Dokument & lagar (14 träffar)

Skriftlig fråga 2011/12:25 av Oscarsson, Mikael (KD)

den 5 oktober Fråga 2011/12:25 Upphandling av bandvagnar av Mikael Oscarsson KD till försvarsminister Sten Tolgfors M På söndag ska offerterna för 175 nya bandvagnar till Försvarsmakten vara inlämnade till Försvarets materielverk, FMV. Bandvagnarna, som av FMV har fått arbetsnamnet BvNy, är dock specificerade på

Inlämnad: 2011-10-05 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2010/11:88 av Oscarsson, Mikael (KD)

den 19 november Fråga 2010/11:88 Säkerheten för svensk trupp i Afghanistan av Mikael Oscarsson KD till försvarsminister Sten Tolgfors M Tisdagen den 19 oktober var sex svenska officerare och soldater som är mentorer OMLT åt afghanska armén i strid under närmare sex timmar. När de med hjälp av flygunderstöd drog

Inlämnad: 2010-11-19 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2009/10:464 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 2 februari Fråga 2009/10:464 Beredskap och förstärkningsresurser vid annalkande vårflod av Mikael Oscarsson kd till försvarsminister Sten Tolgfors m Som svar på fråga 2008/09:1058 skrev försvarsministern att regeringen gett uppdrag åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB att ta fram en strategi

Inlämnad: 2010-02-02 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2008/09:1058 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 25 juni Fråga 2008/09:1058 Försämrad beredskap i krissituationer av Mikael Oscarsson kd till försvarsminister Sten Tolgfors m Den 1 januari 2009 startade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB sin verksamhet, efter en sammanslagning av den statliga verksamhet som har betydelse för krisberedskap och

Inlämnad: 2009-06-25 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Interpellation 2008/09:311 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 5 februari Interpellation 2008/09:311 En nära militär flygplats för försvaret av huvudstaden av Mikael Oscarsson kd till försvarsminister Sten Tolgfors m Försvaret har under lång tid levt under ekonomisk press. Spara, spara har varit det ständiga kravet. Den politiska ledningens kritik mot försvarets sätt att

Inlämnad: 2009-02-05 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: En nära militär flygplats för försvaret av huvudstaden

Skriftlig fråga 2001/02:871 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 11 mars Fråga 2001/02:871 av Mikael Oscarsson kd till näringsminister Björn Rosengren om vägskyltning i Norduppland Ute i Europa är skyltning för turister, den s.k. brunvitskyltningen, väl etablerad sedan många år. I Sverige fick ett par försöksorter prova denna skyltning i början av 1990-talet. 1995 gjorde vägverket

Inlämnad: 2002-03-11 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:591 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 25 januari Fråga 2001/02:591 av Mikael Oscarsson kd till näringsminister Björn Rosengren om nyföretagande Nyföretagandet minskade med 16 under 2001 enligt stiftelsen Jobs and Society. Fallet är betydligt djupare nu än under förra lågkonjunkturen i början av 1990-talet. Sverige fick 10 000 färre nya företag förra

Inlämnad: 2002-01-25 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:47 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 4 oktober Fråga 2001/02:47 av Mikael Oscarsson kd till försvarsminister Björn von Sydow om flygskolans framtid Alltfler inser att beslutet om flygskolan som togs i riksdagen i våras var felaktigt. Det föregicks av en rad märkliga turer. Ärendet manglades länge i försvarsutskottet innan någon kom på idén att låta

Inlämnad: 2001-10-04 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1689 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 14 september Fråga 2000/01:1689 av Mikael Oscarsson kd till försvarsminister Björn von Sydow om lokalisering av försvarets kontor för ekonomi och löneadministration Våren 2000 togs det slutgiltiga beslutet att lägga ned KA 3 i Fårösund. Eftersom KA 3 var den helt dominerande arbetsplatsen i Fårösund blev nedläggningen

Inlämnad: 2001-09-14 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1016 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 6 april Fråga 2000/01:1016 av Mikael Oscarsson kd till näringsminister Björn Rosengren om Uppsala resecentrum Uppsala är en av landets starkaste tillväxtmotorer med två universitet, välutbildad arbetskraft och ett expansivt näringsliv inom t.ex. bioteknik. En förutsättning för att tillväxtmotorn ska fortsätta att

Inlämnad: 2001-04-06 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:711 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 14 februari Fråga 2000/01:711 av Mikael Oscarsson kd till näringsminister Björn Rosengren om byggstarten av E 4 förbi Uppsala Byggstarten för E 4 genom Uppland kan försenas något år sedan Länsstyrelsen i Uppsala län tvingats besluta att stoppa upphandlingen av de arkeologiska undersökningar som krävs innan vägbygget

Inlämnad: 2001-02-14 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:710 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 14 februari Fråga 2000/01:710 av Mikael Oscarsson kd till näringsminister Björn Rosengren om PPP-finansiering av E 4 förbi Uppsala Näringsdepartementet har i en utredning sagt att man avser att pröva en ny metod för finansiering av en järnväg och två stora vägar, däribland E 4 mellan Uppsala och Mehedeby. Det rör

Inlämnad: 2001-02-14 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:436 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 12 januari Fråga 1999/2000:436 av Mikael Oscarsson kd till näringsminister Björn Rosengren om trafiksäkerheten på svenska vägar Att alltfler människor dödas i trafiken är ett faktum. Vägverkets vision om högst 400 trafikdödade år 2000 verkar alltmer avlägsen. Olycksorsaker är allt oftare: Fel däck, för hög fart

Inlämnad: 2000-01-13 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:215 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 15 november Fråga 1999/2000:215 av Mikael Oscarsson kd till näringsminister Björn Rosengren om nyföretagande Enligt statistik från stiftelsen Jobs Society minskade antalet nyregistrerade företag med 9,3 under årets åtta första månader jämfört med samma period förra året. Nyföretagandet minskar i samtliga län.

Inlämnad: 1999-11-15 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)