Dokument & lagar (23 träffar)

Skriftlig fråga 2007/08:1374 av Högman, Berit (s)

den 17 juni Fråga 2007/08:1374 Nystartsjobb med avtalsenliga löner och villkor av Berit Högman s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin har tydligt deklarerat att den borgerliga regeringen har för avsikt att slopa kravet på att nystartsjobb ska ge lön enligt kollektivavtal.

Inlämnad: 2008-06-17 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1294 av Sandberg, Gunnar (s)

den 4 juni Fråga 2007/08:1294 Bättre kunskap om orsakerna till skolbränder av Gunnar Sandberg s till socialminister Göran Hägglund kd På några år har antalet bränder i skolor ökat kraftigt så att det brinner en skola om dagen i landet. Två tredjedelar av de anlagda bränderna anläggs av barn och ungdomar. Detta

Inlämnad: 2008-06-04 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Interpellation 2007/08:737 av Högman, Berit (s)

den 13 maj Interpellation 2007/08:737 Brist på arbetskraft och företagsamheten av Berit Högman s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Det är inte orderingången som är hotet mot vår verksamhet, det är bristen på arbetskraft.Så uttrycker sig många företagare, i synnerhet inom verkstadsindustrin som jag

Inlämnad: 2008-05-13 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2007/08:732 av Högman, Berit (s)

den 13 maj Interpellation 2007/08:732 Internationella evenemang i Sverige av Berit Högman s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Stora evenemang genererar stora intäkter, jobb och ger bra reklam för Sverige. Regeringen har också tidigare uttalat sig positivt om dessa samband men ändå har inget ännu gjorts

Inlämnad: 2008-05-13 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Internationella evenemang i Sverige

Interpellation 2007/08:731 av Högman, Berit (s)

den 13 maj Interpellation 2007/08:731 Sammanhållningspolitiken efter 2013 för den regionala utvecklingen av Berit Högman s till näringsminister Maud Olofsson c Statsrådet Olofsson har vid flera tillfällen i interpellationsdebatter med mig framhållit att EG:s strukturfondsprogram är viktigt för regional utveckling,

Inlämnad: 2008-05-13 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Sammanhållningspolitiken efter 2013 för den regionala utvecklingen

Skriftlig fråga 2007/08:1058 av Sandberg, Gunnar (s)

den 9 april Fråga 2007/08:1058 Distribution av drivmedel på landsbygden av Gunnar Sandberg s till näringsminister Maud Olofsson c Ett stort antal bensinstationer hotas av nedläggning i bland annat Jämtlands län. Det innebär att många kommer att få milvis till närmaste tankställe samtidigt som nedläggningarna hotar

Inlämnad: 2008-04-09 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1057 av Sandberg, Gunnar (s)

den 9 april Fråga 2007/08:1057 Hantering av bensin av Gunnar Sandberg s till miljöminister Andreas Carlgren c Ett stort antal bensinstationer hotas av nedläggning i bland annat Jämtlands län. Det innebär att många kommer att få milvis till närmaste tankställe samtidigt som nedläggningarna hotar den kommersiella

Inlämnad: 2008-04-09 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:983 av Sandberg, Gunnar (s)

den 17 mars Fråga 2007/08:983 Lokal förvaltning av rovdjursstammar av Gunnar Sandberg s till miljöminister Andreas Carlgren c Den av riksdagen beslutade rovdjurspolitiken 2001 har ur ett biologiskt perspektiv varit lyckad, men för stora delar av landsbygdsbefolkningen innebär de ökande rovdjursstammarna en stor

Inlämnad: 2008-03-17 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2007/08:893 av Sandberg, Gunnar (s)

den 5 mars Fråga 2007/08:893 Användning av terrängfordon av Gunnar Sandberg s till miljöminister Andreas Carlgren c I interpellationsdebatter med infrastrukturministern om säkra skoterleder hänvisar hon till uppdraget som den förra regeringen gav till länsstyrelserna i Dalarna, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens

Inlämnad: 2008-03-05 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Interpellation 2007/08:398 av Högman, Berit (s)

den 14 februari Interpellation 2007/08:398 Turism av Berit Högman s till näringsminister Maud Olofsson c Som svar på en skriftlig fråga jag ställt angående naturturismens utveckling i Sverige meddelar statsrådet Olofsson att hon under hösten har haft en särskild dialog med besöksnäringen för att se vad som bäst

Inlämnad: 2008-02-14 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Turism

Skriftlig fråga 2007/08:745 av Sandberg, Gunnar (s)

den 13 februari Fråga 2007/08:745 Z-rondellen av Gunnar Sandberg s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m En del långtidsarbetslösa har svårt att få arbete inte bara på grund av sviktande hälsa, utan också på grund av olika sociala problem. För dem har man med hjälp av statligt stöd kunnat anordna sysselsättning.

