Dokument & lagar (369 träffar)

Skriftlig fråga 2000/01:1681 av Strömbom, Inger (kd)

den 12 september Fråga 2000/01:1681 av Inger Strömbom kd till näringsminister Björn Rosengren om nyföretagandet När nyföretagandet minskade med 14 under januari och februari ställde jag i en interpellation frågor om vilka förenklingar och reformer för främst småföretagandet som näringsminister Björn Rosengren avsåg

Inlämnad: 2001-09-12 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1672 av Nordlund, Harald (fp)

den 11 september Fråga 2000/01:1672 av Harald Nordlund fp till näringsminister Björn Rosengren om hemlösas rätt till Postens ID-kort Posten har skärpt reglerna för beställning av legitimationshandling och detta gör det omöjligt för hem- och adresslösa att erhålla ett ID-kort. När man beställt en legitimationshandling

Inlämnad: 2001-09-11 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1665 av Heinemann, Kerstin (fp)

den 6 september Fråga 2000/01:1665 av Kerstin Heinemann fp till statsrådet Ingegerd Wärnersson om barn i slutna rörelser För tre år sedan överlämnades utredningen I god tro SOU 1998:113 till regeringen. I den fanns förslag om insatser för barn som lever i slutna grupper, t.ex. vissa nyandliga rörelser. Utredningen

Inlämnad: 2001-09-06 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1662 av Heinemann, Kerstin (fp)

den 6 september Fråga 2000/01:1662 av Kerstin Heinemann fp till näringsminister Björn Rosengren om riksfärdtjänsten Ansvaret för riksfärdtjänsten i Sverige ligger sedan ett antal år tillbaka på kommunerna. För att kunna samordna resorna finns bolaget Rikfärdtjänsten i Sverige AB dit kunderna kan vända sig för att göra

Inlämnad: 2001-09-06 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1661 av S Järrel, Henrik (m)

den 6 september Fråga 2000/01:1661 av Henrik S Järrel m till näringsminister Björn Rosengren om villkor för egenföretagare Om en egenföretagare blir arbetslös utan uppdrag/kunder och har en a-kasseförsäkring kan den ej utnyttjas utan att företaget förklaras vilande eller avregistreras. Det innebär alltså att ingen

Inlämnad: 2001-09-06 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1660 av Virgin, Lilian (s)

den 6 september Fråga 2000/01:1660 av Lilian Virgin s till näringsminister Björn Rosengren om stödinsatser på Gotland På Gotland görs stora ansträngningar för att skapa nya arbetstillfällen efter försvarsnedläggningarna. Omställningsarbetet bedrivs på ett mycket ambitiöst sätt av alla inblandade parter. Hos gotlänningarna

Inlämnad: 2001-09-06 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1659 av Frebran, Rose-Marie (kd)

den 6 september Fråga 2000/01:1659 av Rose-Marie Frebran kd till näringsminister Björn Rosengren om omställningsarbete i Karlskoga kommun Med anledning av det senaste försvarsbeslutet pågår ett lokalt omställningsarbete i Karlskoga kommun. Det bedrivs med målmedvetenhet och stor kraft. Arbetet inger förhoppningar och

Inlämnad: 2001-09-06 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1658 av Gerdin, Viviann (c)

den 6 september Fråga 2000/01:1658 av Viviann Gerdin c till socialminister Lars Engqvist om barnsexhandeln i Sverige Mer än ett barn om dagen i Sverige används som handelsvara och utnyttjas sexuellt. Den skrämmande informationen får vi genom Ecpat Sverige som nyligen avlade sin rapport som grundar sig på en enkät besvarad

Inlämnad: 2001-09-06 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1651 av Runegrund, Rosita (kd)

den 5 september Fråga 2000/01:1651 av Rosita Runegrund kd till statsrådet Ingela Thalén om åtgärder mot kommersiell sexuell exploatering av barn I dagarna har ECPAT kommit med en rapport om utbredningen av kommersiell sexuell exploatering av barn i Sverige. Det är skakande läsning. Undersökningen visar att barn används

Inlämnad: 2001-09-05 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1638 av Elgestam, Carina A (s)

den 30 augusti Fråga 2000/01:1638 av Carina A Elgestam s till näringsminister Björn Rosengren om arbetshandikappade och möjligheten till arbete Samhalls verksamhetsidé är att skapa meningsfullt och utvecklande arbete för personer med arbetshandikapp. Samhalls vision är att vara och uppfattas som det företag i Sverige

