Dokument & lagar (275 träffar)

Skriftlig fråga 1999/2000:1402 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 6 september Fråga 1999/2000:1402 av Rolf Gunnarsson m till näringsminister Björn Rosengren om regionalt företagsstöd Många enskilda och många företag drabbades hårt av sommarens översvämningar. Ett av de företag som drabbades hårt var Clausen Såg AB i Enviken, Falu kommun. Skadorna för företaget uppgår till 23

Inlämnad: 2000-09-06 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1394 av Andersson, Marianne (c)

den 1 september Fråga 1999/2000:1394 av Marianne Andersson c till näringsminister Björn Rosengren om Postens kassaservice Posten står inför en enorm strukturförändring. Postkontoren läggs ned. Verksamheten inriktas på brev- och pakethantering. Avtalet med Nordbanken har sagts upp. Till stor del sägs detta bero på ändrat

Inlämnad: 2000-09-01 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1393 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 1 september Fråga 1999/2000:1393 av Sven-Erik Sjöstrand v till näringsminister Björn Rosengren om arbetsmarknadspolitiska insatser i kriskommuner Stora delar av Sverige skapar nu fler arbetstillfällen. Men i min hemkommun Perstorp erhölls ett mycket dystert besked för några veckor sedan. Kommunens största företag

Inlämnad: 2000-09-01 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1376 av Bergström, Sven (c)

den 30 augusti Fråga 1999/2000:1376 av Sven Bergström c till näringsminister Björn Rosengren om gemensamma regler för sjöfarten Svensk sjöfart har genom förändringar i vår omvärld under det senaste året utsatts för stora yttre påfrestningar. Det finns fog att tala om att svensk sjöfart är hotad och detta i ett läge

Inlämnad: 2000-08-30 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1366 av Staaf-Igelström, Lisbeth (s)

den 29 augusti Fråga 1999/2000:1366 av Lisbeth Staaf-Igelström s till näringsminister Björn Rosengren om brandsäkerhet på bussar Det stora antalet bränder i bussar väcker oro och utgör ett angeläget trafiksäkerhetsproblem. Enligt uppgift har Bussbranschens riksförbund tillsammans med Bilprovningen utarbetat förslag

Inlämnad: 2000-08-29 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1361 av Åkerhielm, Anna (m)

den 28 augusti Fråga 1999/2000:1361 av Anna Åkerhielm m till näringsminister Björn Rosengren om Ängelholm-Helsingborgs flygplats I en nyligen publicerad årlig rapport från Luftfartsverket får Ängelholm-Helsingborgs flygplats bottenbetyg. Både resande och piloter har intervjuats. De resande klagar på dålig allmänservice

Inlämnad: 2000-08-28 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1355 av Skånberg, Tuve (kd)

den 24 augusti Fråga 1999/2000:1355 av Tuve Skånberg kd till miljöminister Kjell Larsson om miljöskyddsfartyg I början av nästa år kommer miljöskyddsfartyget KBV 201 att vara färdigbyggt på Kockums i Karlskrona. Nyanskaffandet av KBV 201 är välkommet och ekonomiskt mycket väl motiverat. När det gäller t.ex. oljesanering

Inlämnad: 2000-08-24 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1344 av Daléus, Lennart (c)

den 23 augusti Fråga 1999/2000:1344 av Lennart Daléus c till näringsminister Björn Rosengren om Bohusbanan Järnvägstrafiken har en mycket viktig roll att fylla i ett miljöanpassat transportsystem. I Bohuslän finns i dag en betydande rädsla för att tågtrafiken på Bohusbanans del mellan Uddevalla och Strömstad kommer

Inlämnad: 2000-08-23 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1341 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 22 augusti Fråga 1999/2000:1341 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Björn von Sydow om kostnader för flytt av SWEDINT Enligt riksdagsmajoritetens beslut ska försvarets internationella kommando SWEDINT:s verksamhet flyttas från Almnäs, Södertälje, till Stockholm/Kungsängen. Det talades, i underlaget före

Inlämnad: 2000-08-22 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1340 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 22 augusti Fråga 1999/2000:1340 av Rolf Gunnarsson m till näringsminister Björn Rosengren om omflyttningar av statliga jobb Nu ska tydligen karusellen med omflyttning av statliga jobb åter dras i gång av regeringen. Vi kunde på måndagen läsa och höra om att statsrådet varit i sitt hemlän Norrbotten och lovat ut