Inlämnad: 2008-02-13 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2007/08:346 av Högman, Berit (s)

den 30 januari Interpellation 2007/08:346 Brister i arbetsmarknadslagstiftningen av Berit Högman s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Jag vill beskriva några exempel från verkligheten, och jag ser fram emot arbetsmarknadsministerns synpunkter och initiativ till åtgärder. Deltidsarbetande Eva jobbar

Inlämnad: 2008-01-30 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Brister i arbetsmarknadslagstiftningen

Interpellation 2007/08:343 av Högman, Berit (s)

den 30 januari Interpellation 2007/08:343 De små bryggeriernas överlevnad av Berit Högman s till näringsminister Maud Olofsson c I Sverige är lokal matproduktion en växande näring. Lokal matproduktion är också en viktig del av besöksnäringen. Under senare år har exempelvis Jämtland varit framgångsrikt i att marknadsföra

Inlämnad: 2008-01-30 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: De små bryggeriernas överlevnad

Skriftlig fråga 2007/08:663 av Sandberg, Gunnar (s)

den 25 januari Fråga 2007/08:663 Energibesparingar av Gunnar Sandberg s till miljöminister Andreas Carlgren c Energianvändningen är det största hotet mot miljön. Därför måste vi på alla sätt spara energi i Sverige för att kunna nå våra klimatmål. Ett sätt att göra det är att förhindra värmeläckage ur våra bostäder.

Inlämnad: 2008-01-25 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:662 av Sandberg, Gunnar (s)

den 25 januari Fråga 2007/08:662 Inventering av rovdjursstammar av Gunnar Sandberg s till miljöminister Andreas Carlgren c Frågan om rovdjurs, och framför allt björns, utbredning har diskuterats livligt den senaste tiden i Jämtlands län. Efter uppmärksammade händelser i höstas, då människor utsattes för attack

Inlämnad: 2008-01-25 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2007/08:565 av Högman, Berit (s)

den 2 januari Fråga 2007/08:565 Utveckling av naturturismen av Berit Högman s till näringsminister Maud Olofsson c Sverige har fantastiska naturtillgångar som rätt använda kan ge rejäl utveckling av besöksnäringen. En viktig aktör i detta arbete är Ekoturismföreningen som arbetar med kvalitetsmärkningen Naturens

Inlämnad: 2008-01-02 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:485 av Sandberg, Gunnar (s)

den 13 december Fråga 2007/08:485 Subvention för byggande i trä av Gunnar Sandberg s till miljöminister Andreas Carlgren c Den globala uppvärmningen är ett allvarligt hot mot klimatet. Halten av koldioxid i atmosfären ökar på ett fullständigt oacceptabelt sätt, och som politiker måste vi göra vårt yttersta för

Inlämnad: 2007-12-13 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2007/08:484 av Sandberg, Gunnar (s)

den 13 december Fråga 2007/08:484 Naturreservat av Gunnar Sandberg s till miljöminister Andreas Carlgren c Sverige har som bekant avsatt betydande arealer skogsmark som naturreservat. Nyligen har generaldirektören för Skogsstyrelsen aviserat att man kraftigt kommer att utöka dessa reservat. Detta behövs, enligt

Inlämnad: 2007-12-13 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Interpellation 2007/08:169 av Högman, Berit (s)

den 15 november Interpellation 2007/08:169 De branschvisa forskningsprogrammen av Berit Högman s till näringsminister Maud Olofsson c Statsminister Fredrik Reinfeldt talade den 14 november på Industridagen i Stockholm. Trots hårda påtryckningar om ett besked om den branschspecifika forskningens framtid gavs dock

Inlämnad: 2007-11-15 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: De branschvisa forskningsprogrammen

Skriftlig fråga 2007/08:213 av Sandberg, Gunnar (s)

den 1 november Fråga 2007/08:213 Avsättning av mark för naturreservat av Gunnar Sandberg s till miljöminister Andreas Carlgren c I våra miljömål ingår att avsätta mark för naturreservat, vilket ofta sker genom expropriering. I dag är många privatpersoner förtvivlade när de tvingas avsätta mark som de vill bruka

Inlämnad: 2007-11-01 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Paginering