Dokument & lagar (11 träffar)

Skriftlig fråga 2007/08:1294 av Sandberg, Gunnar (s)

den 4 juni Fråga 2007/08:1294 Bättre kunskap om orsakerna till skolbränder av Gunnar Sandberg s till socialminister Göran Hägglund kd På några år har antalet bränder i skolor ökat kraftigt så att det brinner en skola om dagen i landet. Två tredjedelar av de anlagda bränderna anläggs av barn och ungdomar. Detta

Inlämnad: 2008-06-04 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1253 av Moberg, Carina (s)

den 22 maj Fråga 2007/08:1253 Remissinstanser beträffande förslaget om bruksvärdessystemet av Carina Moberg s till statsrådet Mats Odell kd Den 18 april överlämnade utredaren Michael Koch sitt betänkande EU, allmännyttan och hyrorna till bostadsminister Mats Odell. Utredningen föreslår bland annat omfattande förändringar

Inlämnad: 2008-05-22 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:1235 av Moberg, Carina (s)

den 21 maj Fråga 2007/08:1235 Kommunala allmännyttiga bostadsbolag av Carina Moberg s till statsrådet Mats Odell kd Verkligheten har hunnit ifatt den borgerliga kommunledningen i Vaxholm. Man har upptäckt att man har akut brist på hyresrätter och att man skulle behövt ha kvar det kommunala bostadsbolag som man

Inlämnad: 2008-05-21 Besvarare: Mats Odell (KD)

Interpellation 2007/08:767 av Moberg, Carina (s)

den 13 maj Interpellation 2007/08:767 Åtgärder för ett ökat bostadsbyggande av Carina Moberg s till statsrådet Mats Odell kd Efter att den borgerliga regeringen tillträdde har en bostadspolitik helt fallit bort på den borgerliga dagordningen. I stället för att skapa förutsättningar för ökat bostadsbyggande har

Inlämnad: 2008-05-13 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder för ett ökat bostadsbyggande

Skriftlig fråga 2007/08:1057 av Sandberg, Gunnar (s)

den 9 april Fråga 2007/08:1057 Hantering av bensin av Gunnar Sandberg s till miljöminister Andreas Carlgren c Ett stort antal bensinstationer hotas av nedläggning i bland annat Jämtlands län. Det innebär att många kommer att få milvis till närmaste tankställe samtidigt som nedläggningarna hotar den kommersiella

Inlämnad: 2008-04-09 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:976 av Moberg, Carina (s)

den 14 mars Fråga 2007/08:976 Ökade boendekostnader i takt med att inflationen stiger av Carina Moberg s till statsrådet Mats Odell kd I dagarna publicerade SCB sin analys av konsumentprisindex. SCB visar att boendekostnaderna har ökat med 5,1 procent. Det innebär en ökning av inflationen i februari på 1,3 procentenheter.

Inlämnad: 2008-03-14 Besvarare: Mats Odell (KD)

Interpellation 2007/08:407 av Moberg, Carina (s)

den 18 februari Interpellation 2007/08:407 Bostadsbyggandet av Carina Moberg s till statsrådet Mats Odell kd Den 15 februari presenterade Statistiska centralbyrån, SCB, statistiken för antalet påbörjade bostäder under 2007. Den visar på en mycket kraftig nedgång av antalet påbörjade nybyggnationer av bostäder.

Inlämnad: 2008-02-18 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Bostadsbyggandet

Skriftlig fråga 2007/08:682 av Moberg, Carina (s)

den 30 januari Fråga 2007/08:682 En tredje modell för allmännyttiga bostadsföretag av Carina Moberg s till statsrådet Mats Odell kd Utredningen om allmännyttans villkor har till uppdrag att se över villkoren för de kommunala bostadsföretagen och förutsättningarna för hyresmarknaden i dess helhet. Utredningen ska

Inlämnad: 2008-01-30 Besvarare: Mats Odell (KD)

Interpellation 2007/08:342 av Moberg, Carina (s)

den 28 januari Interpellation 2007/08:342 Regeringens bostadspolitiska rivningspolitik av Carina Moberg s till statsrådet Mats Odell kd På DN Debatt fredagen den 25 januari ger Kristdemokraterna intressanta inblickar i sin och som jag förmodar regeringens syn på svensk bostadspolitik. Här ska det tydligen rivas

Inlämnad: 2008-01-28 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens bostadspolitiska rivningspolitik

Skriftlig fråga 2007/08:430 av Sandberg, Gunnar (s)

den 7 december Fråga 2007/08:430 Ökat bostadsbyggande av Gunnar Sandberg s till statsrådet Mats Odell kd Sverige bygger minst antal bostäder i förhållande till sin befolkning. Statliga subventioner gav effekt, vilket syns i statistiken. Utan subventioner hade skillnaden mot de nordiska länderna varit än större.

Inlämnad: 2007-12-07 Besvarare: Mats Odell (KD)

Interpellation 2007/08:86 av Moberg, Carina (s)

den 26 oktober Interpellation 2007/08:86 Regeringens och EG-kommissionens uppfattning om marknadshyror med mera av Carina Moberg s till statsrådet Mats Odell kd I debatten om den svenska bostadspolitiken och EG-rätten har det hittills framställts som att det är fastställt att det förekommer ett omfattande statsstöd

Inlämnad: 2007-10-26 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens och EG-kommissionens uppfattning om marknadshyror med mera