Dokument & lagar (27 träffar)

Interpellation 2007/08:690 av Olsson, Lena (v)

den 13 maj Interpellation 2007/08:690 Målsägandebiträdeutredningen av Lena Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m Lagstiftningen om målsägandebiträde har utvärderats och man har konstaterat att den inte fungerat helt och hållet så som det var önskat. Vid exempelvis grova sexualbrott har målsägandebiträden

Inlämnad: 2008-05-13 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Målsägandebiträdeutredningen

Interpellation 2007/08:629 av Olsson, Lena (v)

den 25 april Interpellation 2007/08:629 Utredningen om målsägandebiträde av Lena Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m Lagstiftningen om målsägandebiträde har utvärderats och man har konstaterat att den inte fungerat helt och hållet så som det var önskat. Vid exempelvis grova sexualbrott har målsägandebiträden

Inlämnad: 2008-04-25 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2007/08:497 av Olsson, Lena (v)

den 12 mars Interpellation 2007/08:497 Merarbete hos polisen vid neddragningar hos tullen av Lena Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m En arbetsgrupp inom Tullverket har föreslagit en personalminskning på 300 tulltjänstemän. Norrland blir i så fall en vit fläck i den bemärkelsen att i stort sett inga

Inlämnad: 2008-03-12 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Merarbete hos polisen vid neddragningar hos tullen

Interpellation 2007/08:451 av Olsson, Lena (v)

den 28 februari Interpellation 2007/08:451 Granskningskommission med anledning av bordellhärvan av Lena Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m När det gäller alla turer i bordellhärvan har nu JK kommit med sitt beslut i frågan. Han avslår den ansökan om skadestånd som kommit in. JK anser att man inte kan

Inlämnad: 2008-02-28 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Granskningskommission med anledning av bordellhärvan

Interpellation 2007/08:326 av Olsson, Lena (v)

den 22 januari Interpellation 2007/08:326 Ordningsvakter och entrévärdar av Lena Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m Justitiekanslern fattade i december beslut i sitt initiativärende för granskning av vakters och polisers agerande i samband med ingripanden vid klubbar och restauranger. Beslutet innehåller

Inlämnad: 2008-01-22 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ordningsvakter och entrévärdar

Interpellation 2007/08:296 av Olsson, Lena (v)

den 21 december Interpellation 2007/08:296 Ordningsvakter och entrévärdar av Lena Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m Justitiekanslern fattade igår beslut i sitt initiativärende för granskning av vakters och polisers agerande i samband med ingripanden vid klubbar och restauranger. Beslutet innehåller många

Inlämnad: 2007-12-21 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2007/08:280 av Olsson, Lena (v)

den 11 december Interpellation 2007/08:280 Bordellhärvan av Lena Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m Den så kallade bordellhärvan, där svenska politiker och myndighetsföreträdare ska ha utnyttjat kvinnor och barn i prostitution, är åter aktuell. Två kvinnor, som på den tiden var minderåriga, har krävt

Inlämnad: 2007-12-11 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Bordellhärvan

Interpellation 2007/08:200 av Olsson, Lena (v)

den 21 november Interpellation 2007/08:200 Kriminalvårdens ekonomi av Lena Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m Kriminalvården står inför stora ekonomiska svårigheter. Eftersom det inte finns några möjligheter att spara pengar på lokaler är personalneddragningar den enda lösningen. Stockholmsregionen räknar

Inlämnad: 2007-11-21 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kriminalvårdens ekonomi

Interpellation 2007/08:141 av Olsson, Lena (v)

den 9 november Interpellation 2007/08:141 Rättsintyg i våldtäktsutredningar av Lena Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m Bevissvårigheterna vid våldtäktsfall har diskuterats livligt på senare tid. På grund av risken för ord-mot-ord-situationer är den tekniska bevisningen viktig. En av de bevismöjligheter

Inlämnad: 2007-11-09 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Rättsintyg i våldtäktsutredningar

Skriftlig fråga 2007/08:1620 av Olsson, Lena (v)

den 5 september Fråga 2007/08:1620 Vapensmuggling av Lena Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m I slutrapporten från projektet Crossfire slås nu larm om att en lucka i lagen gör det möjligt att föra in stora mängder vapen i landet utan myndighetskontroll. Denna möjlighet ska ha utnyttjats av licensierade

Inlämnad: 2008-09-05 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1560 av Olsson, Lena (v)

den 19 augusti Fråga 2007/08:1560 Arbetsmiljöbrott av Lena Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m Såväl Arbetsmiljöverket som polis och åklagare är överens om att kvaliteten på utredningar om arbetsmiljöbrott är väldigt skiftande inom landet. Endast en liten del av anmälningarna leder till åtal eller strafföreläggande.

