Dokument & lagar (323 träffar)

Skriftlig fråga 2001/02:1441 av Jacobsson, Magnus (kd)

den 24 juli Fråga 2001/02:1441 av Magnus Jacobsson kd till näringsminister Björn Rosengren om Bohusbanan När man ser utvecklingen i och kring Mälardalen är det ett faktum att de stora järnvägsinvesteringarna som har skett under 1990-talet har lett till att denna del av Sverige har blivit en vinnande region. I dag kan

Inlämnad: 2002-07-24 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1385 av Tjernberg, Gunilla (kd)

den 26 juni Fråga 2001/02:1385 av Gunilla Tjernberg kd till försvarsminister Björn von Sydow om försäljning av försvarsmateriel Hemvärnet behövs vid samhällsinsatser av varierande slag. Hemvärnet har i dag behov att modernisera sin materiel för att behålla sin personal och kunna arbeta på ett bra och effektivt sätt.

Inlämnad: 2002-06-26 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1372 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 20 juni Fråga 2001/02:1372 av Ulla-Britt Hagström kd till näringsminister Björn Rosengren om bilprovningen Den svenska bilprovningen fungerar dåligt. Verksamheten förföljs av låg effektivitet och produktivitet liksom stora ekonomiska underskott. En starkt bidragande orsak till allt detta är AB Svensk Bilprovnings

Inlämnad: 2002-06-20 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1364 av Bergström, Harald (kd)

den 19 juni Fråga 2001/02:1364 av Harald Bergström kd till näringsminister Björn Rosengren om värdering av innovationers immaterialrätt Staten bidrar på olika sätt med stöd och lån också i tidiga skeden av en produkts framväxt. Under många år har dock upphovsmän och entreprenörer hävdat svårigheten att immateriellt

Inlämnad: 2002-06-19 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1338 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 13 juni Fråga 2001/02:1338 av Chatrine Pålsson kd till näringsminister Björn Rosengren om säkerhetsbälte i bussar Återigen har en trafikolycka inträffat där en skolbuss var inblandad. Många barn blev svårt skadade och en sexårig flicka avled omedelbart. Under senare år har flera allvarliga bussolyckor inträffat.

Inlämnad: 2002-06-13 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1331 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 12 juni Fråga 2001/02:1331 av Ulla-Britt Hagström kd till försvarsminister Björn von Sydow om humanitära insatser Sverige har omfattande erfarenhet av stora internationella uppdrag, såsom räddningsåtgärder vid jordbävning och andra katastrofer där människor utsätts för direkt fara. Den kompetens som finns i Sverige

Inlämnad: 2002-06-12 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1329 av Marcelind, Ragnwi (kd)

den 12 juni Fråga 2001/02:1329 av Ragnwi Marcelind kd till näringsminister Björn Rosengren om motorväg mellan Mehedeby och Uppsala Standarden på vägen mellan Mehedeby och Uppsala är helt oacceptabel. Den har elva sträckor med en sammanlagd längd på 25 kilometer där farten är begränsad till 50 eller 70 kilometer per

Inlämnad: 2002-06-12 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1273 av Rizell, Fanny (kd)

den 31 maj Fråga 2001/02:1273 av Fanny Rizell kd till socialminister Lars Engqvist om rattonykterhet Varje år dödas ca 150 personer av alkoholpåverkade bilister. Detta motsvarar 25 av alla dödsolyckor i vägtrafiken. Dessutom skadas ca 1 000 personer årligen till följd av rattonykterhet och rattfylleri. Orsaken till

Inlämnad: 2002-05-31 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1245 av Lindstedt Staaf, Ester (kd)

den 28 maj Fråga 2001/02:1245 av Ester Lindstedt-Staaf kd till näringsminister Björn Rosengren om studier och a-kassa Följande har inträffat: En vuxen sade upp sin tjänst för att studera NT natur och teknik i enlighet med den studievägledning han fått. Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng. I mars i år hade han gjort

Inlämnad: 2002-05-28 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1230 av Vänerlöv, Ingemar (kd)

den 23 maj Fråga 2001/02:1230 av Ingemar Vänerlöv kd till näringsminister Björn Rosengren om rymdsamarbetet Staten minskar sin satsning på rymdindustrin. Rymdstyrelsens budget är i år 650 miljoner kronor mot tidigare 700 miljoner kronor. Den relativt lilla nedskärningen beräknas få stora konsekvenser. Rymdstyrelsen

Inlämnad: 2002-05-23 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1228 av Attefall, Stefan (kd)

den 23 maj Fråga 2001/02:1228 av Stefan Attefall kd till näringsminister Björn Rosengren om sysselsättningsmål Målet med 4 öppen arbetslöshet har inneburit att politiken i alltför hög utsträckning fokuserat på att flytta människor från öppen arbetslöshet till åtgärder av olika slag för att på så sätt få en bättre statistik.

