Dokument & lagar (97 träffar)

Skriftlig fråga 2000/01:1661 av S Järrel, Henrik (m)

den 6 september Fråga 2000/01:1661 av Henrik S Järrel m till näringsminister Björn Rosengren om villkor för egenföretagare Om en egenföretagare blir arbetslös utan uppdrag/kunder och har en a-kasseförsäkring kan den ej utnyttjas utan att företaget förklaras vilande eller avregistreras. Det innebär alltså att ingen

Inlämnad: 2001-09-06 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1633 av Molén, Per-Richard (m)

den 30 augusti Fråga 2000/01:1633 av Per-Richard Molén m till näringsminister Björn Rosengren om infrastrukturpropositionen En väl fungerande och utbyggd infrastruktur är en av de viktigaste förutsättningarna för skapandet och bevarandet av tillväxt och välstånd. Det är därför mycket allvarligt att regeringen gång

Inlämnad: 2001-08-30 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1626 av Lindblad, Göran (m)

den 28 augusti Fråga 2000/01:1626 av Göran Lindblad m till finansminister Bosse Ringholm om en yrkesverksam befolkning Arbetslivsinriktad rehabilitering, SOU 2000:78, har räknat på antalet människor i Sverige som är försörjda av offentlig sektor. 1990 var 788 000 personer försörjda av de offentliga systemen. 1999 hade

Inlämnad: 2001-08-28 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1622 av Cederfelt, Margareta (m)

den 27 augusti Fråga 2000/01:1622 av Margareta Cederfelt m till näringsminister Björn Rosengren om infrastruktursatsningar i Stockholm Stockholms utveckling av infrastruktur har varit kraftigt eftersatt under de senaste 30 åren. Trots att regionen ökat i storlek med motsvarande ett Malmö under denna tidsperiod har

Inlämnad: 2001-08-27 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1596 av Karlsson, Ola (m)

den 17 augusti Fråga 2000/01:1596 av Ola Karlsson m till näringsminister Björn Rosengren om offentlighetsprincipen Tidningen Svenska Dagbladet har undersökt hur olika myndigheter tillämpar offentlighetsprincipen. I granskningen, som redovisas i dag, har 40 myndigheter granskats varav 19 passerat gränsen även vid en

Inlämnad: 2001-08-17 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1559 av Ekendahl, Maud (m)

den 9 augusti Fråga 2000/01:1559 av Maud Ekendahl m till näringsminister Björn Rosengren om kvinnligt företagande År 1995 ändrades aktiebolagslagen, och minsta aktiekapital höjdes från 50 000 till 100 000 kr. Framför allt denna ändring har lett till att den nya aktiebolagslagen har blivit en ny kvinnofälla. Detta är

Inlämnad: 2001-08-09 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1548 av Hansson, Roy (m)

den 6 augusti Fråga 2000/01:1548 av Roy Hansson m till näringsminister Björn Rosengren om konkurrensen inom inrikesflyget På senare tid har såväl Konkurrensverket som andra myndigheter påtalat vikten av ökad konkurrens inom inrikesflyget. Sedan april 2001 finns mer än en operatör för flygtrafiken till och från Gotland.

Inlämnad: 2001-08-06 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

SJ

Skriftlig fråga 2000/01:1541 av Lindblad, Göran (m)

den 2 augusti Fråga 2000/01:1541 av Göran Lindblad m till näringsminister Björn Rosengren om SJ Göteborgs-Posten skrev den 31 juli om den norske turisten Rannveig Tvedten som råkat ut för SJ:s bristande service i samband med en borttappad plånbok vid en tågresa i Sverige. SJ:s hittegodsavdelning, som drivs på entreprenad,

Inlämnad: 2001-08-02 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1479 av Åkerhielm, Anna (m)

den 29 juni Fråga 2000/01:1479 av Anna Åkerhielm m till näringsminister Björn Rosengren om sjösäkerheten i Öresund och längs sydkusten Cowboys i Öresundrena vilda västern, så beskrivs sjöfarten i Öresund och Stora Bält, enligt medierna. De senaste tio åren har trafiken fördubblats till 40 000 fartyg per år. Sjösäkerheten

Inlämnad: 2001-06-29 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1409 av Molén, Per-Richard (m)

den 15 juni Fråga 2000/01:1409 av Per-Richard Molén m till näringsminister Björn Rosengren om Banverket och upphandlingsreglerna I sin årliga rapport 2001 har Riksrevisionsverket RRV vid en granskning av Banverkets anskaffningsverksamhet konstaterat, att Banverket inte följer upphandlingsreglerna. Kritik riktas också

Inlämnad: 2001-06-15 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1395 av Falkmer, Karin (m)

den 14 juni Fråga 2000/01:1395 av Karin Falkmer m till näringsminister Björn Rosengren om OECD-granskning För att ta reda på hur det svenska näringsklimatet ser ut avseende regelbyråkratin har vi moderater föreslagit att regeringen ska anmäla Sverige till OECD för en oberoende granskning av det svenska regelförenklingsarbetet.

