Dokument & lagar (323 träffar)

Skriftlig fråga 2001/02:591 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 25 januari Fråga 2001/02:591 av Mikael Oscarsson kd till näringsminister Björn Rosengren om nyföretagande Nyföretagandet minskade med 16 under 2001 enligt stiftelsen Jobs and Society. Fallet är betydligt djupare nu än under förra lågkonjunkturen i början av 1990-talet. Sverige fick 10 000 färre nya företag förra

Inlämnad: 2002-01-25 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:587 av Jacobsson, Magnus (kd)

den 24 januari Fråga 2001/02:587 av Magnus Jacobsson kd till näringsminister Björn Rosengren om ungdomsarbetslöshet Sverige håller på att lämna bakom sig en exceptionellt långlivad högkonjunktur. I en nedgång är det främst äldre, invandrarna och ungdomarna som drabbas. Den senaste statistiken från SCB visar en ungdomsarbetslöshet

Inlämnad: 2002-01-24 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2001/02:188 av Strömbom, Inger (kd)

den 21 januari Interpellation 2001/02:188 av Inger Strömbom kd till näringsminister Björn Rosengren om nyföretagandet Rekordfå startar nya företag, löd rubriken i en av dagstidningarna häromdagen. Genomsnittligt minskade nyföretagandet i Sverige med drygt 16 2001 jämfört med 2000, visar färsk statistik. Minskningen

Inlämnad: 2002-01-21 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2001/02:187 av Runegrund, Rosita (kd)

den 21 januari Interpellation 2001/02:187 av Rosita Runegrund kd till näringsminister Björn Rosengren om Samhall Återigen diskuteras Samhalls uppdrag, verksamhet, syfte och mål. Kritiken mot företaget kommer nu från alltfler håll: Karin Westlund, ordföranden för De handikappades riksförbund, DHR, säger att Samhallkoncernen

Inlämnad: 2002-01-21 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:553 av Jacobsson, Magnus (kd)

den 21 januari Fråga 2001/02:553 av Magnus Jacobsson kd till näringsminister Björn Rosengren om internationellt flyg till Bromma Vid flera tillfällen har jag blivit uppvaktad av internationella flygbolag som vill etablera lågprisflyg med destination Bromma. I dag är det inte tillåtet för Bromma att etablera internationella

Inlämnad: 2002-01-21 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:544 av Strömbom, Inger (kd)

den 21 januari Fråga 2001/02:544 av Inger Strömbom kd till näringsminister Björn Rosengren om såddfinansiering EU-kommissionen har pekat på en flaskhals som hotar utvecklingen av det svenska företagandet, bristen på riskvilligt kapital till nya affärsmöjligheter. Särskilt allvarligt är läget när det gäller s.k. såddfinansiering.

Inlämnad: 2002-01-21 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:558 av Runegrund, Rosita (kd)

den 18 januari Fråga 2001/02:558 av Rosita Runegrund kd till statsrådet Mona Sahlin om Samhall Jämställdhet är en fråga om demokrati. Kvinnor och män ska ha samma rättigheter och möjligheter att påverka och delta i samhällsutvecklingen. En jämn representation är en viktig åtgärd för att skapa förutsättningar för bättre

Inlämnad: 2002-01-21 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:512 av Brus, Sven (kd)

den 11 januari Fråga 2001/02:512 av Sven Brus kd till näringsminister Björn Rosengren om Holmens investeringsbeslut Skogsindustribolaget Holmen har nu beslutat om förprojektering av en ny pappersmaskin. Investeringen är i storleksordningen 3,5 miljarder. Bolaget har att välja mellan att investera i befintlig anläggning

Inlämnad: 2002-01-11 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:501 av Carnerö, Åke (kd)

den 10 januari Fråga 2001/02:501 av Åke Carnerö kd till näringsminister Björn Rosengren om säkrare ledningsgator Återigen har det snöat i Sverige vilket har medfört att kullfallna träd orsakat avbrott i elförsörjningen i flera områden runtom i landet. Enligt min uppfattning beror elavbrotten bl.a. på brister i det

Inlämnad: 2002-01-10 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2001/02:153 av Vänerlöv, Ingemar (kd)

den 20 december Interpellation 2001/02:153 av Ingemar Vänerlöv kd till näringsminister Björn Rosengren om Vänersjöfartens framtid Handelssjöfarten på Vänern har på grund av snedvriden konkurrens under en längre tid tappat konkurrensförmåga mot andra transportslag, främst utländsk trailertrafik och järnväg. Samtidigt

