Dokument & lagar (12 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:2041 av Darell, Linnéa (fp)

den 21 augusti Fråga 2005/06:2041 av Linnéa Darell fp till socialminister Berit Andnor s Utbildning av service- och signalhundar Service- och signalhundar fyller en oerhört viktig funktion för personer med olika funktionshinder. Genom sin servicehund kan en rörelsehindrad person leva ett tryggare vardagsliv. Utöver

Inlämnad: 2006-08-21 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1722 av Darell, Linnéa (fp)

den 31 maj Fråga 2005/06:1722 av Linnéa Darell fp till socialminister Berit Andnor s Beslut om bostadsanpassningsbidrag Rörelsehinderförbundens bostadsanpassningsprojekt visar på många brister vad gäller hantering av bostadsanpassningsbidrag. Till stora delar beror det på att lagstiftningen inte går att tillämpa

Inlämnad: 2006-05-31 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1368 av Darell, Linnéa (fp)

den 5 april Fråga 2005/06:1368 av Linnéa Darell fp till statsrådet Hans Karlsson s Aktivitetsersättning och bosättningstid I Sverige finns ett antal invandrare i olika åldrar som uppfyller de medicinska kraven för förtidspension men som inte uppfyller bosättningskravet. Risken är uppenbar att socialbidrag blir enda

Inlämnad: 2006-04-05 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1256 av Darell, Linnéa (fp)

den 21 mars Fråga 2005/06:1256 av Linnéa Darell fp till statsrådet Hans Karlsson s Sjukskrivning och insatser från arbetsförmedlingen I en interpellationsdebatt den 13 mars i år sade statsrådet Hans Karlsson apropå att personer inte får stöd för rehabilitering och arbetsbyte följande: en annan åtgärd som är igång

Inlämnad: 2006-03-21 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Interpellation 2005/06:261 av Darell, Linnéa (fp)

den 15 februari Interpellation 2005/06:261 av Linnéa Darell fp till statsrådet Hans Karlsson s Tillgång till rehabilitering Inget jobb ingen rehabilitering så lyder rubriken på ett reportage om en kvinna i Östergötland. Kvinnan i fråga blev sjukskriven för ryggproblem för några år sedan och var då arbetslös. Försäkringskassan

Inlämnad: 2006-02-15 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Tillgång till rehabilitering

Interpellation 2005/06:206 av Johansson, Kenneth (c)

den 18 januari Interpellation 2005/06:206 av Kenneth Johansson c till statsrådet Hans Karlsson s Misslyckandet med finansiell samordning Hösten 2003 beslutade riksdagen på regeringens förslag om införande av ett regelverk för så kallad finansiell samordning. Centerpartiet riktade stark kritik mot förslaget eftersom

Inlämnad: 2006-01-18 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Misslyckandet med finansiell samordning

Skriftlig fråga 2005/06:762 av Darell, Linnéa (fp)

den 10 januari Fråga 2005/06:762 av Linnéa Darell fp till socialminister Berit Andnor s Föräldrars rätt att vara hemma med svårt sjuka barn Sveriges Radio rapporterar den 9 januari om fyraårige Petter Jansson-Troeng som lider av leukemi. Petters leukemi är allvarlig och kräver intensiv behandling. Överlevnaden

Inlämnad: 2006-01-10 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2005/06:666 av Löfstrand, Johan (s)

den 16 december Fråga 2005/06:666 av Johan Löfstrand s till statsrådet Hans Karlsson s Sjukskrivnas möjlighet att delta i föreningsliv och politik I Östergötland har flera personer hört av sig till både partidistriktet och enskilda riksdagsledamöter om sjukskrivnas rätt att delta i föreningsliv och politik. Försäkringskassan

Inlämnad: 2005-12-16 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:598 av Nordlander, Inger (s)

den 9 december Fråga 2005/06:598 av Inger Nordlander s till statsrådet Hans Karlsson s Den äldre arbetskraften Att få fler människor i arbete är kanske den största frågan de närmast kommande decennierna för samhället. Statistik visar att den produktiva arbetskraften i en nära framtid ska försörja alltfler. Färre

Inlämnad: 2005-12-09 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Interpellation 2005/06:73 av Darell, Linnéa (fp)

den 27 oktober Interpellation 2005/06:73 av Linnéa Darell fp till statsrådet Hans Karlsson s Arbete för funktionshindrade Levnadsnivåundersökning 2005 visar att funktionshindrade ofta saknar arbete trots att många av dem både vill och kan arbeta. Så många som en fjärdedel av dem som inte arbetar uppger i undersökningen

Inlämnad: 2005-10-27 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:185 av Löfstrand, Johan (s)

den 20 oktober Fråga 2005/06:185 av Johan Löfstrand s till statsrådet Hans Karlsson s Ansvaret för beslutsfattare vid arbetsmiljöbrott Rättssäkerheten är viktig för alla medborgare. Därför är det viktigt att lagen är tydlig och att vi vet vem ansvar faller på. I Norrköpings tingsrätt blev den 4 oktober kommunstyrelsens

Inlämnad: 2005-10-20 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Interpellation 2005/06:21 av Darell, Linnéa (fp)

den 26 september Interpellation 2005/06:21 av Linnéa Darell fp till statsrådet Hans Karlsson s Avstämningsmöten I propositionen Drivkrafter för minskad sjukfrånvaro där bland annat förslaget om arbetsgivarnas medfinansiering av sjukförsäkringen ingår, skriver regeringen följande: Regeringen anser att avstämningsmöten

Inlämnad: 2005-09-28 Besvarare: Hans Karlsson (S)