Dokument & lagar (300 träffar)

Skriftlig fråga 2000/01:1681 av Strömbom, Inger (kd)

den 12 september Fråga 2000/01:1681 av Inger Strömbom kd till näringsminister Björn Rosengren om nyföretagandet När nyföretagandet minskade med 14 under januari och februari ställde jag i en interpellation frågor om vilka förenklingar och reformer för främst småföretagandet som näringsminister Björn Rosengren avsåg

Inlämnad: 2001-09-12 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1672 av Nordlund, Harald (fp)

den 11 september Fråga 2000/01:1672 av Harald Nordlund fp till näringsminister Björn Rosengren om hemlösas rätt till Postens ID-kort Posten har skärpt reglerna för beställning av legitimationshandling och detta gör det omöjligt för hem- och adresslösa att erhålla ett ID-kort. När man beställt en legitimationshandling

Inlämnad: 2001-09-11 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1662 av Heinemann, Kerstin (fp)

den 6 september Fråga 2000/01:1662 av Kerstin Heinemann fp till näringsminister Björn Rosengren om riksfärdtjänsten Ansvaret för riksfärdtjänsten i Sverige ligger sedan ett antal år tillbaka på kommunerna. För att kunna samordna resorna finns bolaget Rikfärdtjänsten i Sverige AB dit kunderna kan vända sig för att göra

Inlämnad: 2001-09-06 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1661 av S Järrel, Henrik (m)

den 6 september Fråga 2000/01:1661 av Henrik S Järrel m till näringsminister Björn Rosengren om villkor för egenföretagare Om en egenföretagare blir arbetslös utan uppdrag/kunder och har en a-kasseförsäkring kan den ej utnyttjas utan att företaget förklaras vilande eller avregistreras. Det innebär alltså att ingen

Inlämnad: 2001-09-06 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1660 av Virgin, Lilian (s)

den 6 september Fråga 2000/01:1660 av Lilian Virgin s till näringsminister Björn Rosengren om stödinsatser på Gotland På Gotland görs stora ansträngningar för att skapa nya arbetstillfällen efter försvarsnedläggningarna. Omställningsarbetet bedrivs på ett mycket ambitiöst sätt av alla inblandade parter. Hos gotlänningarna

Inlämnad: 2001-09-06 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1659 av Frebran, Rose-Marie (kd)

den 6 september Fråga 2000/01:1659 av Rose-Marie Frebran kd till näringsminister Björn Rosengren om omställningsarbete i Karlskoga kommun Med anledning av det senaste försvarsbeslutet pågår ett lokalt omställningsarbete i Karlskoga kommun. Det bedrivs med målmedvetenhet och stor kraft. Arbetet inger förhoppningar och

Inlämnad: 2001-09-06 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1638 av Elgestam, Carina A (s)

den 30 augusti Fråga 2000/01:1638 av Carina A Elgestam s till näringsminister Björn Rosengren om arbetshandikappade och möjligheten till arbete Samhalls verksamhetsidé är att skapa meningsfullt och utvecklande arbete för personer med arbetshandikapp. Samhalls vision är att vara och uppfattas som det företag i Sverige

Inlämnad: 2001-08-30 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1637 av Ekholm, Berndt (s)

den 30 augusti Fråga 2000/01:1637 av Berndt Ekholm s till näringsminister Björn Rosengren om företagsnedläggning i Sjuhärad Sjuhäradsbygden har återigen drabbats av en större företagsnedläggning. Denna gång är det anrika Borås Wäfveri, som lägger ned sitt väveri i Skene, trots att det är ett av Europas modernaste med

Inlämnad: 2001-08-30 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1633 av Molén, Per-Richard (m)

den 30 augusti Fråga 2000/01:1633 av Per-Richard Molén m till näringsminister Björn Rosengren om infrastrukturpropositionen En väl fungerande och utbyggd infrastruktur är en av de viktigaste förutsättningarna för skapandet och bevarandet av tillväxt och välstånd. Det är därför mycket allvarligt att regeringen gång

Inlämnad: 2001-08-30 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1629 av Pedersen, Peter (v)

den 28 augusti Fråga 2000/01:1629 av Peter Pedersen v till näringsminister Björn Rosengren om nedläggningen av Degerfors Stainless Avesta Polarits styrelse fattade nyligen beslutet att till 2003 lägga ned verksamheten vid Degerfors Stainless och flytta produktionen av s.k. långa stålprodukter till Sheffield. Beslutet

