Dokument & lagar (19 träffar)

Interpellation 2007/08:836 av Lindgren, Sylvia (s)

den 18 augusti Interpellation 2007/08:836 Insatser mot löne- och villkorsdumpning av Sylvia Lindgren s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Sju utländska arbetare jobbar med att riva den gamla Vin Sprit-byggnaden vid Liljeholmen. Förhållandena på arbetsplatsen och deras tillfälliga boende beskrivs

Inlämnad: 2008-08-18 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Insatser mot löne- och villkorsdumpning

Skriftlig fråga 2007/08:1496 av Lindgren, Sylvia (s)

den 21 juli Fråga 2007/08:1496 Dödsolyckor på arbetsplatser av Sylvia Lindgren s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Fram till och med juni i år har 36 personer dött i arbetsplatsolyckor. Det är sex personer fler än under samma period förra året. Då är inte de senaste veckornas dödolyckor inräknade,

Inlämnad: 2008-07-21 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1495 av Lindgren, Sylvia (s)

den 21 juli Fråga 2007/08:1495 Sanktioner när Arbetsmiljöverket hittar anmärkningar av Sylvia Lindgren s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m En byggnadsarbetare omkom och ytterligare två personer skadades när en bro rasade ned över en trafikerad väg på ett bygge i Kista. Det är det senaste exemplet

Inlämnad: 2008-07-21 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1417 av Lindgren, Sylvia (s)

den 26 juni Fråga 2007/08:1417 Arbetsförmedlingarnas prioriteringar av Sylvia Lindgren s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Allt fler tecken visar på en annalkande lågkonjunktur. Senast kom fackförbundet Unionens branschbarometer som visar på en minskad framtidstro inom många branscher. Den är en

Inlämnad: 2008-06-26 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1294 av Sandberg, Gunnar (s)

den 4 juni Fråga 2007/08:1294 Bättre kunskap om orsakerna till skolbränder av Gunnar Sandberg s till socialminister Göran Hägglund kd På några år har antalet bränder i skolor ökat kraftigt så att det brinner en skola om dagen i landet. Två tredjedelar av de anlagda bränderna anläggs av barn och ungdomar. Detta

Inlämnad: 2008-06-04 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Interpellation 2007/08:697 av Lindgren, Sylvia (s)

den 13 maj Interpellation 2007/08:697 Bristyrken av Sylvia Lindgren s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Svårigheten för företagen att hitta arbetskraft med rätt kompetens gör nu att sysselsättningsutvecklingen bromsar in och att konjunkturavmattningen förstärks. Speciellt tydligt märks det i storstadsområdena.

Inlämnad: 2008-05-13 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1057 av Sandberg, Gunnar (s)

den 9 april Fråga 2007/08:1057 Hantering av bensin av Gunnar Sandberg s till miljöminister Andreas Carlgren c Ett stort antal bensinstationer hotas av nedläggning i bland annat Jämtlands län. Det innebär att många kommer att få milvis till närmaste tankställe samtidigt som nedläggningarna hotar den kommersiella

Inlämnad: 2008-04-09 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:983 av Sandberg, Gunnar (s)

den 17 mars Fråga 2007/08:983 Lokal förvaltning av rovdjursstammar av Gunnar Sandberg s till miljöminister Andreas Carlgren c Den av riksdagen beslutade rovdjurspolitiken 2001 har ur ett biologiskt perspektiv varit lyckad, men för stora delar av landsbygdsbefolkningen innebär de ökande rovdjursstammarna en stor

Inlämnad: 2008-03-17 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2007/08:893 av Sandberg, Gunnar (s)

den 5 mars Fråga 2007/08:893 Användning av terrängfordon av Gunnar Sandberg s till miljöminister Andreas Carlgren c I interpellationsdebatter med infrastrukturministern om säkra skoterleder hänvisar hon till uppdraget som den förra regeringen gav till länsstyrelserna i Dalarna, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens

Inlämnad: 2008-03-05 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Interpellation 2007/08:424 av Lindgren, Sylvia (s)

den 21 februari Interpellation 2007/08:424 Betydelsen av en god arbetsmiljö av Sylvia Lindgren s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Regeringen har minskat Arbetsmiljöverkets resurser med nästan 160 miljoner kronor. Neddragningen ska vara genomförd till den 1 januari 2009. För att klara detta måste

