Dokument & lagar (18 träffar)

Skriftlig fråga 2008/09:1211 av Pålsson Ahlgren, Chatrine (kd)

den 8 september Fråga 2008/09:1211 Polisens organisation av Chatrine Pålsson Ahlgren kd till justitieminister Beatrice Ask m I andra europeiska länder utreds och lagförs brott begångna av poliser på samma sätt som brott begångna av personer från andra yrkeskårer. I Sverige har vi kvar en intern utredningsenhet

Inlämnad: 2009-09-08 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:1058 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 25 juni Fråga 2008/09:1058 Försämrad beredskap i krissituationer av Mikael Oscarsson kd till försvarsminister Sten Tolgfors m Den 1 januari 2009 startade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB sin verksamhet, efter en sammanslagning av den statliga verksamhet som har betydelse för krisberedskap och

Inlämnad: 2009-06-25 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2008/09:1009 av Andersson, Yvonne (kd)

den 4 juni Fråga 2008/09:1009 Minorna i Östersjön av Yvonne Andersson kd till försvarsminister Sten Tolgfors m I Östersjön och Västerhavet ligger i dag tusentals minor. Under de båda världskrigen lades uppskattningsvis 180 000 minor ut av de krigförande länderna. Många är oskadliggjorda, men fortfarande finns många

Inlämnad: 2009-06-04 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2008/09:1008 av Andersson, Yvonne (kd)

den 4 juni Fråga 2008/09:1008 Forskning för ett starkt försvar av Yvonne Andersson kd till försvarsminister Sten Tolgfors m För några veckor sedan presenterade Marie Hafström utredningen Ett användbart och tillgängligt försvar I utredningen föreslås att Försvarets materielverk FMVTotalförsvarets forskningsinstitut

Inlämnad: 2009-06-04 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2008/09:797 av Sacrédeus, Lennart (kd)

den 27 mars Fråga 2008/09:797 Privatpersoners vilja att investera i småskalig samfällig vindkraft av Lennart Sacrédeus kd till näringsminister Maud Olofsson c I det klimat- och energipaket som alliansregeringens partiledare presenterade den 5 februari 2009 ingår inriktningen att till år 2020 ska 50 procent av all

Inlämnad: 2009-03-27 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2008/09:771 av Sacrédeus, Lennart (kd)

den 23 mars Fråga 2008/09:771 Våld inom idrotten av Lennart Sacrédeus kd till justitieminister Beatrice Ask m I National Hockey League NHL i USA och Kanada finns stora problem med våld och slagsmål på ishockeyrinken, något som inte tillåts på samma sätt i Europa och Sverige. Ändå förekommer det att idrottsutövare

Inlämnad: 2009-03-23 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:731 av Eldensjö, Kjell (kd)

den 12 mars Fråga 2008/09:731 Ärvdabalkens bestämmelser om boutredningsman av Kjell Eldensjö kd till justitieminister Beatrice Ask m I ärvdabalken finns bestämmelser om hur en boutredningsman, som utses av tingsrätten på begäran av någon dödsbodelägare, ska sköta sin verksamhet. Bland annat innebär dessa att boutredningsmannen,

Inlämnad: 2009-03-12 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:680 av Sacrédeus, Lennart (kd)

den 27 februari Fråga 2008/09:680 Bättre möjligheter till skadestånd och brottsofferersättning av Lennart Sacrédeus kd till justitieminister Beatrice Ask m Den som begått och dömts för ett brott är i många fall också skyldig att betala skadestånd till offret. Bedömningen handläggs och beslutas av domstol. Om den

Inlämnad: 2009-02-27 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:597 av Henriksson, Emma (kd)

den 11 februari Fråga 2008/09:597 Riksrevisionens granskning av Kasernen AB av Emma Henriksson kd till näringsminister Maud Olofsson c Riksrevisionen har i sin rapport RiR 2008:25 granskat Kasernen Fastighetsaktiebolag. Kasernen har i uppdrag att tillhandahålla bostäder för korttidsboende åt i första hand anställda