Inlämnad: 2001-06-14 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1391 av Cederfelt, Margareta (m)

den 13 juni Fråga 2000/01:1391 av Margareta Cederfelt m till näringsminister Björn Rosengren om företagsflytt Mellan 1997 och 2000 flyttade 47 svenska företag sitt huvudkontor från Sverige. Utflyttningen medför negativa effekter för såväl näringsliv som det svenska samhället i stort. Att företagens huvudkontor är belägna

Inlämnad: 2001-06-13 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1373 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 11 juni Fråga 2000/01:1373 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till näringsminister Björn Rosengren om väg 73 Miljöpartiet, ett av regeringens stödpartier, har nyligen uttalat att man inte vill medverka till ytterligare en enda meter motorväg. Metoden för dem är att inte anslå nya medel till nyinvesteringar i vägar.

Inlämnad: 2001-06-11 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1345 av Jonsson, Göte (m)

den 5 juni Fråga 2000/01:1345 av Göte Jonsson m till näringsminister Björn Rosengren om körkortsproven I dag är det oacceptabelt långa väntetider för körkortsprov. Det är helt orimligt att körkortselever som bedöms klara med sin utbildning ska behöva vänta i flera månader för att få avlägga körkortsprovet. Detta drabbar

Inlämnad: 2001-06-06 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1329 av Johnsson, Jeppe (m)

den 1 juni Fråga 2000/01:1329 av Jeppe Johnsson m till näringsminister Björn Rosengren om körkortsprov Köerna för uppkörning är i dag längre än någonsin tidigare. Den som klarar sitt teoretiska prov i dag kan inte räkna med att få en tid för det praktiska provet förrän efter sommaren. Detta gäller i stora delar av

Inlämnad: 2001-06-05 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1299 av Berggren, Inga (m)

den 23 maj Fråga 2000/01:1299 av Inga Berggren m till näringsminister Björn Rosengren om vindkraftsindustrin Fredagen den 11 maj lät de tre skåneministrarna, Lars Engqvist, Lars-Erik Lövdén och Ingegerd Wärnersson meddela att Skåne skulle bli ett centrum för utvecklingen av vindkraften i SverigeVad avser näringsministern

Inlämnad: 2001-05-23 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1245 av Berggren, Inga (m)

den 17 maj Fråga 2000/01:1245 av Inga Berggren m till näringsminister Björn Rosengren om vindkraften Subventionerna av vindkraftselen är extremt stora i dagsläget. Det statliga tillägget är 9 öre per kWh, miljöbonusen är 18,1 öre per kWh och investeringsbidraget på 15 motsvarar på årsbasis 35 öre per kWh. Försäljningspriset

Inlämnad: 2001-05-17 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1244 av Jonsson, Göte (m)

den 17 maj Fråga 2000/01:1244 av Göte Jonsson m till näringsminister Björn Rosengren om höjda avgifter för postboxar Posten har beslutat att kraftigt höja avgiften för postboxar. En höjning från 300 kr till 1 500 kr framstår som orimligt. Det är svårt att se den sakliga grunden för varför den som hämtar sin post i

Inlämnad: 2001-05-17 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1225 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 15 maj Fråga 2000/01:1225 av Rolf Gunnarsson m till näringsminister Björn Rosengren om avgifter vid lantbrevbäring Hela Sverige ska leva sägs det ofta. Men vi vet också att glesbygden dras med stora problem då det gäller service som skolor, post och annan service. Åren 19962000 har 181 orter mist sin sista butik.

Inlämnad: 2001-05-15 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1179 av Karlsson, Ola (m)

den 9 maj Fråga 2000/01:1179 av Ola Karlsson m till näringsminister Björn Rosengren om styrelser i statliga företag Regeringen har i statens ägarpolitik redovisat vilka riktlinjer som Regeringskansliet arbetar efter bl.a. när det gäller effektivare styrelser: Det viktigaste kriteriet för att komma ifråga för en styrelseplats

Inlämnad: 2001-05-09 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)