Dokument & lagar (17 träffar)

Interpellation 2007/08:755 av Frid, Egon (v)

den 13 maj Interpellation 2007/08:755 Utredningen om allmännyttan av Egon Frid v till statsrådet Mats Odell kd Utredningen om allmännyttans villkor har nu överlämnat sitt betänkande EU, allmännyttan och hyrorna Enligt utredningen strider de kommunala bostadsföretagen mot EG-rättens statsstödsregler om att de kommunala

Inlämnad: 2008-05-13 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Utredningen om allmännyttan

Interpellation 2007/08:753 av Frid, Egon (v)

den 13 maj Interpellation 2007/08:753 Försäljning av hyresfastigheter via dotterdotterbolag av Egon Frid v till statsrådet Mats Odell kd Lag 1975:1132 om förvärv av hyresfastighet m.m. tillkom bland annat i syfte att förhindra spekulation i hyresfastigheter. Lagen har varit en viktig del av den sociala bostadspolitiken

Inlämnad: 2008-05-13 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Försäljning av hyresfastigheter via dotterdotterbolag

Interpellation 2007/08:389 av Frid, Egon (v)

den 11 februari Interpellation 2007/08:389 Marknadshyror av Egon Frid v till statsrådet Mats Odell kd Det har kommit till min kännedom att den pågående utredningen om allmännyttans villkor kommer att föreslå så kallad efterfrågestyrd hyra. Av den information som jag tagit del av framgår att detta i praktiken innebär

Inlämnad: 2008-02-11 Besvarare: Mats Odell (KD)

Interpellation 2007/08:387 av Frid, Egon (v)

den 11 februari Interpellation 2007/08:387 Andrahandsuthyrning av ägarlägenheter av Egon Frid v till justitieminister Beatrice Ask m Det har kommit till min kännedom att justitieministern under ett seminarium uttalat att uthyrning av så kallade ägarlägenheter ska få ske utan inskränkningar enligt ett kommande förslag

Inlämnad: 2008-02-11 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2007/08:307 av Frid, Egon (v)

den 11 januari Interpellation 2007/08:307 Minskande antal lediga hyresrätter av Egon Frid v till statsrådet Mats Odell kd Det har kommit till min kännedom att antalet lediga hyreslägenheter i landet minskar. Enligt SCB fanns endast 2,1 procent lediga lägenheter i september 2007. Av dessa var bara 20 000 lediga för

Inlämnad: 2008-01-11 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Minskande antal lediga hyresrätter

Interpellation 2007/08:181 av Frid, Egon (v)

den 19 november Interpellation 2007/08:181 Höjda försäkringspremier vid betalningsanmärkning av Egon Frid v till justitieminister Beatrice Ask m Det har kommit till min kännedom att minst två försäkringsbolag valt att höja premierna för bilförsäkringar för människor med betalningsanmärkningar. Från och med årsskiftet

Inlämnad: 2007-11-19 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Höjda försäkringspremier vid betalningsanmärkning

Interpellation 2007/08:64 av Frid, Egon (v)

den 19 oktober Interpellation 2007/08:64 Minskat bostadsbyggande av Egon Frid v till statsrådet Mats Odell kd Regeringen har i sin budgetproposition för år 2008 avskaffat de statliga stöden till bostadsbyggandet och i princip avvecklat hela politikområdet. Jag är djupt bekymrad över att regeringens brist på bostadspolitik

Inlämnad: 2007-10-19 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Minskat bostadsbyggande

Interpellation 2007/08:62 av Frid, Egon (v)

den 19 oktober Interpellation 2007/08:62 Bostadskreditnämndens glesbygdsförslag av Egon Frid v till statsrådet Mats Odell kd Det finns i dag ett uppdämt behov av att bygga nya bostäder på landsbygden. Nybyggandet hindras dock av kreditbestämmelser och banker som inte vill vara med och dela risken. Enligt Glesbygdsverket