Inlämnad: 2009-02-11 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2008/09:567 av Sacrédeus, Lennart (kd)

den 4 februari Fråga 2008/09:567 Risken att Sverige blir fristad för krigsförbrytare av Lennart Sacrédeus kd till justitieminister Beatrice Ask m Ca 1 500 internationella krigsförbrytare beräknas befinna sig i Sverige. Om vi ej gör något för att ställa dessa personer inför rätta kan Internationella brottmålsdomstolen,

Inlämnad: 2009-02-04 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:531 av Nordell, Lars-Axel (kd)

den 27 januari Fråga 2008/09:531 Utbildning för framförande av utryckningsfordon av Lars-Axel Nordell kd till justitieminister Beatrice Ask m Jörgen Lundälv, docent i trafikmedicin vid Umeå universitet, påvisar beräkningar där det framkommer att det inträffat ca 1 800 olyckor med polisbilar i Sverige de senaste

Inlämnad: 2009-01-27 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:501 av Pethrus Engström, Désirée (kd)

den 20 januari Fråga 2008/09:501 Sveriges deltagande i Arianeprogrammet av Désirée Pethrus Engström kd till näringsminister Maud Olofsson c EU och Europeiska rymdstyrelsen ESA är sedan länge eniga om att Europa ska ha ett oberoende tillträde till rymdenSverige har, sedan 1973, aktivt deltagit i denna ansträngning

Inlämnad: 2009-01-20 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2008/09:478 av Sacrédeus, Lennart (kd)

den 14 januari Fråga 2008/09:478 Antisemitiskt våld i Sverige mot svenska medborgare av Lennart Sacrédeus kd till justitieminister Beatrice Ask m Under senaste tiden har en rad antisemitiska attacker utförts i vårt land i samband med den uppblossande konflikten i Mellanöstern. I Helsingborg brann judiska församlingens

Inlämnad: 2009-01-14 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:421 av von Arnold, Otto (kd)

den 17 december Fråga 2008/09:421 Sms-lån av Otto von Arnold kd till justitieminister Beatrice Ask m Inför julen går konsumtionen på högvarv. Årets julhandel förväntas omsätta 61 miljarder kronor. I detta virrvarr av konsumtion är det många som fastnar i en skuldfälla. Kreditföretagen för en ansvarslös utlåningspolitik

Inlämnad: 2008-12-17 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:251 av Eldensjö, Kjell (kd)

den 14 november Fråga 2008/09:251 Fördröjning av adoptionsärenden och adoptanters ålder av Kjell Eldensjö kd till justitieminister Beatrice Ask m Vid en adoption står barnets bästa i fokus. Därför har man satt upp en rad kriterier som ska vara vägledande för att adoptionen ska gå igenom. Ett sådant kriterium är

Inlämnad: 2008-11-14 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:250 av Sacrédeus, Lennart (kd)

den 14 november Fråga 2008/09:250 Snedvridning av konkurrens för ekonomiska föreningar av Lennart Sacrédeus kd till statsrådet Åsa Torstensson c För att kunna leva och verka på landsbygden är en väl fungerande infrastruktur av grundläggande betydelse. Detta gäller inte bara den infrastruktur som gör resor och

Inlämnad: 2008-11-14 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2008/09:147 av von Arnold, Otto (kd)

den 24 oktober Fråga 2008/09:147 Översyn av sekretesslagen av Otto von Arnold kd till justitieminister Beatrice Ask m Tragiken i Arbogafallet berörde hela Sverige. Såren revs återigen upp för föräldrar, släktingar och vänner till de mördade barnen när förundersökningen med bland annat närgående obduktionsbilder

Inlämnad: 2008-10-24 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:34 av Eldensjö, Kjell (kd)

den 24 september Fråga 2008/09:34 Klarhet kring Estonias förlisning av Kjell Eldensjö kd till försvarsminister Sten Tolgfors m Den förutvarande regeringen gav i mars 2005 Vinnova uppdraget att ta fram en forskningsstudie över passagerarfärjan M/S Estonias sjunkförlopp. Vinnova anlitade i sin tur inledningsvis åberopande

Inlämnad: 2008-09-24 Besvarare: Sten Tolgfors (M)