Inlämnad: 2008-08-19 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1346 av Olsson, Lena (v)

den 12 juni Fråga 2007/08:1346 Kontakt mellan intagna i kriminalvården och deras barn av Lena Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m FN:s barnrättskommitté har påpekat att ett barn med frihetsberövade föräldrar har rätt att upprätthålla kontakten med en förälder. Barnet och samhället har ett intresse av

Inlämnad: 2008-06-12 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1294 av Sandberg, Gunnar (s)

den 4 juni Fråga 2007/08:1294 Bättre kunskap om orsakerna till skolbränder av Gunnar Sandberg s till socialminister Göran Hägglund kd På några år har antalet bränder i skolor ökat kraftigt så att det brinner en skola om dagen i landet. Två tredjedelar av de anlagda bränderna anläggs av barn och ungdomar. Detta

Inlämnad: 2008-06-04 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1272 av Olsson, Lena (v)

den 28 maj Fråga 2007/08:1272 Registrering av personal inom polisen av Lena Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m Polisförbundet vid länskriminalen i Stockholm har JO-anmält sin ledning på grund av att det bedrivits registrering av de anställdas politiska åsikter, utseende, sjukdomar och klädsel. Man menar

Inlämnad: 2008-05-28 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1182 av Sandberg, Gunnar (s)

den 9 maj Fråga 2007/08:1182 Skolbränder av Gunnar Sandberg s till justitieminister Beatrice Ask m På några år har antalet bränder i skolor ökat från 300 till ungefär 500 och hälften av dem är anlagda. Detta innebär betydande kostnader för kommuner, men också för övriga samhället. Det är sällan förövarna kan identifieras

Inlämnad: 2008-05-09 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1163 av Olsson, Lena (v)

den 25 april Fråga 2007/08:1163 Synen på migration och på mångkultur inom polisorganisationen av Lena Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m I Rikskriminalpolisens verksamhetsberättelse för 2007 finns en artikel skriven av chefen, Therese Mattsson. Rubriken är Framtiden kräver nytänkandeTyvärr visar delar

Inlämnad: 2008-04-25 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1057 av Sandberg, Gunnar (s)

den 9 april Fråga 2007/08:1057 Hantering av bensin av Gunnar Sandberg s till miljöminister Andreas Carlgren c Ett stort antal bensinstationer hotas av nedläggning i bland annat Jämtlands län. Det innebär att många kommer att få milvis till närmaste tankställe samtidigt som nedläggningarna hotar den kommersiella

Inlämnad: 2008-04-09 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:583 av Olsson, Lena (v)

den 11 januari Fråga 2007/08:583 Fyrverkerier av Lena Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m Fyrverkerier kan vara till glädje för många, men leder också till en rad negativa konsekvenser. Det förekommer varje år ett stort antal olyckor och bränder. Det handlar också om spridande av giftiga ämnen i naturen

Inlämnad: 2008-01-11 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:554 av Olsson, Lena (v)

den 21 december Fråga 2007/08:554 Privata aktörer i kriminalvården av Lena Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m Kriminalvården är en samhällelig uppgift som Vänsterpartiet anser ska ligga på en helt och hållet statlig nivå. Medborgarna måste kunna utkräva ansvar från politikerna när det gäller kriminalvårdens

Inlämnad: 2007-12-21 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:443 av Olsson, Lena (v)

den 7 december Fråga 2007/08:443 Missbruk av polisregister av Lena Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m Polisen står som en av samhällets garanter för att lagar och bestämmelser följs. Att polisen då medvetet ägnar sig åt att bryta mot bestämmelser är självklart upprörande. Jag har tidigare ställt en

Inlämnad: 2007-12-07 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Paginering