Inlämnad: 2008-02-21 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2007/08:423 av Lindgren, Sylvia (s)

den 21 februari Interpellation 2007/08:423  Situationen för funktionshindrade på arbetsmarknaden av Sylvia Lindgren s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Personer med funktionsnedsättning har svårare att få jobb och är inskrivna längre på Arbetsförmedlingen, detta trots att regeringen sagt att ambitionen

Inlämnad: 2008-02-21 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2007/08:745 av Sandberg, Gunnar (s)

den 13 februari Fråga 2007/08:745 Z-rondellen av Gunnar Sandberg s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m En del långtidsarbetslösa har svårt att få arbete inte bara på grund av sviktande hälsa, utan också på grund av olika sociala problem. För dem har man med hjälp av statligt stöd kunnat anordna sysselsättning.

Inlämnad: 2008-02-13 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2007/08:662 av Sandberg, Gunnar (s)

den 25 januari Fråga 2007/08:662 Inventering av rovdjursstammar av Gunnar Sandberg s till miljöminister Andreas Carlgren c Frågan om rovdjurs, och framför allt björns, utbredning har diskuterats livligt den senaste tiden i Jämtlands län. Efter uppmärksammade händelser i höstas, då människor utsattes för attack

Inlämnad: 2008-01-25 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2007/08:485 av Sandberg, Gunnar (s)

den 13 december Fråga 2007/08:485 Subvention för byggande i trä av Gunnar Sandberg s till miljöminister Andreas Carlgren c Den globala uppvärmningen är ett allvarligt hot mot klimatet. Halten av koldioxid i atmosfären ökar på ett fullständigt oacceptabelt sätt, och som politiker måste vi göra vårt yttersta för

Inlämnad: 2007-12-13 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2007/08:484 av Sandberg, Gunnar (s)

den 13 december Fråga 2007/08:484 Naturreservat av Gunnar Sandberg s till miljöminister Andreas Carlgren c Sverige har som bekant avsatt betydande arealer skogsmark som naturreservat. Nyligen har generaldirektören för Skogsstyrelsen aviserat att man kraftigt kommer att utöka dessa reservat. Detta behövs, enligt

Inlämnad: 2007-12-13 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Interpellation 2007/08:248 av Lindgren, Sylvia (s)

den 29 november Interpellation 2007/08:248 Funktionshindrades situation på arbetsmarknaden av Sylvia Lindgren s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Det går bra för Sverige men alla får inte del av de goda tiderna. Trots att arbetslösheten sjunker och sysselsättningen stiger har det till och med blivit

Inlämnad: 2007-11-29 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Funktionshindrades situation på arbetsmarknaden

Interpellation 2007/08:99 av Lindgren, Sylvia (s)

den 1 november Interpellation 2007/08:99 Arbetsmiljöinsatser för fler i jobb av Sylvia Lindgren s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m På en skriftlig fråga om arbetsmiljön svarade arbetsmarknadsministern den 19 september 2007 följande: De besparingar som genomförs på bland annat Arbetsmiljöverket och

Inlämnad: 2007-11-01 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Arbetsmiljöinsatser för fler i jobb

Skriftlig fråga 2007/08:213 av Sandberg, Gunnar (s)

den 1 november Fråga 2007/08:213 Avsättning av mark för naturreservat av Gunnar Sandberg s till miljöminister Andreas Carlgren c I våra miljömål ingår att avsätta mark för naturreservat, vilket ofta sker genom expropriering. I dag är många privatpersoner förtvivlade när de tvingas avsätta mark som de vill bruka

Inlämnad: 2007-11-01 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2007/08:204 av Sandberg, Gunnar (s)

den 1 november Fråga 2007/08:204 Reparation och förstärkning av betongkonstruktioner i bostäder av Gunnar Sandberg s till statsrådet Mats Odell kd Att använda bra metoder och hållbart material för att återställa befintliga och åldrade betongkonstruktioner i bostäder till ett funktionellt skick är viktigt. I dag

Inlämnad: 2007-11-01 Besvarare: Andreas Carlgren (C)