Därför är det viktigt att lagen är tydlig och att vi vet vem ansvar faller på. I Norrköpings tingsrätt blev den 4 oktober kommunstyrelsens

Inlämnad: 2005-10-20 Besvarare: Hans Karlsson (S)