Inlämnad: 2000-08-22 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1335 av Andersson, Margareta (c)

den 21 augusti Fråga 1999/2000:1335 av Margareta Andersson c till näringsminister Björn Rosengren om överklagan av Kontaktrådets beslut För att säkerställa att Samhall inte använder statens ersättning på ett otillbörligt sätt och därigenom snedvrider konkurrensen har Samhall inrättat Kontaktrådet, med representanter

Inlämnad: 2000-08-21 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1334 av Sandström, Åke (c)

den 21 augusti Fråga 1999/2000:1334 av Åke Sandström c till näringsminister Björn Rosengren om Kvarkentrafikens framtid Kvarkentrafiken har under lång tid haft stor betydelse för näringslivet på ömse sidor om Bottenviken. Även för turismen och det kulturella utbytet har Kvarkenförbindelsen en avgörande betydelse sett

Inlämnad: 2000-08-21 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1329 av Bergström, Sven (c)

den 17 augusti Fråga 1999/2000:1329 av Sven Bergström c till näringsminister Björn Rosengren om försämrad postservice Samtidigt som det talas i högtidliga sammanhang om vikten av fungerande samhällsservice över hela landet sker allvarliga nerdragningar på viktiga områden. Ett exempel är postservicen, där ännu inga

Inlämnad: 2000-08-17 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1322 av Backman, Jan (m)

den 16 augusti Fråga 1999/2000:1322 av Jan Backman m till näringsminister Björn Rosengren om Teracoms departementstillhörighet Av den nyligen till riksdagsledamöterna utdelade regeringens skrivelse 1999/2000:150 2000 års redogörelse för företag med statligt ägande framgår att staten har ägarintressen i tre företag

Inlämnad: 2000-08-16 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1313 av René, Inger (m)

den 16 augusti Fråga 1999/2000:1313 av Inger René m till näringsminister Björn Rosengren om rederinäringens nedläggningar För två månader sedan frågade jag näringsministern angående rederinäringen och det underläge svenska rederier hamnat i jämfört med danska och tyska rederier när det gäller skatteuttag. Svaret blev

Inlämnad: 2000-08-14 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1321 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 15 augusti Fråga 1999/2000:1321 av Rolf Gunnarsson m till näringsminister Björn Rosengren om ersättningsjobb till Falun Dalaregementet är mer eller mindre avvecklat detta efter beslut av en majoritet i riksdagen. Mycket snabbt, då beslutet var på gång, kom regeringen med beskedet att den skulle ordna ersättningsjobb

Inlämnad: 2000-08-15 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1306 av Hägglund, Göran (kd)

den 10 augusti Fråga 1999/2000:1306 av Göran Hägglund kd till näringsminister Björn Rosengren om körkortsregler Då och då händer det att enskilda människor hårt drabbas av byråkratiska konstigheter som knappast är möjliga att försvara eller ens förklara. Ett sådant exempel är det som drabbat en person som i början

Inlämnad: 2000-08-10 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1300 av Persson, Catherine (s)

den 10 augusti Fråga 1999/2000:1300 av Catherine Persson s till näringsminister Björn Rosengren om konkurrensen inom sjöfartsnäringen Ändrade danska skatteregler hotar svenska sjöanställdas jobb. Arbetsgivare på danskflaggade fartyg behöver inte längre för sina anställda betala sociala avgifter och behöver ej heller

Inlämnad: 2000-08-10 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1299 av Nordlund, Harald (fp)

den 9 augusti Fråga 1999/2000:1299 av Harald Nordlund fp till näringsminister Björn Rosengren om Öresundsbrons finansiering När riksdagen tog beslutet om bron mellan Köpenhamn och Malmö var en viktig förutsättning att avgifterna skulle ligga på samma nivå som på färjorna mellan Helsingborg och Helsingör. Biljettpriset

Inlämnad: 2000-08-10 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1295 av Wälivaara, Erling (kd)

den 9 augusti Fråga 1999/2000:1295 av Erling Wälivaara kd till finansminister Bosse Ringholm om arbetsgivaravgiften i stödområde 1 Vid årsskiftet 1999/2000 avskaffade regeringen den 8-procentiga sänkningen av arbetsgivaravgiften för tillverkande företag i stödområde 1. Beslutet drabbar de tillverkande företagen i Tornedalen

Inlämnad: 2000-08-08 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)