Inlämnad: 2001-08-28 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1626 av Lindblad, Göran (m)

den 28 augusti Fråga 2000/01:1626 av Göran Lindblad m till finansminister Bosse Ringholm om en yrkesverksam befolkning Arbetslivsinriktad rehabilitering, SOU 2000:78, har räknat på antalet människor i Sverige som är försörjda av offentlig sektor. 1990 var 788 000 personer försörjda av de offentliga systemen. 1999 hade

Inlämnad: 2001-08-28 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1622 av Cederfelt, Margareta (m)

den 27 augusti Fråga 2000/01:1622 av Margareta Cederfelt m till näringsminister Björn Rosengren om infrastruktursatsningar i Stockholm Stockholms utveckling av infrastruktur har varit kraftigt eftersatt under de senaste 30 åren. Trots att regionen ökat i storlek med motsvarande ett Malmö under denna tidsperiod har

Inlämnad: 2001-08-27 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1614 av Stenberg, Hans (s)

den 23 augusti Fråga 2000/01:1614 av Hans Stenberg s till näringsminister Björn Rosengren om arbetsmarknaden i Ånge Under den senaste tiden har Ånge kommun drabbats av att flera företag gjort stora uppsägningar. Dyno Nobel har lagt ned verksamheten i Ljungaverk och nu gör Eka Chemical stora uppsägningar i Alby. För

Inlämnad: 2001-08-23 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1596 av Karlsson, Ola (m)

den 17 augusti Fråga 2000/01:1596 av Ola Karlsson m till näringsminister Björn Rosengren om offentlighetsprincipen Tidningen Svenska Dagbladet har undersökt hur olika myndigheter tillämpar offentlighetsprincipen. I granskningen, som redovisas i dag, har 40 myndigheter granskats varav 19 passerat gränsen även vid en

Inlämnad: 2001-08-17 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1575 av Jacobsson, Magnus (kd)

den 14 augusti Fråga 2000/01:1575 av Magnus Jacobsson kd till näringsminister Björn Rosengren om en försäljning av SAS Det är förkastligt att SAS genom överenskommelser med andra företag sätter konkurrensen ur spel vilket resulterar i en prisbild som missgynnar SAS egna ägare. Nämligen det svenska folket. Det sätter

Inlämnad: 2001-08-14 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1559 av Ekendahl, Maud (m)

den 9 augusti Fråga 2000/01:1559 av Maud Ekendahl m till näringsminister Björn Rosengren om kvinnligt företagande År 1995 ändrades aktiebolagslagen, och minsta aktiekapital höjdes från 50 000 till 100 000 kr. Framför allt denna ändring har lett till att den nya aktiebolagslagen har blivit en ny kvinnofälla. Detta är

Inlämnad: 2001-08-09 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1548 av Hansson, Roy (m)

den 6 augusti Fråga 2000/01:1548 av Roy Hansson m till näringsminister Björn Rosengren om konkurrensen inom inrikesflyget På senare tid har såväl Konkurrensverket som andra myndigheter påtalat vikten av ökad konkurrens inom inrikesflyget. Sedan april 2001 finns mer än en operatör för flygtrafiken till och från Gotland.

Inlämnad: 2001-08-06 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

SJ

Skriftlig fråga 2000/01:1541 av Lindblad, Göran (m)

den 2 augusti Fråga 2000/01:1541 av Göran Lindblad m till näringsminister Björn Rosengren om SJ Göteborgs-Posten skrev den 31 juli om den norske turisten Rannveig Tvedten som råkat ut för SJ:s bristande service i samband med en borttappad plånbok vid en tågresa i Sverige. SJ:s hittegodsavdelning, som drivs på entreprenad,

Inlämnad: 2001-08-02 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1514 av Jacobsson, Magnus (kd)

den 16 juli Fråga 2000/01:1514 av Magnus Jacobsson kd till statsrådet Mona Sahlin om ungdomars ställning på arbetsmarknaden Också under denna sommar har fackföreningsrörelsen på ett förtjänstfullt sätt visat hur ungdomar utnyttjas som billiga sommararbetare. Extra tragiskt är det att se hur flera kommuner väljer att

Inlämnad: 2001-07-16 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1508 av Ångström, Yvonne (fp)

den 12 juli Fråga 2000/01:1508 av Yvonne Ångström fp till näringsminister Björn Rosengren om enskilda vägar Det förslag om överföring från allmänna vägar till enskild drift som tidigare aviserats har nu framlagts. Utredaren Hjalmar Strömberg har föreslagit att totalt 1 600 mil vägar i landet ska övergå till enskild

Inlämnad: 2001-07-12 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)