Inlämnad: 2007-10-19 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:1294 av Sandberg, Gunnar (s)

den 4 juni Fråga 2007/08:1294 Bättre kunskap om orsakerna till skolbränder av Gunnar Sandberg s till socialminister Göran Hägglund kd På några år har antalet bränder i skolor ökat kraftigt så att det brinner en skola om dagen i landet. Två tredjedelar av de anlagda bränderna anläggs av barn och ungdomar. Detta

Inlämnad: 2008-06-04 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1182 av Sandberg, Gunnar (s)

den 9 maj Fråga 2007/08:1182 Skolbränder av Gunnar Sandberg s till justitieminister Beatrice Ask m På några år har antalet bränder i skolor ökat från 300 till ungefär 500 och hälften av dem är anlagda. Detta innebär betydande kostnader för kommuner, men också för övriga samhället. Det är sällan förövarna kan identifieras

Inlämnad: 2008-05-09 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1057 av Sandberg, Gunnar (s)

den 9 april Fråga 2007/08:1057 Hantering av bensin av Gunnar Sandberg s till miljöminister Andreas Carlgren c Ett stort antal bensinstationer hotas av nedläggning i bland annat Jämtlands län. Det innebär att många kommer att få milvis till närmaste tankställe samtidigt som nedläggningarna hotar den kommersiella

Inlämnad: 2008-04-09 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:613 av Frid, Egon (v)

den 22 januari Fråga 2007/08:613 Kommunala hyresgarantier av Egon Frid v till statsrådet Mats Odell kd Det har kommit till min kännedom att endast 19 av landets 290 kommuner har ansökt om bidrag till hyresgarantier från statens bostadskreditnämnd BKNDessutom är få av de sökande storstadskommuner trots att bostadsbristen

Inlämnad: 2008-01-22 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:430 av Sandberg, Gunnar (s)

den 7 december Fråga 2007/08:430 Ökat bostadsbyggande av Gunnar Sandberg s till statsrådet Mats Odell kd Sverige bygger minst antal bostäder i förhållande till sin befolkning. Statliga subventioner gav effekt, vilket syns i statistiken. Utan subventioner hade skillnaden mot de nordiska länderna varit än större.

Inlämnad: 2007-12-07 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:348 av Frid, Egon (v)

den 23 november Fråga 2007/08:348 Investeringsbidragen till hyresrätter av Egon Frid v till statsrådet Mats Odell kd Sedan min senaste interpellationsdebatt med statsrådet den 2 november 2007 har det kommit till min kännedom att investeringsbidragen till hyresrätter runt om i landet är slut. Detta har fått till

Inlämnad: 2007-11-23 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:345 av Frid, Egon (v)

den 23 november Fråga 2007/08:345 Ägarlägenheter av Egon Frid v till statsrådet Mats Odell kd I en interpellationsdebatt den 2 november 2007 nämnde statsrådet att regeringen är i full färd med att skapa förutsättningar för en helt ny upplåtelseform, så kallade ägarlägenheter. Enligt regeringen verkar dessa ägarlägenheter

Inlämnad: 2007-11-23 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:211 av Frid, Egon (v)

den 1 november Fråga 2007/08:211 Skärpta regler för sms-lån av Egon Frid v till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Det har kommit till min kännedom att regeringen avser att skärpa reglerna för så kallade sms-lån. Enligt uppgift ska kreditföretagen som erbjuder denna typ av lån göra en kreditprövning

Inlämnad: 2007-11-01 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:210 av Frid, Egon (v)

den 1 november Fråga 2007/08:210 Kringgåendet av hyreslagen vid andrahandsuthyrning av Egon Frid v till statsrådet Mats Odell kd Bruksvärdesregeln i hyreslagen 12 kap. jordabalken ska gälla vid privatpersoners upplåtelse av bostadslägenhet i andra hand. Enligt en nyligen presenterad utredning SOU 2007:74 ska bruksvärdesprincipen

Inlämnad: 2007-11-01 Besvarare: Beatrice Ask (M)