Inlämnad: 2002-05-23 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1183 av Orrenius, Jan (kd)

den 21 maj Fråga 2001/02:1183 av Jan Orrenius kd till näringsminister Björn Rosengren om såddfinansiering Bland de allra viktigaste förutsättningarna för att få till stånd nya företag är möjligheten till s.k. såddfinansiering dvs. riskkapital för att utveckla företagsidéer i de allra första skedena. Tillgången på sådant

Inlämnad: 2002-05-21 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1175 av Lindstedt Staaf, Ester (kd)

den 17 maj Fråga 2001/02:1175 av Ester Lindstedt Staaf kd till näringsminister Björn Rosengren om ideellt arbete vid arbetslöshet AMS har uttalat att man inte kan arbeta ideellt vid hel arbetslöshetsersättning. Den tid man arbetar ideellt kan man inte aktivt söka arbete, påpekar AMS. I så fall ska arbetslöshetsersättningen

Inlämnad: 2002-05-17 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1150 av Tjernberg, Gunilla (kd)

den 8 maj Fråga 2001/02:1150 av Gunilla Tjernberg kd till näringsminister Björn Rosengren om förbindelsen mellan Holmön och fastlandet Jag har vid ett flertal tillfällen tidigare tagit upp frågan om förbindelsen mellan Holmön och fastlandet men problemet har fortfarande inte fått någon lösning. Holmön ligger utanför

Inlämnad: 2002-05-08 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2001/02:484 av Gustafsson, Lars (kd)

den 26 april Interpellation 2001/02:484 av Lars Gustafsson kd till statsminister Göran Persson om bilägares kostnader Vi Bilägares stora kostnadsundersökning visar entydigt att det är mycket dyrt att äga och köra bil. De har detaljgranskat över 400 nya bilar och studerat inköpsprispriset samt kostnader för att äga

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2001/02:475 av Larsson, Maria (kd)

den 26 april Interpellation 2001/02:475 av Maria Larsson kd till näringsminister Björn Rosengren om företagares villkor Företagsamhet är i ordets mest grundläggande mening helt avgörande för ett samhälles fortlevnad. Förmågan att omsätta goda idéer i konkret och konstruktiv handling kan inte lovordas nog mycket. Företagsamheten

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2001/02:452 av Attefall, Stefan (kd)

den 26 april Interpellation 2001/02:452 av Stefan Attefall kd till näringsminister Björn Rosengren om regler för moped och skoter Teknisk utveckling och nya regler har lett till en kraftig ökning av antalet skoter i Sverige. Fordonet är smidigt i trafiken, på en vanlig parkeringsruta får fyra till fem skotrar plats,

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2001/02:449 av Viklund, Margareta (kd)

den 26 april Interpellation 2001/02:449 av Margareta Viklund kd till näringsminister Björn Rosengren om omställningsarbetet I rapporten Tillväxt för en ny tid Rapport om omställningsarbetet i tio kommuner åren 2000-2001 redovisar regeringens s.k. omställningsgrupp resultatet av arbetet med att bl.a. skapa ersättningsarbeten

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1050 av Enochson, Annelie (kd)

den 12 april Fråga 2001/02:1050 av Annelie Enochson kd till statsrådet Mona Sahlin om rehabiliteringstjänster Under hösten 2001 upphandlade försäkringskassorna arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster med ett antal aktörer och leverantörer runtom i våra kommuner. I december månad tecknades ramavtal med leverantörerna

Inlämnad: 2002-04-12 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1047 av Lindstedt Staaf, Ester (kd)

den 12 april Fråga 2001/02:1047 av Ester Lindstedt Staaf kd till näringsminister Björn Rosengren om Postens serviceställen Posten förändras. Innan årets slut ska bolaget ha öppnat drygt 3 000 serviceställen runtom i landet. Drygt hälften av de nya serviceställena för brev och paket kommer att drivas på entreprenad

Inlämnad: 2002-04-12 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)