Inlämnad: 2001-08-30 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1637 av Ekholm, Berndt (s)

den 30 augusti Fråga 2000/01:1637 av Berndt Ekholm s till näringsminister Björn Rosengren om företagsnedläggning i Sjuhärad Sjuhäradsbygden har återigen drabbats av en större företagsnedläggning. Denna gång är det anrika Borås Wäfveri, som lägger ned sitt väveri i Skene, trots att det är ett av Europas modernaste med

Inlämnad: 2001-08-30 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1633 av Molén, Per-Richard (m)

den 30 augusti Fråga 2000/01:1633 av Per-Richard Molén m till näringsminister Björn Rosengren om infrastrukturpropositionen En väl fungerande och utbyggd infrastruktur är en av de viktigaste förutsättningarna för skapandet och bevarandet av tillväxt och välstånd. Det är därför mycket allvarligt att regeringen gång

Inlämnad: 2001-08-30 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1631 av Järrel, Henrik S (m)

den 29 augusti Fråga 2000/01:1631 av Henrik S Järrel m till statsrådet Ingela Thalén om försäkringskassornas ärendehanteringssystem Vid Försäkringskasseförbundets FKF möte nyligen i Sunne antog ombuden för landets samtliga 21 försäkringskassor bl.a. ett uttalande av följande lydelse: Riksförsäkringsverket RFV har ansvaret

Inlämnad: 2001-08-29 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1629 av Pedersen, Peter (v)

den 28 augusti Fråga 2000/01:1629 av Peter Pedersen v till näringsminister Björn Rosengren om nedläggningen av Degerfors Stainless Avesta Polarits styrelse fattade nyligen beslutet att till 2003 lägga ned verksamheten vid Degerfors Stainless och flytta produktionen av s.k. långa stålprodukter till Sheffield. Beslutet

Inlämnad: 2001-08-28 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1626 av Lindblad, Göran (m)

den 28 augusti Fråga 2000/01:1626 av Göran Lindblad m till finansminister Bosse Ringholm om en yrkesverksam befolkning Arbetslivsinriktad rehabilitering, SOU 2000:78, har räknat på antalet människor i Sverige som är försörjda av offentlig sektor. 1990 var 788 000 personer försörjda av de offentliga systemen. 1999 hade

Inlämnad: 2001-08-28 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1622 av Cederfelt, Margareta (m)

den 27 augusti Fråga 2000/01:1622 av Margareta Cederfelt m till näringsminister Björn Rosengren om infrastruktursatsningar i Stockholm Stockholms utveckling av infrastruktur har varit kraftigt eftersatt under de senaste 30 åren. Trots att regionen ökat i storlek med motsvarande ett Malmö under denna tidsperiod har

Inlämnad: 2001-08-27 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1614 av Stenberg, Hans (s)

den 23 augusti Fråga 2000/01:1614 av Hans Stenberg s till näringsminister Björn Rosengren om arbetsmarknaden i Ånge Under den senaste tiden har Ånge kommun drabbats av att flera företag gjort stora uppsägningar. Dyno Nobel har lagt ned verksamheten i Ljungaverk och nu gör Eka Chemical stora uppsägningar i Alby. För

Inlämnad: 2001-08-23 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1596 av Karlsson, Ola (m)

den 17 augusti Fråga 2000/01:1596 av Ola Karlsson m till näringsminister Björn Rosengren om offentlighetsprincipen Tidningen Svenska Dagbladet har undersökt hur olika myndigheter tillämpar offentlighetsprincipen. I granskningen, som redovisas i dag, har 40 myndigheter granskats varav 19 passerat gränsen även vid en

Inlämnad: 2001-08-17 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1588 av Skånberg, Tuve (kd)

den 17 augusti Fråga 2000/01:1588 av Tuve Skånberg kd till socialminister Lars Engqvist om kärleksfulla och harmoniska äktenskap Björn och Ing-Gun Klarström i Karlskoga har enligt TT fått avslag på sin prövning som adoptivföräldrar av socialnämnden, trots att de bor i hus på landet, båda har fast jobb och ordnad ekonomi

Inlämnad: 2001-08-17 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1575 av Jacobsson, Magnus (kd)

den 14 augusti Fråga 2000/01:1575 av Magnus Jacobsson kd till näringsminister Björn Rosengren om en försäljning av SAS Det är förkastligt att SAS genom överenskommelser med andra företag sätter konkurrensen ur spel vilket resulterar i en prisbild som missgynnar SAS egna ägare. Nämligen det svenska folket. Det sätter

Inlämnad: 2001-08-14 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)