Inlämnad: 2001-12-20 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:461 av Brus, Sven (kd)

den 19 december Fråga 2001/02:461 av Sven Brus kd till socialminister Lars Engqvist om färdtjänst för barn En expertgrupp från Vägverket har analyserat hur den nya färdtjänstlagen, som trädde i kraft 1998, har fungerat under fyra år. Där konstateras att lagen inneburit klara försämringar för barn genom att tillämpningarna

Inlämnad: 2001-12-19 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2001/02:132 av Larsson, Maria (kd)

den 6 december Interpellation 2001/02:132 av Maria Larsson kd till näringsminister Björn Rosengren om IUC-bolagens framtid IUC-verksamheten är ett underifrån initierat och kostnadseffektivt instrument för att stödja småföretagsutveckling. Det s.k. UPA-uppdraget uppsökande verksamhet, produktutveckling och avknoppning

Inlämnad: 2001-12-06 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:341 av Larsson, Maria (kd)

den 3 december Fråga 2001/02:341 av Maria Larsson kd till försvarsminister Björn von Sydow om utförsäljning av försvarsmateriel Försvarets materielverk, FMV, har i uppgift att avveckla mer än hälften av den materiel som finns i Försvarsmakten. Det som avvecklas är överskott som uppstår när Försvarsmakten intagit sin

Inlämnad: 2001-12-03 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:264 av Vänerlöv, Ingemar (kd)

den 23 november Fråga 2001/02:264 av Ingemar Vänerlöv kd till näringsminister Björn Rosengren om Vänersjöfarten På grund av en snedvriden konkurrenssituation fortsätter handelssjöfarten på Vänern att stadigt minska. Detta är oroande för den del av näringslivet som är beroende av en fungerande Vänersjöfart. Mellan oktober

Inlämnad: 2001-11-23 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2001/02:92 av Andersson, Yvonne (kd)

den 21 november Interpellation 2001/02:92 av Yvonne Andersson kd till näringsminister Björn Rosengren om villkor för storföretag Saab i Linköping ansökte i juni 2000 om riskkapitalfinansiering för deltagande i det s.k. Airbusprojektet A 380. Projektet innebär att flera europeiska flygindustriföretag samverkar i utvecklingen

Inlämnad: 2001-11-21 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:190 av Strömbom, Inger (kd)

den 21 november Fråga 2001/02:190 av Inger Strömbom kd till försvarsminister Björn von Sydow om försäljning av militär materiel Inger Strömbom har frågat mig om jag ämnar ändra det regelverk som reglerar försäljning av militär materiel och pekar på de intäkter som går förlorade när fordon inte försäljs. Under hösten

Inlämnad: 2001-11-12 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 2001/02:89 av Larsson, Maria (kd)

den 20 november Interpellation 2001/02:89 av Maria Larsson kd till näringsminister Björn Rosengren om BREV-utredningen Utredningen om bidrag och regler för enskilda vägar SOU 2001:67 Enskild eller allmän väg är just nu ute på remiss. Någon proposition är inte aviserad under pågående riksdagsår. På grund av förändringar

Inlämnad: 2001-11-20 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:176 av Wälivaara, Erling (kd)

den 7 november Fråga 2001/02:176 av Erling Wälivaara kd till näringsminister Björn Rosengren om bredbandsuppkoppling En bredbandsanslutning mellan Luleå och Stockholm kostar enligt uppgift 40 000 kr. En likadan uppkoppling kostar mellan Malmö och Stockholm 6 000 kr. Genom sin monopolliknande ställning sätter Telia

Inlämnad: 2001-11-07 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:86 av Marcelind, Ragnwi (kd)

den 19 oktober Fråga 2001/02:86 av Ragnwi Marcelind kd till näringsminister Björn Rosengren om arbetsmarknaden i Gävleborg Ericsson varslar 600 av de 2 100 anställda i Gävle om uppsägning. Löses alla varsel ut har nästan hälften av jobben vid Gävlefabriken försvunnit på mindre än ett år. Gävleborg har landets näst

Inlämnad: 2001-10-19 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:47 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 4 oktober Fråga 2001/02:47 av Mikael Oscarsson kd till försvarsminister Björn von Sydow om flygskolans framtid Alltfler inser att beslutet om flygskolan som togs i riksdagen i våras var felaktigt. Det föregicks av en rad märkliga turer. Ärendet manglades länge i försvarsutskottet innan någon kom på idén att låta

Inlämnad: 2001-10-04 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)